Tài Liệu Mới Sưu Tầm

TÀI LIỆU SƯU TẬP - LỊCH SỬ ĐẠO (Update 01-11-2021)
    Thiên Đạo và Nhơn Đạo (Bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp).

Giới Thiệu Tòa Thánh Tây Ninh.
    Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng biên soạn. (Ấn hành theo hiệu đính 09-2003.)

Cao Đài Kỷ Yếu – Quyển 1 / Khai Tâm Quách Minh Chương    [PDF]
Thần Đạo trong Cao Đài [PDF]
Luận Bàn Những Lời Tiên Tri Trong Cao Đài Giáo / Thi Nguyên [PDF]
Bản Tin Hòa Hiệp số 31 Trung Nguơn Tân Sửu - 2021
Chức Sắc Bậc Tiên Vị Cửu Phẩm Thần Tiên Cửu Trùng Đài/ Nguyễn Thanh Bình
Hành trình về Đấng Cao Đài / Khai Tâm Quách Minh Chương [PDF]
Sưu Tập - Những Bài Viết Về Triết Lý Đạo Cao Đài - QII / Từ Chơn    [PDF]
Bảo Thủ Luật Pháp Chơn Truyền Tam Ký Phổ Độ / Nguyễn Thanh Bình [PDF]
Tam Lập Con Đường Tu Chơn Phổ Độ Lập Vị / Nguyễn Thanh Bình    [PDF]
Đôi Dòng Góp Nhặt / Khai Tâm Quách Minh Chương    [PDF]
Từ Tế Công Hoạt Phật Đến Nam Bình Vương Phật / Chánh Kiến Cư Sĩ [HTML][PDF]
Hoài Niệm Về Đức Hộ Pháp / Khai Tâm Quách Minh Chương - 2021.   [PDF]
Cao Đài Yếu Luận / Khai Tâm Quách Minh Chương    [PDF]
Thiền Đông - Thiền Tây / Từ Chơn [PDF]
Sức Mạnh của Cầu Nguyện / Từ Chơn    [PDF]
Ẩn Nghĩa Câu Chuyện Hộ Pháp Mở Cửa Cực Lạc Thế Giới /Từ Chơn    [PDF]
Từ Quan Vũ Đến Tam Trấn Oai Nghiêm / Chánh Kiến Cư Sĩ   [HTML]   [PDF]
Thương Nhớ Lục Nương Diêu Trì Cung    [HTML]   [PDF]
Hành Trang Ra Biển Lớn của Tín Đồ Cao Đài /Từ Chơn   [PDF]
Góp Nhặt Tinh Hoa Đại Đạo / Thiên Vân Hiền Tài Quách Văn Hòa.   [HTML]
Ý Nghĩa Lễ Thượng Ngươn Ngày Rằm Tháng Giêng / Nguyễn Thanh Bình   [PDF]
Đạo Lịch Tân Sửu - 2021
Tiếng Gọi / Hiến Đạo Phạm Văn Tươi   [PDF]
Sưu Tập - Những Bài Viết Về Triết Lý Đạo Cao Đài / Từ Chơn   [PDF]
Thuyết Trình: Tổ Chức và Điều Hành các Cơ Quan Trong Hội Thánh Phước Thiện / Lê Tâm Chí & Ngô Văn Phát
Sưu Tập - Đạo Sự Sử Liệu và Tiểu Sử / Thiên Vân   [PDF]
Góp Nhặt Tinh Hoa Đại Đạo / Quách Văn Hòa [Q. I]   [Q. II]   [Q. III]
Bản Tin Thế Đạo - Số 179, ngày 13 - 09 - 2021
Tập San Thế Đạo số 84 phát hành tháng 4 - 2021
Tập San Ban Thế Đạo - CĐHN - Số 016 / Ngày 01 Tháng 9 Năm 2021
The Union of Heaven Earth and Mankind on the Middle Way / Trung Đạo Thiên Địa Nhân hiệp (playlist of 67 videos) [YouTube]
  67.- Thiên Cơ và Phật Pháp

       

             Tin Tức Đạo Sự / Đọc Báo

   

 

Chỉ tìm kiếm ở  Tủ Sách Đại Đạo
A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Hướng dẫn tìm sách theo tên tác giả
(soạn giả, người viết, người đọc . . .).
Thí dụ: Qúi vị muốn tìm các sách được viết hay biên soạn bởi
Hiền Tài
Nguyễn Long Thành, thì xin vui lòng nhấp vào vần N
 

A

A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

 

    [ AUDIO /YouTube/Facebook ]    

 

AUDIO
  
Kinh, Thánh Ngôn, Thuyết Giảng, Diễn Văn, Thi Văn, Giáo Lý

 Âm Nhạc Đại Đạo

   AUDIO (wma)
  Cúng Tứ Thời (Tý & Ngọ thời)
  Cúng Tứ Thời (Mẹo & Dậu thời)
  Cúng Tứ Thời (Tại Trí Huệ Cung - Thiên Hỷ Động)
  Trí Huệ Cung - Bí Pháp Tu Chơn

Kinh Thiên Đạo nghe rất rỏ để học - Minh Nhựt, Published on 28 Jan 2015. [Youtube]
Kinh Tận Độ Nghe rỏ để học, Pt 1 - Minh Nhựt Published on 28 Jan 2015. [YouTube]
Kinh Tận Độ Nghe rỏ để học, Pt 2 -
Minh Nhựt Published on 28 Jan 2015. [YouTube]

Tân Luật & Pháp Chánh Truyền  [ I / Youtube/Nghe]  [ II ]  [ III ]  [ IV ]
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển 1 & 2 - [Audio/Video - Youtube] 

 Bí Pháp Tu Chơn - Trí Huệ Cung (wma)
 Hòa Văn - Ban Nhạc Thánh Thất Cà Mau (mp3)

 Nữ Trung Tùng Phận (audio - wma)- Trọn Quyển / 1401 câu
|
Part I / Câu 1-200   | Part II/ Câu 201-600  |
|
Part III/ Câu 601-1000   | Part IV/ Câu 1000-1401|

 

* YouTube - Kinh, Thánh Ngôn, Lời Thuyết Đạo, Giáo Lý, Tìm Hiểu Đạo Cao Đài , Đạo Sử , Ca Cổ Nhạc Đạo, Tin Tức Đạo Sự , Phóng Sự - do đạo hữu,đạo tâm bốn phương published on YouTube.

 

Các Kênh YouTube về Đạo Cao Đài
       Xin giới thiệu cùng qúi đạo hữu, đạo tâm các Kênh Youtube về Đạo Cao Đài với nhiều nội dung : Kinh, Thánh Ngôn, Lời Thuyết Đạo, Thi Văn Day Đạo, Giáo Lý, Tìm Hiểu Đạo Cao Đài , Đạo Sử , Ca Cổ Nhạc Đạo, Tin Tức Đạo Sự , Phóng Sự - do đạo hữu,đạo tâm bốn phương published on YouTube.

Tâm - www.daotam.info
Trung Đạo Thiên Địa Nhân hiệp / Mr Fansipan
Sách nói Cao Đài - Từ Chơn

_______________

Binhtayninh - Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh
CaoDai TV
Caodaimedia Official
caodai dai dao
Cao Đài Cứu Thế
Cao Đài Radio
Cao Đài Tây Ninh - Nguyễn Văn Út
CAODAISM - Kênh chia sẽ về Giáo Lý, Nhạc Lễ, Thông Tin Cao Đài
Caodaïsme - Đạo Cao Đài
Chuyên mục Video Caodai Sài Gòn
Diễn Đàn Truyền Thừa Giáo Lý Chơn Truyền - Cao Đài
Đạo Cao Đài | Caodaism
Đạo Cao Đài
Đạo Cao Đài - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Độc Lạ Tây Ninh official
Hoàng Vũ Channel - Đạo Cao Đài || Toà Thánh Tây Ninh
Kinh Sach Cao Dai
Kinh Thiên Đạo & Thế Đạo - Cao Đài
Lê Hiền Trí - (Nhạc Lễ Cao Đài)
Ngô Ngọc Hà
Nhan Hoa
ORI Channel - Tây Ninh| Đạo Cao Đài
Phàm Phu Tục Tử
Pháp Thoại Tỉnh Thức (Tàng Kinh Các Cao Đài Giáo - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - TTTN)
Quách Minh Khôi
Sách nói Cao Đài - Từ Chơn
Tay Nắm Hư Không
Tây Ninh Channel
ThaiNguyen CaoDaiTN
Thien Tam Cao Dai media
Thống Nhất Đức Tin
Thư Viện Sách Nói Đại Đạo
Trung Đạo Thiên Địa Nhân hiệp  / Mr Fansipan
Tủ Sách Nói Cao Đài
Tự Học Nhạc Lễ Cao Đài / Hữu Đức Tây Ninh
VP. Hương Đạo Inala

 

B

A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

 

 

 

SĨ TẢI BÙI VĂN TIẾP / Quang Minh
Bên Lề Vụ Án
Buổi Hội Lên Án Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa
Cái Gốc của Phước Thiện [HTML]    [PDF]
Cái Hay Của Văn Minh Điện [HTML]  
Công Văn Lịch Sử - I [HTML]   [PDF]
Công Văn Lịch Sử - II [HTML]    [PDF]
Công Văn Lịch Sử - III [HTML]   [PDF]
Danh Nhân Tri Thiên Đạo [HTML]  
Đặc Trách Tư Vấn Phước Thiện Làm Được Gì
[HTML]  [PDF]  
Góp Nhặt Chuyện Đạo - I [HTML]   [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - II [HTML]   [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - III [HTML]  [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - IV [HTML]   [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - V [HTML]   [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - VI [HTML]   [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - VII [HTML]   [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - VIII [HTML]   [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - IX [HTML]    [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - X [HTML]    [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XI [HTML]    [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XII [HTML]   [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XIII [HTML]  [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XIV [HTML]  [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XV [HTML]   [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XVI [HTML]  [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XVII [HTML] [PDF]

Góp Nhặt Chuyện Đạo - XVIII [HTML][PDF]
 Góp Nhặt Chuyện Đạo - XIX [HTML]  [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XX [HTML]   [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XXI [HTML]  [PDF]
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XXII [HTML] [PDF]
Hai Mươi Năm Xuất Sãi
Hiền Danh Thánh Tích [HTML]    [PDF]
Hoàng Triều Tri Thiên Đạo [HTML]  
Hồi Ký Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp [HTML]   [PDF]
Huỳnh Hoa Bí Tích [HTML]      [PDF]
Lời Vàng Tiếng Ngọc - Q. I [HTML]   [PDF]
Lời Vàng Tiếng Ngọc - Q. II [HTML]   [PDF]

Lời Vàng Tiếng Ngọc - Q. III [HTML]   [PDF]
Lời Vàng Tiếng Ngọc - IV [HTML]   [PDF]
Lưu Xứ Ký Sự Hay Cuộc Trấn Thánh Phi Châu   [HTML]  
[PDF]  [YouTube}
Nam Phong Gương Mẫu [HTML]   [PDF]
Ngục Môn Hồi Ký
Nhật Ký Những Ngày Khó Khăn
Những Bài Thài Tế Điện (Sưu Tầm)[pdf]   [PDF]
Những Chơn Linh Giác Ngộ [HTML]   [PDF]
Pháp Chánh Bí Sử [HTML]    [PDF]
Sơ Giải Hội Yến Diêu Trì Cung
Tam Thánh Lược Giải [HTML]    [PDF]
Tầm Ngọc - Quyển I [HTML]   [PDF]
Tầm Ngọc - Quyển II [HTML]   [PDF]
Tầm Ngọc - Quyển IIi [HTML]   [PDF]
Tìm Hiểu Cơ Bút [HTML]   [PDF]
Thánh Danh Tự Vị [HTML]    [PDF]

 Tiểu Sử Bà Diệu Minh Võ Duy Nhứt [HTML]    [PDF]
Tiểu Sử Bà Đầu Sư Hương Hiế
u [HTML]    [PDF]
Tiểu Sử Bà Đầu Sư Hương Lự
[HTML]    [PDF]
Tiểu Sử Bà Đầu Sư Hương Than
h [HTML]    [PDF]
Tiểu Sử Bà Giáo Sư Trần Kim Phụn
g [HTML]   [PDF]
Tiểu Sử Bà Giáo Sư Trần Kim Phụn
g [HTML]   [PDF]
Tiểu Sử Bà Phối Sư Hương Nhiề
u [HTML]   [PDF]
T
. S. Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại [HTML] [PDF]
T
S. Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức [HTML] [PDF]
T
. S. 19 Vị Chức Sắc Bộ Pháp Chánh, H.T.Đ.  [PDF]
T
. S. Ngài Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh[HTML] [PDF]
Tiểu Sử Ngài Đầu Sư Thái Bộ Than
h [HTML] [PDF]
TS Ngài Đầu Sư Thượng Sáng Than
h [HTML] [PDF]
T
S Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức [HTML] [PDF]
T
S Ngài Hiền Nhơn Lê Văn Trung [HTML]   [PDF]
T
S Ngài Phối Sư Ngọc Non Thanh [HTML]  [?PDF]
T
S Ngài Phối Sư Thái Đến Thanh [HTML]  [PDF]
T
S Ngài Phối Sư Thương Trí Thanh [HTML]  [PDF]
T
S Ngài Phối Sư Thượng Tước Thanh[HTML] [PDF]
Tiểu Sử Ông Nguyễn Thành Dan
h [HTML]  [PDF]?
Tiểu Sử của Ông Sĩ Tải Bùi Văn Tiế
p[HTML]  [PDF?]
T
s Ông Tổng Thanh Tra Nguyễn Văn Thành [PDF?]
Tiểu Sử Phối Thánh Bùi Ái Thoạ
i [HTML]   [PDF]
Tiểu Sử Ông Trần Văn Tấ
n [HTML]   [PDF] ?
Tìm Hiểu Cơ Bú
t [HTML]   [PDF]
Vài Nét về Ông Trương Ngọc An
h [HTML]  [PDF] ?

 

 

BẢN TIN THẾ ĐẠO - Website: www.banthedao.net

BTTĐ - Số 1 | BTTĐ - Số 2 | BTTĐ - Số 3 | BTTĐ - Số 4 | BTTĐ - Số 5 |
BTTĐ - Số 6 | BTTĐ - Số 7 | BTTĐ - Số 8 | BTTĐ - Số 9 | BTTĐ - Số 10 |
BTTĐ - Số 11 | BTTĐ - Số 12 | BTTĐ - Số 13 | BTTĐ - Số 14 | BTTĐ - Số 15 |
BTTĐ - Số 16 | BTTĐ - Số 17 | BTTĐ - Số 18 | BTTĐ - Số 19 | BTTĐ - Số 20 |
BTTĐ - Số 21 | BTTĐ - Số 22 | BTTĐ - Số 23 | BTTĐ - Số 24 | BTTĐ - Số 25 |
BTTĐ - Số 26 | BTTĐ - Số 27 | BTTĐ - Số 28 | BTTĐ - Số 29 | BTTĐ - Số 30 |
BTTĐ - Số 31 | BTTĐ - Số 32 | BTTĐ - Số 33 | BTTĐ - Số 34 | BTTĐ - Số 35 |
BTTĐ - Số 36 | BTTĐ - Số 37 | BTTĐ - Số 38 | BTTĐ - Số 39 | BTTĐ - Số 40 |
BTTĐ - Số 41 | BTTĐ - Số 42 | BTTĐ - Số 43 | BTTĐ - Số 44 | BTTĐ - Số 45 |
BTTĐ - Số 46 | BTTĐ - Số 47 | BTTĐ - Số 48 | BTTĐ - Số 49 | BTTĐ - Số 50 |
BTTĐ - Số 51 | BTTĐ - Số 52 | BTTĐ - Số 53 | BTTĐ - Số 54 | BTTĐ - Số 55 |
BTTĐ - Số 56 | BTTĐ - Số 57 | BTTĐ - Số 58 | BTTĐ- Số 58a| BTTĐ - Số 59|
BTTĐ - Số 60 | BTTĐ - Số 61 | BTTĐ - Số 62 | BTTĐ - Số 63 | BTTĐ - Số 64 |
BTTĐ - Số 65 | BTTĐ - Số 66 | BTTĐ - Số 67 | BTTĐ - Số 68 | BTTĐ - Số 69 |
BTTĐ - Số 70 | BTTĐ - Số 71 | BTTĐ - Số 72 | BTTĐ - Số 73 | BTTĐ - Số 74 |
BTTĐ - Số 75 | BTTĐ - Số 76 | BTTĐ - Số 77 | BTTĐ - Số 78 | BTTĐ - Số 79 |
BTTĐ - Số 80 | BTTĐ - Số 81 | BTTĐ - Số 82 | BTTĐ - Số 83 | BTTĐ - Số 84 |
BTTĐ - Số 85 | BTTĐ - Số 86 | BTTĐ - Số 87 | BTTĐ - Số 88 | BTTĐ - Số 89 |
BTTĐ - Số 90 | BTTĐ - Số 91 | BTTĐ - Số 92 | BTTĐ - Số 93 | BTTĐ - Số 94 |
BTTĐ - Số 95 | BTTĐ - Số 96 | BTTĐ - Số 97 | BTTĐ - Số 98 | BTTĐ - Số 99 |
BTTĐ - Số 100 | BTTĐ - Số 101 | BTTĐ - Số 102 | BTTĐ - Số 103 |
BTTĐ - Số 104 | BTTĐ - Số 105 | BTTĐ - Số 106 | BTTĐ - Số 107 |
BTTĐ - Số 108 | BTTĐ - Số 109 | BTTĐ - Số 110 | BTTĐ - Số 111 |
BTTĐ - Số 112 | BTTĐ - Số 113 | BTTĐ - Số 114 | BTTĐ - Số 115|
BTTĐ - Số 116 | BTTĐ - Số 117 | BTTĐ - Số 118 | BTTĐ - Số 119|
BTTĐ - Số 120 | BTTĐ - Số 121 | BTTĐ - Số 122 | BTTĐ - Số 123 |
BTTĐ - Số 124 | BTTĐ - Số 125 | BTTĐ - Số 126 | BTTĐ - Số 127 |
BTTĐ - Số 128 | BTTĐ - Số 129 | BTTĐ - Số 130 | BTTĐ - Số 131|
BTTĐ - Số 132 | BTTĐ - Số 133 | BTTĐ - Số 134 | BTTĐ - Số 135 |
BTTĐ - Số 136 | BTTĐ - Số 137 | BTTĐ - Số 138 | BTTĐ - Số 139 |
BTTĐ - Số 140 | BTTĐ - Số 141 | BTTĐ - Số 142 | BTTĐ - Số 143 |
BTTĐ - Số 144 | BTTĐ - Số 145 | BTTĐ - Số 146 | BTTĐ - Số 147 |

BTTĐ - Số 148 | BTTĐ - Số 149 | BTTĐ - Số 150 | BTTĐ - Số 151 |
BTTĐ - Số 152 | BTTĐ - Số 153 | BTTĐ - Số 154 | BTTĐ - Số 155 |
BTTĐ - Số 156 | BTTĐ - Số 157 | BTTĐ - Số 158 | BTTĐ - Số 159 |
BTTĐ - Số 160 | BTTĐ - Số 161 | BTTĐ - Số 162 | BTTĐ - Số 163 |
BTTĐ - Số 164 | BTTĐ - Số 165 | BTTĐ - Số 166 | BTTĐ - Số 167 |
BTTĐ - Số 168 | BTTĐ - Số 169 | BTTĐ - Số 170 | BTTĐ - Số 171 |
BTTĐ - Số 172 | BTTĐ - Số 173 | BTTĐ - Số 174 | BTTĐ - Số 175 |
BTTĐ - Số 176 | BTTĐ - Số 177 | BTTĐ - Số 178 | BTTĐ - Số 179 |

TẬP SAN THẾ ĐẠO - Website: www.banthedao.net

Tập San Thế Đạo số 68 phát hành tháng 6-2016 |
Tập San Thế Đạo số 69 phát hành tháng 11-2016|
Tập San Thế Đạo số 70 phát hành tháng 2-2017 |
Tập San Thế Đạo số 71 phát hành tháng 5-2017 |
Tập San Thế Đạo số 72 phát hành tháng 8-2017 |
Tập San Thế Đạo số 73 phát hành tháng 11-2017|
Tập San Thế Đạo số 74 phát hành tháng 2-2018 |
Tập San Thế Đạo số 75 phát hành tháng 5-2018 |
Tập San Thế Đạo số 76 phát hành tháng 8-2018 |
Tập San Thế Đạo số 77 phát hành tháng 1-2019 |
Tập San Thế Đạo số 78 phát hành tháng 4-2019 |
Tập San Thế Đạo số 79 phát hành tháng 7-2019 |

Tập San Thế Đạo số 80  - Oct - Dec - 2019 |
Tập San Thế Đạo số 81 phát hành tháng 1-2020  |

Tập San Thế Đạo số 82 phát hành tháng 8-10 -2020 |
Tập San Thế Đạo số 83 phát hành tháng Dec 2020 - Mar 2021 |
Tập San Thế Đạo số 84 phát hành tháng 4-2021

 

BẢN TIN HÒA HIỆP

Website : http://caodaiebook.net/BanTinHoaHiep/hoahiep.htm

* Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại
BTCĐHN - Số 06(Part A)(tháng 6 năm 2015) |
BTCĐHN - Số 06(Part B)(tháng 6 năm 2015) |
Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại - Số Đặc biệt 2015 (tháng 3 năm 2015)|

BTCĐHN - Số 0 4(Part B) (tháng 3 năm 2013) |
BTCĐHN - Số 04 (Part A) (tháng 3 năm 2013) |
BTCĐHN - Số 03 (tháng 11 năm 2012) |
BTCĐHN - Số 02 (tháng 6 năm 2012) |BTCĐHN - Số 01 (tháng 3 năm 2012) |

Hiền Tài BÙI ĐẮC HÙM & BÙI ĐẶNG HỒNG

Website: https://www.caodai.org/

  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển /Collection of Selected Holy Messages - V.I -[PDF]
 
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển /Collection of Selected Holy Messages - V.II -[PDF]

* Ăn Chay
* CaoDai, a way to harmony.

* Cao Dai, Out of Many, One. A Religion of Unity / Hum Dac Bui & Ngasha Beck
* Collection of CaoDai Holy Messages (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển) / Người dịch : Hùm Bùi & Hồng Bùi - Editors Ngasha Beck & Todd Berry .
*
Đạo Cao Đài - Một Con Đường Hòa Hiệp
* Guide To CaoDai Spiritual Celebration (KINH Thiên Đạo & Thế Đạo) / Người dịch : Hùm Bùi & Hồng Bùi - Editors Ngasha Beck & Todd Berry .
* Nguồn gốc con người / Origin of Human Beings
* Religious Constitution of Caodaism (Pháp Chánh Truyền) / Người dịch : Hùm Bùi & Hồng Bùi ; Editors Ngasha Beck & Todd Berry .
* Sự thành hình của vũ trụ / The Creation of the Universe
* Nguồn gốc con người / Origin of Human Beings
* Con người đi về đâu sau khi chết / Where do Humans Go After Death
* Áp dụng nhân sinh quan trong sự tu hành / Application of the Human Body in the Cultivation
*
Nhơn đạo / The Way of Humanity

Công Quả  - Anhdung Bui Published on 21 Jul 2016  [YouTube]
Tìm Hiểu về Đạo Cao Đài - với Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm và Bác Sĩ Bùi Đặng Cẩm Hồng / Chương trình Sống đạo TV do Cao Đài Giáo Hải Ngoại thực hiện Tháng 6 năm 2017 - Anhdung Bui, Published on 19 Jun 2017   [YouTube]

SĨ-TÃI BÙI QUANG CAO
Nhật Ký Á Du

BẠCH LIÊN
Duyên Giải Thoát - Thi Văn Khuyến Tu (Audio)
Nữ Trung Tùng Phận - Diễn Ngâm (Audio)

BÙI ĐÔNG PHƯƠNG
Phạm Môn - Thiền Tông Tâm Pháp Con Đường Thứ Ba Tu Chơn Đại Đạo
Sơ Thảo Qui Điều - Phạm Môn

 

C

A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

 

 

CAODAI FOUNDATION  https://www.caodaifoundation.org/
Đài SBTN tường thuật Lễ Ra Mắt Cao Dai Foundation vùng VA (Thanh Trúc & Đậu Thanh Vân Đài SBTN thực hiện)
Đài SBTN tường thuật Lễ Ra Mắt Cao Dai Foundation vùng VA (Destiny Nguyễn Đài SBTN thực hiện)
- Bích Phượng (SBTN, DC) Phỏng Vấn Hiền Tài Phan Văn Ba / Tìm Hiểu Về Cao Đài Foundation Tại Vùng Hoa Thịnh Đốn ngày 7 tháng 8/2015.
- Thư Mời Tham Dự Lễ Ra Mắt của Cao Dai Foundation vùng Hoa Thịnh Đốn.
Báo Cáo Thường Niên : 2018 Annual Report / Cao Dai Foundation Vùng Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ
 

CAO ĐÀI Television / Châu Đạo Cao Đài California /      CaoDaiTiViCA@gmail.com
 
  Chương trình phát hình truyền bá giáo lý Cao Đài do các tộc đạo Little Saigon,Orang County, San Diego và Ban Thế Đạo miền Nam-California phối hợp tổ chức trên đài VNA-TV 57.3 tại Nam California

Giáo Lý Cao Đài VNA 040619 - Nhan Hoa, Published on 15 Apr 2019  [YouTube]
Giáo Lý Cao Đài VNA 042019 -
Nhan Hoa, Published on 2 May 2019    [YouTube]   
Giáo Lý Cao Đài VNA 050419 -
Nhan Hoa, Published on 9 May 2019    [YouTube]
Giáo Lý Cao Đài VNA 051819 - Nhan Hoa, Published on 31 May 2019   [YouTube]
Giáo Lý Cao Đài VNA 061519 -
Nhan Hoa, Published on 14 Jun 2019    [YouTube]
Giáo Lý Cao Đài VNA 062919 -
Nhan Hoa, Published on 5 July 2019    [YouTube]
Giáo Lý Cao Đài VNA 071319 -
Nhan Hoa, Published on 20 July 2019    [YouTube]
Giáo Lý Cao Đài VNA 072719 - Nhan Hoa, Published on 30 July 2019    [YouTube]
Giáo Lý Cao Đài VNA 090719 -
Nhan Hoa, Published on 8th Oct 2019    [YouTube]
Giáo Lý Cao Đài VNA 092119 - Nhan Hoa, Published on 8th Oct 2019    [YouTube]
Giáo Lý Cao Đài VNA 100519 - Nhan Hoa, Published on 28 Nov 2019  [YouTube]
Giáo Lý Cao Đài VNA 101919 -
Nhan Hoa, Published on 28 Nov 2019  [YouTube]
Giáo Lý Cao Đài VNA 110219 -
Nhan Hoa, Published on 30 Nov 2019  [YouTube]
Giáo Lý Cao Đài VNA 121419 - Nhan Hoa, Published on 30 Dec 2019  [YouTube]
Giáo Lý Cao Đài VNA 122819 - Nhan Hoa, Published on 1st Jan 2020  [YouTube]
Giáo Lý Cao Đài VNA 11/01/2020 - Nhan Hoa, Published on 25 Jan 2020 [YouTube]
Giáo Lý Cao Đài VNA 25/01/2020 - Nhan Hoa, Published on 28th Jan 2020 [YouTube]


CAO ĐÀI HẢI NGOẠI / CAODAI INTERNATIONAL

 Website: www.caodai.international 

Tập San Ban Thế Đạo - CĐHN - Số 001 / Ngày 15 Tháng 8 Năm 2019
Tập San Ban Thế Đạo - CĐHN - Số 002 / Ngày 15 Tháng 9 Năm 2019
Tập San Ban Thế Đạo - CĐHN - Số 003 / Ngày 15 Tháng 11 Năm 2019
Tập San Ban Thế Đạo - CĐHN - Số 004 / Ngày 9 Tháng 12 Năm 2019
Tập San Ban Thế Đạo - CĐHN - Số 005 / Ngày 15 Tháng 1 Năm 2020
Tập San Ban Thế Đạo - CĐHN - Số 006 / Ngày 15 Tháng 2 Năm 2020
Tập San Ban Thế Đạo - CĐHN - Số 007 / Ngày 1 Tháng 4 Năm 2020
Tập San Ban Thế Đạo - CĐHN - Số 008 / Ngày 15 Tháng 6 Năm 2020
Tập San Ban Thế Đạo - CĐHN - Số 009 / Ngày 1 Tháng 9 Năm 2020
Tập San Ban Thế Đạo - CĐHN - Số 010 / Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020
Tập San Ban Thế Đạo - CĐHN - Số 011 / Ngày 29 Tháng 11 Năm 2020
Tập San Ban Thế Đạo - CĐHN - Số 012 / Ngày 25 Tháng 12 Năm 2020
Tập San Ban Thế Đạo - CĐHN - Số 013 / Ngày 12 Tháng 02 Năm 2021
Tập San Ban Thế Đạo - CĐHN - Số 014 / Ngày 12 Tháng 04 Năm 2021
Tập San Ban Thế Đạo - CĐHN - Số 015 / Ngày 14 Tháng 06 Năm 2021
Tập San Ban Thế Đạo - CĐHN - Số 016 / Ngày 01 Tháng 09 Năm 2021

CAO ĐÀI HỌC VIỆN – USA / Website: http://daodoiquinguyen.com
Đặc San Đạo Đời Tương Đắc - Số thứ 3 / Cao Đài Học Viện - USA

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI TẠI CHÂU ÂU
Website: http://wordpress.daocaodai-chauau.eu/

VIỆN SỬ CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH / INSTITUTE OF CAODAI'S HISTORY
Website: https://caodaihistoric3.blogspot.com/

CHẦU LONG
Sự Hình Thành Nội Ứng Nghĩa Binh và Quân Đội Cao Đài [PDF]]

   

 

BẢO VĂN PHÁP QUÂN CAO QUỲNH DIÊU / Cao Liêng Tử
Bút Ký của BVPQ Cao Quỳnh Diêu, Q.1, tr. 001-115 [pdf]
Bút Ký của BVPQ Cao Quỳnh Diêu, Q.1, tr. 116-217 [pdf]
Bút Ký của BVPQ Cao Quỳnh Diêu, Q.1, tr. 118-313 [pdf]
Mạch Đạo [pdf]   [YouTube]

Đức CAO THƯỢNG PHẨM & BÁT NƯƠNG giáng cơ
Luật Tam Thể do Đức Cao Thượng Phẩm & Bát Nương giáng cơ [PDF]  [YouTube]

Đức Cao Thượng Phẩm / Phát Thanh Giáo Lý, Published on 22 Sep 2017. [YouTube]
Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư (Trích trong bộ Cao-Đài Tự Điển của Đức Nguyên - Người đọc : Hoàng Huy Hiếu / Thien Tam Cao Dai media, Published on 9 Nov 2017. [YouTube]

Thánh Huấn của Đức Cao Thượng Phẩm dạy về Luật Tam Thể (cổ nhạc) / CHIỀU XANH VÕ QUỐC ĐẠT, Published on 4 Jul 2017. [YouTube]
Ngưỡng Vọng Đức Cao Thượng Phẩm (cổ nhạc) / Thien Tam Cao Dai media,
Published on 9 Jan 2014.
[YouTube]

THƯỢNG-SANH CAO HOÀI SANG

Diễn Văn và Thuyết Đạo của Đức Thượng-Sanh Cao Hoài Sang   [nghe/YouTube]

Sự Tích Thư Hùng Kiếm Bửu Pháp của Đức Thượng Sanh (Sưu Tầm) [HTML] - [PDF] - [Text]
 Tiểu Sử & Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh {HTML]    [PDF]
Tiểu Sử và Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang do Hội Thánh Ấn Hành -[PDF]

Huấn Từ- Đức Thượng Sanh ( phần 1-2-3) / BaoTon ChanhPhap - Published on 23 Nov 2014  [nghe / YouTube]
Thánh Tang Đức Thượng Sanh - Tòa Thánh Tây Ninh (phim tài liệu) / pham nguyen - Published on 8 Dec 2017 [xem / YouTube]
Thánh Tang Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang - NGÔ NGỌC HÀ, Published on 1 Jun 2014   [YouTube]
Một số bài ca do Đức Thượng Sanh sáng tác / Kinh Sach Cao Dai, Published on 1 Jan 2016 [nghe/YouTube]
Lời Dạy Đạo của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang  / NGÔ NGỌC HÀ, Published on 29 Oct 2016  [xem / YouTube]
Diễn Văn Chúc Tết của Đức Thượng Sanh (1971) / Kinh Sach Cao Dai, Published on 21 Feb 2015   [nghe / YouTube]

CHÁNH KIẾN CƯ SĨ
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ : Sinh Lộ Cho Nhân Loại [HTML]    [PDF]

Đập Tam Hiệp Thế Chiến và Ông Đạo Nhỏ
Lịch Sử Hữu Nghị Giữa Oomoto Giáo và Cao Đài Giáo [PDF]

Ngày Tết Du Xuân Học Đạo / Chánh Kiến Cư Sĩ [HTML]    [PDF]
Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh Xưa và Nay [HTML]    [PDF]
Suy Gẩm Sấm Pháp Giáo [HTML]    [PDF]

Thi Văn Tầm Đạo / Lê Minh Châu (Chánh Kiến hiệu đính)
Từ Chùa Ngọc Hoàng nhớ về Toà Thánh Tây Ninh [HTML]    [Read]
Trận Chiến Thiện Ác Nơi Cỏi Vô Hình / Chánh Kiến Cư Sĩ [HTML]   [PDF]

Từ Quan Vũ Đến Tam Trấn Oai Nghiêm / Chánh Kiến Cư Sĩ    [HTML]   [PDF]
Từ Tế Công Hoạt Phật Đến Nam Bình Vương Phật [HTML]   [PDF]
Vai Trò của Hiệp Thiên Đài [HTML]    [PDF]

Vai Trò Lịch Sử của Ban Thế Đạo / Chánh Kiến Cư Sĩ   [HTML]    [PDF]

 

D

A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

 

 

DÃ TRUNG TỬ - Sưu Tập
Bí Pháp Cầu Nguyện [HTML]   [PDF]
Bí Quyết Để Gìn Giữ Chữ Hòa [HTML]   [PDF]
Chơn Lý Con Người . . . ĐĐTKPĐ [HTML]   [PDF]
Có Thượng Đế Hay Không ? Và Thượng Đế Đang Ở Đâu [HTML]   [PDF]
Dụng Công 24 Giờ Trong Nếp Sống Đạo [HTML]  
Đạo Ở Đâu [HTML]   [PDF]
Đức Chí Tôn - Ngọc Hoàng Thượng Đế [HTML]    [PDF]
Đức Phật Mẫu Diêu Trì Cung [HTML]   [PDF]
Đường Hướng Tu Hành trong Đ.Đ.T.K.P.Đ [HTML]   [PDF]
Giữ Gìn Quân Bình Giữa Tình Cảm & Lý Tri [HTML]   [PDF]
Hiện Tượng Cơ Bút [HTML]   [PDF]
Linh Số 12 [HTML] 
Lược Sử Khai nguyên Cao Đài Giáo [HTML]   [PDF]
Lời Giáo Huấn của Đức Hộ-Pháp P.C.T., Tập I [HTML}   [PDF]
Lời Giáo Huấn của Đức Hộ-Pháp P.C.T., Tập II [HTML]    [PDF]
Lời Giáo Huấn của Đức Hộ Pháp về Sự Điều Hoà Càn Khôn Vũ Trụ & Bí Pháp của Chữ Hòa [HTML]    [PDF]
Lời Giáo Huuấn của Đức Hộ-Pháp P.C.T. về Từ-Bi, Bác-Ái & Bí Pháp Thương yêu [HTML]   [PDF]

Nguyên Lý và Cơ Chế của Hiện Tượng Thăng Hoa Tinh Khí Thần [HTML]   [PDF]  
Nguyên Lý và Cơ Chế Hiện Tượng Thăng Hoa Tinh Khí Thần & Tiến Trình  [HTML]   [PDF]Phương Dinh Dưỡng Xác Thân & . . . Ăn Chay [HTML]   [PDF]
Phương Luyện Kỷ - Chú Giải [HTML]   [PDF]
Quyền Năng và Sứ Mạng của Người Phụ Nữ Theo Quan Niệm của Cao Đài Giáo [HTML]   [PDF]
Sự Cấu tạo & Sinh Hoạt của Thể Chất & Tâm Linh [HTML]  
Sự Quan Trọng của Bí Pháp, & T.T. Bí Pháp [HTML]   [PDF]
Sự Sống & Giải Thoát Chỉ Tìm Được Trong Hiện Tại [HTML]   [PDF]
Sự Tiến Hóa .. theo Nhân Sinh Quan của C Đ Giáo [HTML]   [PDF]
Tam Cang Ngũ Thường và Tam Tùng Tứ Đức [HTML]   [PDF]
Tâm Pháp Trong Thờ Phụng Lễ Bái và Tụng Niệm [HTML]   [PDF]
Thiền Ðịnh Thực Hành [HTML]   [PDF]
Thương Yêu Kẻ Thù [HTML]   [PDF]
Tìm Hiểu Khái Quát Về Cao Đài Giáo [HTML]   [PDF]
Tinh Thần Và Ý Nghĩa Đ.Đ.T.K.P.Đ. [HTML]   [PDF]
Trao Đổi Quan Điểm Với Báo Xa Lộ Pháp Luật về Các Bài Viết Có Nội Dung về Cao Đài - Tiểu luận

 

BỔN TÁNH THÁNH CHỦ - DIỆU KHÔNG THIỀN SƯ
Tu Tâm [HTML]   [PDF]    [Nghe/YouTube - Pt I]   [Nghe/YouTube - Pt II]

 

DUY HÒA
Chuyện Kể Về Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc / Duy Hòa

 

 

Đ

A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

 

 

;

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ - TÒA THÁNH TÂY NINH
 

Bán Nguyệt San THÔNG TIN (1968 - 1974) / Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý - Tòa Thánh Tây Ninh
 

Bảo Thủ Chánh Pháp Chơn Truyền (Thật Hành Thánh Huấn 21 & Thánh Lịnh 89) [PDF]
Bát Đạo Nghị Định [HTML]    [PDF]    [nghe/youtube]
Cẩm nang Hành Chánh Ðạ0 [HTML]   [PDF]
Le Caodaisme

Chánh Trị Đạo [HTML]    [PDF]
Chương Trình Lễ Khánh Thành Tòa Thánh TN [HTML] - [PDF]
Danh Sách 244 Vị Môn Đệ Đồng Ký Tên Dâng Tờ Khai Đạo -[PDF]
Đại Đạo Thanh Niên Hội [HTML]  [PDF]

Đại Đạo Thanh Niên Hội - Điều Lệ, Nội Qui, Nghi Thức [PDF]
Đạo Luật Năm Mậu Dần [HTML]    [PDF]
Giảng Đạo Chơn Ngôn [HTML]     [PDF]   [nghe/youtube]
Giảng Đạo Yếu Ngôn [HTML]    [PDF]    [nghe/youtube]
Giáo Lý [HTML]    [PDF]    [nghe/youtube]
The Teaching of the Great Way : Giáo Lý (translated into English) [PDF]
Hạnh Đường [HTML]   [PDF]
Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ [HTML]   [PDF]
Hiến Pháp Hiệp Thiên Đi [HTML]i   [PDF]
Hội Lý Xiển Chơn Luận [HTML]  [PDF]   [nghe/youtube]
Kinh Cúng Tứ Thời - Kinh Văn và Âm Thanh -[PDF]
Kinh Thiên Đạo & Thế Đạo [HTML]   [PDF]

Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo (Bản in năm Bính Tý/1936)   [PDF]
Kinh Thiên Đạo & Thế Đạo / Tian Dao & Shi Dao Jing (Việt/Hoa) [PDF]
La Constitution Religieuse Du Caodaisme [HTML]  [PDF]

Lịch Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường và Sớ Văn -[PDF]

Mẫu Linh Vị (mẫu để điền và in ra giấy) [PDF]
Mẫu Tờ Cảm Tạ (mẫu để điền và in ra giấy [PDF]

Sưu Tập Đạo Sự Văn Thư
(Thánh-Giáo, Thánh-Lịnh, Thánh-Huấn, Thông-Tri,Huấn-Từ…)

[Tập I - PDF]   [Tập II - PDF]   [Tập III - PDF]   [Tập IV - PDF]   [Tập V - PDF]
Sưu Tập Đạo Sự Văn Thư
(
Thông-Báo, Công-Văn, Tâm-Thư, Thư Xuân… của Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI)
[Tập I - PDF]   [Tập II - PDF]
Bài Đọc Sau Đàn Cúng (Gồm những Bài Thuyết Đạo của những Bậc Tiền Khai Đại Đạo)
Các Bài Thài (Nguyễn Thị Chữ Sưu Tầm)

CHINESE / 中文 / Tiếng Hoa
Kinh Thiên Đạo & Thế Đạo / Tian Dao & Shi Dao Jing (Việt/Hoa) [PDF]
法正傳 / Pháp Chánh Truyền [PDF]
新律 / Tân Luật [PDF]

Sưu Tầm - CHINESE / 中文 / Tiếng Hoa

         三期普渡與三教融合的他域視野——以越南高台 ... - 南華大學機構 . . . / Another View of Final Salvation . . . - Journal of World Religions, no.16, pp.125-158(2010)   [PDF]

 

Luật Lệ của Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh [HTML]   [PDF]
Luật Pháp CAO-ĐÀI - Kết Tập Luật Đạo -[PDF]

Luật Tam Thể do Đức Cao Thượng Phẩm & Bát Nương giáng cơ -[PDF]  [nghe/youtube]
Nội Luật Tòa Thánh [HTML]  [PDF]
Nữ Trung Tùng Phận [HTML]    [PDF]     [nghe/youtube]
     
Nữ Trung Tùng Phận (video)      [xem/youtube]
Pháp Chánh Truyền [HTML]   [PDF]   [nghe/youtube]
Pháp Chánh Truyền (in English)
Pháp Chánh Truyền (in French) [PDF]   [PDF]
Pháp Chánh Truyền / 法正傳 (in Chinese)   [PDF]

Pháp Luật Đạo Cao Đài [PDF]
Phổ Cáo Chúng Sanh [HTML]   [PDF]

Phương Châm Hành Đạ0 [HTML]   [PDF]   [nghe/YouTube]
Quan Hôn Tang Lễ {HTML]   [PDF]
Quy Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo [HTML]  [PDF]
Quyền Tư Pháp Nội Trị Đạo [HTML]   [PDF]
Sớ Văn - Mẫu Để Điền và In Ra Giấy -[PDF]
Sưu Tập Đạo Sự Văn Thư (Thánh Giáo, Thánh Lịnh, Thánh Huấn, Thông Tri, Huấn Lịnh, Huấn Thị)- [tập I][pdf]
Sưu Tập Đạo Sự Văn Thư (Thánh Giáo, Thánh Lịnh, Thánh Huấn, Thông Tri, Huấn Lịnh, Huấn Thị)- [tập II][pdf]

Sưu Tập Những Câu Chuyện Trong Đạo -[PDF]
Tài Liệu Sưu Tập Lịch Sử Đạo
Tài Liệu Thực Hành Chức Việc Bàn Trị Sự   [PDF]
Tân Luật [HTML]   [PDF]   [nghe/youtube]
Tân Luật & Pháp Chánh Truyền  [ I / Youtube/Nghe]  [ II ]  [ III ]  [ IV ]
Tân Luật (in English) - The New Canonical Codes
Tân Luật / 新律 (in Chinese)[PDF]

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Trọn Bộ -[PDF]   [nghe/youtube]
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhứt [HTML]   [nghe/youtube]
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhứt (in English)
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển /Collection of Selected Holy Messages - V.I -[PDF]
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển /Collection of Selected Holy Messages - V.II -[PDF]

Thánh Ngôn Trích Yếu-[PDF]
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì
Thi Tập & Thi Văn Dạy Đạo - TNHT, Q.II [HTML]  [PDF]
Thi Văn Dạy Đạo - TNHT, Q. I [HTML]  [PDF
Tiểu Sử của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc [HTML] - [PDF]
Tiểu Sử Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt [HTML]   [PDF]

Tiểu Sử và Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang do Hội Thánh Ấn Hành -[PDF]
Viện Đại Học Cao Đài - Chỉ Dẫn , Niên Khóa 1971 - 1972 [PDF]

Sưu Tầm - Mẫu để in ra giấy

Mẫu Linh Vị (mẫu để điền và in ra giấy) [PDF]
Mẫu Tờ Cảm Tạ
(mẫu để điền và in ra giấy) [PDF]
Mẫu In Bì Sớ (mẫu để in ra giấy) [PDF]
Mẫu Sớ Văn (mẫu để điền và in ra giấy) [PDF]
Sưu Tập Các Văn Bản Pháp Luật Đạo (Bản để in ra giấy để treo TƯỜNG hay để BÀN) [PDF]
- Phương Luyện Kỷ
- 10 Điều Cấm Răn
- Ngũ Giới Cấm
- Tứ Đại Điều Qui


 

 

ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI - Website: ddtnhhn.caodaiyouth.org
Đặc San ĐĐTNH - Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Đại Đạo Thanh Niên Hội (1965 - 2015)
50 Năm Thành Lập Đại Đạo Thanh Niên Hội (1965 - 2015) - Phóng Sự Đặc Biệt / Do Phương Thuý SBTN-San Jose thực hiện. [xem YouTube]

THANH TÂM - ĐOÀN KIM SƠN
Chơn Pháp Cao Đài / Thanh Tâm - Đoàn Kim Sơn [PDF]

Đạo Lý Truy Nguyên - 2020 (Q. I, Q. II, & Q. III)  / Thanh Tâm Đoàn Kim Sơn
Đạo Lý Truy Nguyên  - Q. III / Thanh Tâm Đoàn Kim Sơn

Đạo Lý Truy Nguyên / Thanh Tâm Đoàn Kim Sơn
Đạo Lý Truy Nguyên - Q. I / Thanh Tâm Đoàn Kim Sơn
Đạo Lý Truy Nguyên  - Q. II / Thanh Tâm Đoàn Kim Sơn

Đời Đạo Song Tu / Thanh Tâm ĐOÀN KIM SƠN [phiên bản 2016 - [PDF]
Thiên Đạo Hoằng Khai [html]   [PDF]
Trường Chơn Lý [html]   [PDF]
The Union of Heaven Earth and Mankind on the Middle Way / Trung Đạo Thiên Địa Nhân hiệp (playlist of 58 videos) [YouTube]

 

MINH LÝ - ĐỖ VẠN LÝ
Caodaism In A Nutshell (by
Do Thien Ly Huong) [HTML]     [nghe/youtube]
Điếu Văn Tiễn Biệt Cố Đạo Trưởng Minh Lý (Nguyễn Anh Tuấn)
Việt Nam Sẽ Lãnh Đạo Thế Giới  

 

ĐINH CÔNG TRỨ
Pháp Lý Tu Chơn Trường Qui Thiện    [PDF]

ĐÀO CÔNG TÂM
10 Phút Tìm Hiểu Đạo Cao Đài (Slides)
10 Phút Tìm Hiểu Đạo Cao Đài (Slides/ flash)
Understanding Caodaism in 10 Minutes (Slides/ flash)

 

 

E

A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

 

 

[ ENGLISH ]

 

 

 

ENGLISH / ANH VĂN  / TIẾNG ANH

CAODAIPEDIA

Gateway to Understanding Caodaism
Official Declaration Addressed by the Founders of Caodaism . . .
The Religious Constitution of Caodaism : Pháp Chánh Truyền
The New Canonical Codes : Tân Luật
The Collection of Divine Messages - Volume I / Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển I
The Collection of Divine Messages - Volume II  /Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển II
Collection of Selected Holy Messages - V.I -[PDF]
Collection of Selected Holy Messages - V.II -[PDF]
The Divine Path to Eternal Life : Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống
The Teaching of the Great Way : Giáo Lý (translated into English) / Tiếp Pháp Trương Văn Tràng
History and Philosophy of Caodaism [PDF]
The Path of a Cao-Dai Disciple
Repentance Sutra : Kính Sám Hối [HTML]    [PDF]
Giới, Đường Tới Thiên Đường : Precepts, The Way to Paradise / HT. Lê Văn Thêm [PDF]
Cao Đài Great Way the Grand Cycle of Esoteric Teaching / Đại Thừa Chơn Giáo (Sưu Tầm  [PDF]
Discussion On The Tao - Questions & Answers [pdf]
Five Virtues / Ngũ Đức Lương Châm -[PDF]
Kinh Tuần Cửu : The Prayers of the Caodaist Postmortem Rituals / Translators : Từ Chơn & Christopher Humphrey Hartney
Thiên Thai Kiến Diện : A Visit To Paradise /
Translators : Từ Chơn & Christopher Humphrey Hartney
The Cao Dai (VietNam Magazine 1972) [pdf]
The Cao Dai Religion (by Van Nhan, VietNam Magazine 1974)[pdf]
Fundamentals of Caodaism (Rt. Rev. Minh Ly) [pdf]
Esoteric Practice Teachings of Bát Nương Diêu Trì Cung
A Brief Introduction to Caodaism / Trinh Ngoc Tuy
The Mayor of the City of Houston proclaims - 1st September 2013 as Cao Đài Day in Houston, Texas, USA. [PDF]

An Introduction to Caodaism / Ralph B. Smith

 

Understanding Caodaism: A Practical Guide

 • Introduction
 • Caodaism In A Nutshell
 • Fundamental Principles of Caodaism
 • Structure of Caodaism
 • Ways of Serving In Caodaism
 • Practising Caodaism - Duties of Adherents
 • A Summary of Cao-Dai Rituals
 • CaoDai Rituals - Worship and Prayer
 • Initiation And Its Meaning
 • Nguồn gốc con người / Origin of Human Beings
 • Sự thành hình của vũ trụ / The Creation of the Universe
 • Nguồn gốc con người / Origin of Human Beings
 • Con người đi về đâu sau khi chết / Where do Humans Go After Death
 • Áp dụng nhân sinh quan trong sự tu hành / Application of the Human Body in the Cultivation
 • Nhơn đạo / The Way of Humanity
 • Illustrations
  A Gift to Australia: Caodaism and the First Caodaist Temple of Australia / by Chris Hartney

  Caodaism - Spirit-Writing and Revelation in a Vietnamese New Religion / Janet Hoskins            - IKGF Erlangen, Published on May 4, 2020

 •  

  G

  A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

   

   

  [ GABRIEL GORBRON ]

   

   

   

  H

  A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

   

   

   

  BẢO-ĐẠO HỒ TẤN KHOA
  Âu Du Ký [HTML]  [PDF]
  Bức Tâm Thư của Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa (dl:14-4-1979)
  Con Người Có Thể Trả Nợ Trong Một Kiếp Hay Không? [HTML]   [nghe/youtube]
  Giải Thích Kinh Cúng Tuần Cửu [HTML]    [nghe/youtube]
  Tiểu Sử Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa do Tỉnh Tâm sưu tầm và Đánh máy lại -[PDF]
  Văn Tịch Pháp Nhơn Chi Đạo Của Hồ Tấn Khoa [PDF]

  HOÀI NHÂN
  Bốn Mươi Năm Lịch Sử Đạo Cao Đài (1926 - 1966)  [PDF]
   

  HUỆ CHƯƠNG
  Đạo Mạch Truy Nguyên / Huệ Chương    [PDF]

  Đại-Đạo Truy Nguyên [HTML]    [PDF]

  HUỆ TÂM - VÂN DƯƠNG
  * CAODAI MEDIA - caodaimedia.net
  Chơn Tâm Luận / Huệ Tâm - Vân Dương [pdf]
  Đạo Tâm Thực Hành / Huệ Tâm - Vân Dương [pdf]
  Khảo luận về Chánh Ðạo và Tà Ðạo / Huệ Tâm - Vân Dương [pdf]
  Tâm Thư - V/v Ấn Hành Tuyển Tập & CD & Slide Show - Karaoke DVD Nhạc Đạo [pdf]
  Tìm Hiểu Đạo Tâm / Huệ Tâm - Vân Dương [pdf]
  Tuyển Tập Nhạc Đạo /Huệ Tâm, Văn Dương, Ngọc Nương, Huỳnh Cúc, Thừa Long [pdf]
  Khuyến Tu (Lời : Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu - Huệ Tâm & Vân Dương phổ nhạc) [pdf] - - [YouTube]
  Ngàn Lời Dâng Mẹ [YouTube]
  DVD nhạc Đạo Sống Nguồn Yêu Thương [YouTube]
  Vinh Danh Cao Đài / Nhạc Đạo Cao Đài [YouTube]
  Liên Khúc Cao Đài [YouTube]
  Niệm Danh Thầy [YouTube]
  Niệm Danh Thầy , Vinh Danh Thượng Đế, Vinh Danh Cao Đài [YouTube]

  CHINESE / 中文 / Tiếng Hoa
  Kinh Thiên Đạo & Thế Đạo / Tian Dao & Shi Dao Jing (Việt/Hoa) [PDF]
  法正傳 / Pháp Chánh Truyền [PDF]
  新律 / Tân Luật [PDF]

  Vietnam's Cao Dai . . . , by Xu Wentang / 越南的高台教:一個混育宗教的探析   [PDF]

   

  HUỆ PHONG
  Báo Ân Từ - Sự Tích Nội Tâm & Ngoại Diện [PDF]
  Đại Đạo Triết Lý Nhân Bản [HTML]   [PDF]
  Phô Diễn Thiêng Liêng Hằng Sống Bằng Thể Thơ
  Quang Cảnh Tòa Thánh Tây Ninh

  NỮ ĐẦU-SƯ HƯƠNG HIẾU
  Đạo Sử của Nữ Đầu Sư Hương Hiếu – 1957   [PDF]
  Đạo Sử - Quyển I & Quyển II [HTML]     [PDF]
  Đạo Sử, Quyển I: Đạo Sử Xây Bàn của Nữ Đầu Sư HƯƠNG HIẾU [PDF]
  Đạo Sử, Quyển II của Nữ Đầu Sư HƯƠNG HIẾU [PDF]

  KIM MÍNH & HỒ HOÀNG
  Sự Nghiệp Đời và Đạo của Đức Tôn Sư Hộ Pháp Phạm Công Tắc / Kim Mính & Hoàng Hồ

  HUỲNH TÂM

  Cao Đài Sử Cương   [PDF]
  Cao Triều Phát Lâm Lụy Trần   [PDF]

  Đời Sống Người Đệ Tử Cao Đài   [PDF]
  Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Đài Trung Ương (1927 - 1954) [PDF]

  Lam Thư Đạo Cao Đài   [PDF]
  Lễ Khánh Thành Tòa Thánh Tây Ninh [PDF]

  Sơ Lược Tiểu Sử Victor Hugo [PDF]
  Tam Giáo Hiệp Nhất   [PDF]
  Tập Ký Âm Lễ Nhạc - Kinh Thiên Đạo - Lễ Nhạc Nhựt Tung - QI [PDF]
  Tập Ký Âm Lễ Nhạc - Kinh Thiên Đạo - Lễ Nhạc Nhựt Tung-QII  [PDF]
  Tập Ký Âm Lễ Nhạc - Kinh Thiên Đạo - Lễ Nhạc Nhựt Tung-QIII   [PDF]
  Thiêng Liêng Thị Hiện Trong Đời Tôi   [PDF]
  Tiểu Sử Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu   [PDF]
  Tiểu Sử, Công Nghiệp Của Đức Bà Đầu Sư Hương Hiếu / Huỳnh Tâm   [PDF]
  Tiểu Sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc   [PDF]
  Tiểu Sử Đức Khổng Tử   [PDF]
  Tiểu Sử Đức Lý Thái Bạch   [PDF]
  Tiểu Sử Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung   [PDF]
  Tiểu Sử Gia Tô Giáo Chủ   [PDF]
  Tiểu Sử Phối Thánh Bùi Ái Thoại [PDF]
  Tiểu Sử Phối Thánh Phạm Văn Màng   [PDF]
  Tiểu Sử Tổng Giám Lê Văn Bàng   [PDF]

  HARTNEY, Christopher
  Our Divine Mother of Carramar: The Australian Điện Thờ Phật Mẫu of Caodaism / Christopher Hartney   [HTML]    [PDF]
   

   

  K

  A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

   

   

   

  L

  A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

   

   

   

  THƯỢNG ĐẦU SƯ LÊ VĂN TRUNG
  Đạo Thư về việc Cơ Bút  [PDF]
  Phương Châm Hành Đạ0 [HTML]   [PDF]   [nghe/YouTube]

  BẢO-THẾ LÊ THIỆN PHƯỚC
  Huấn Từ của Ngài Bảo-Thế

  LÂM THẾ THANH. VĂN HÒA VUI (VƯƠNG)
  Bản Giải Án Đức Hộ Pháp . . . [pdf]

  LỄ-SANH LÊ HƯƠNG MUỘI
  Đạo Tâm Thư, số 14
  Nghi Lễ Tóm Lược [HTML]   [PDF]

  LÊ TÂM CHÍ (Chơn-Nhơn) & NGÔ VĂN PHÁT (Giáo-Thiện)
  Thuyết Trình: Tổ Chức và Điều Hành các Cơ Quan Trong Hội Thánh Phước Thiện

  Lịch Vạn Niên -[PDF]

  Lịch Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường và Sớ Văn -[PDF]

   

  THỬA SỬ LÊ QUANG TẤN
  Đức Phạm Hộ Pháp : Phật Sống của Đạo Cao Đài   [PDF]
  Tiểu Sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc   [PDF]
  Công Nghiệp Hành Đạo Thừa Sử Lê Quang Tấn

  HIỀN-TÀI LÊ VĂN THÊM
  Bí Pháp Dâng Tam Bửu – Bí Pháp Giải Thoát / HT. Lê Văn Thêm
  Giới, Đường Tới Thiên Đường : Precepts, The Way to Paradise  [PDF]    [PDF]
  Thuyết Pháp / Soạn Giả Bạch Y
  Tổng Luận về Tu Thân / Soạn Giả Bạch Y
  Tu Thân / HT. Lê Văn Thêm

  Tụng Kinh Cầu Lý   [PDF]

  LẠP CHÚC NGUYỄN HUY
  Âm Dương Ẩm Thực / Lạp Chúc Nguyễn Huy

  Hệ Phái Cao Đài  [PDF]  [Text/.docx]
  Lịch sử «Chi phái Quốc Doanh» (Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh)  [HTML] [PDF]
  Lịch sử Hội Thánh Em / Lạp Chúc Nguyễn Huy   [PDF]
  The Junior Sacerdotal Council / Lạp Chúc Nguyễn Huy [PDF]
  Thiên Thư Tòa Thánh Chú Giải / Lạp Chúc Nguyễn Huy

  Triết Lý Cao Đài : The Philosophy of Caodaism  [HTML]    [PDF]
  Triết Lý Cao Đài : The Philosophy of Caodaism  [Tiếng Anh/PDF]
  Văn Hóa Cao Đài
   

   

   

  M

  A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

   

   

   

  N

  A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

   

   

   

  HIỀN TÀI NGUYỄN LONG THÀNH

  Bài Giảng Đạo của Hiền-Tài Nguyễn Long Thành  [nghe/youtube]
  Bí Pháp - các bài giảng Đạo [HTML]   [PDF]    [nghe/youtube]   {YouTube]
  Chơn Pháp Là Đâu ? [HTML]   [PDF]      [nghe/youtube]
  Con Đường Của Người Đệ Tử Cao Đài [HTML]   [nghe/youtube]
  Con Đường Của Người Đệ Tử Cao Đài (in ENGLISH) [HTML]
  Danh Hiệu & Tiêu Chuẩn Lập Pháp ĐĐTKPĐ [HTML]   [PDF]   [YouTube]
  Ðời Người [HTML]   [PDF]   [nghe/youtube]
  Đời Sống của Người Tín Đồ Cao Đài
  (bản Cập Nhật 2015) [HTML]   [PDF]   [YouTube]
  Ðời Sống Của Người Tín Ðồ Cao Ðài [HTML]   [PDF]   [Nghe/YouTube]
  Ðường Vào Cỏi Tục [HTML]   [PDF]  [YouTube]


  Hai Mươi Bốn Giờ Đạo [HTML]   [PDF]  [YouTube]

  Hồi Ký 12 năm nuôi bịnh Thầy Nguyễn Long Thành/biên tập: Phạm Thị Kim Hoa [PDF]  [YouTube]
  Hàn Nhân Thi Tập [HTML]   [PDF]  [YouTube]
  Khái Niệm về Địa Ngục Trong Kinh Điển Cao Đài . . . [HTML]
  Luận Đạo Sưu Tập [HTML]   [PDF]   [YouTube]
  Nhìn Lại 50 Năm Lịch Sử Đạo Cao Đài [HTML]   [PDF]   [YouTube]
  Quan Niệm Tu Chơn Trong ĐĐTKPĐ [HTML] [PDF]  [p.1-nghe/youtube]   [p.2/youtube]   [YouTube]
  Tâm Thư Kính Gửi Chư Huynh Tỷ Cao Đài Hải Ngoại [HTML]    [nghe/youtube]
  Thánh Ngôn Tuyển Tập [HTML]   [PDF]   [nghe/youtube]
  Thánh Ngôn Yếu Lược [HTML]   [PDF]
  Vài Nét Sơ Lược - Tiểu Sử HT Nguyễn Long Thành [HTML]

  ;

   

  NGUYỄN NGỌC THƠ (ĐẦU SƯ THÁI THƠ THANH)
  Ngủ Đức Lương Châm [PDF]  

  BẢO-PHÁP NGUYỄN TRUNG HẬU
  Ăn Chay [HTML]   [PDF]   [nghe/youtube]
  Châu Thân Giải [HTML]    [PDF[nghe/youtube]
  Chơn Lý [HTML]      [PDF]   [nghe/youtube]
  Đại Đạo Căn Nguyên [HTML]    [PDF]  [nghe/youtube/ Lệ Thủy, Châu Thanh, Đình Trí]
  Đại Đạo Chơn Lý Yếu Luận [HTML]  [PDF]  [*?]
  Đại Đạo Học Đường [HTML]    [PDF]   [nghe/youtube]
  Đức Tin [HTML]    [PDF]  [nghe/youtube]
  Luân Hồi Qủa Báo [HTML]    . . .  [PDF]  [nghe/youtube
  Luận Đạo Vấn Đáp   [PDF]  [nghe/youtube]
  Discussion On The Tao - Questions & Answers [pdf]
  Thiên Đạo [HTML]  [PDF] [1/3 nghe/youtube] [2/3 nghe/youtube] [3/3 nghe/youtube] - [YouTube]
  Tiên Thiên Tiểu Học [HTML]    [PDF]  [nghe/youtube]

   

  NGUYỄN NGỌC DŨ
  Tam Lập trong Đạo Cao Đài / Nguyễn Ngọc Dũ   [PDF]

  NGUYỄN ĐỨC HÒA (Khiết Dân)
  Đức Hộ Pháp Với Phạm Môn [YouTube]

  NGUYỄN ANH TUẤN
  Ý Nghĩa Cầu Nguyện Là Gì?  [PDF]


  NGUYỄN THANH BÌNH
  Ba Ngôi Một Thể Tam Thế Phật Đạo Cao Đài
  Bạch Ngọc Kinh Nơi Đức Chí Tôn Ngự
  Ban Thế Đạo Hải Ngoại ĐịnhVị
  Ban Thế Đạo Nhập Cuộc
  Bảo Thủ Luật Pháp Chơn Truyền Tam Ký Phổ Độ
  Chữ Hòa Trong Mùa Xuân Đạo Cao Đài
  Chữ Hòa Trong Mùa Xuân Tân Sửu
  Chức Sắc Bậc Tiên Vị Cửu Phẩm Thần Tiên Cửu Trùng Đài
  Đạo Cao Đài và Nền Văn Minh Thế Giới - Ban Thế Đạo Hải Ngoại: Nhập Cuộc (Jan 2019)
  Đạo Cao Đài Và Ngày Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn
  Đại Đạo Cao Đài và Nền Văn Minh Nhân Loại - Ban Thế Đạo Hải Ngoại Nhập Cuôc
  Đạo Là Sự Sống Trong Càn Khôn Vũ Trụ
  Đạo Tâm - Tịch Đạo - Chơn Pháp Đạo Tâm
  Đạo Tâm Và Chơn Pháp Đạo Tâm Trong Nền Tiến Hóa Đại Đạo - Cao Đài
  Đạo và Đạo Tại Tâm – Hửu Hình và Vô Vi Huyền Diệu Hiện Tướng Hiệp Thiên Đài.

  Đức Hộ Pháp: Thời Pháp Nạn Đồ Lưu Hải Ngoại (1941-1946)
  Đức Bà Từ Cung Hoàng Thái Hậu Ngộ Đạo Cao Đài

  Đức Chí Tôn - Huyền Khung Cao Thượng Đế
  Đức Chúa Jésus Christ Giáo Chủ Thiên Chúa Giáo Trong Đạo Cao Đài
  Hình Thể Đức Chí Tôn Trong Đạo Cao Đài
  Huy Hiệu Của Đức Hộ Pháp Ngôi Sao Sáu Cánh Và Quyền Hành Hộ Pháp. [Read]
  Tam Lập Con Đường Tu Chơn Phổ Độ Lập Vị
  Thể Pháp Và Bí Pháp Phật Pháp Tăng Đạo Cao Đài
  Thơ Ca Xuân Trong Đạo Cao Đài
  Thượng Sanh Cờ Cứu Thế và Ban Thế Đạo Hải Ngoại   [PDF]
  Tiểu Sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc (1890 - 1959)
  Văn Hóa Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng (HWPL) & Đại Đạo Cao Đài (Đ. Đ. T. K. P. Đ. - Tòa Thánh Tây Ninh)
  Vai Trò Ban Thế Đạo Trong Tịch Đạo Đạo Tâm  
  Ý Nghĩa Lễ Thượng Ngươn Ngày Rằm Tháng Giêng / Nguyễn Thanh Bình
  Ý Nghĩa MàuTrắng Và Áo Dài Trong Đạo Cao Đài 

   

   

   

  HIỀN-TÀI NGUYỄN VĂN HỒNG
  Báo Ân Từ & Hội Yến Diêu Trì Cung / Kim Hương [HTML]   [PDF]
  Bước Đầu Học Đạo [HTML] -- [PDF[Youtube, Tập I & II] -- [Youtube, Tập III, IV, V]
  Cao Đài Tự Điển [HTML]  [Q.1/PDF]    [Q.2/PDF]    [Q.3/PDF]

  Các Bài Kệ Trong Nghi Lễ Đạo Cao Đài    [PDF]     [audio/PDF]
  Các Đôi Liễn [HTML]
     [PDF]
  91 Ðiển Tích Nơi Hành Lang Báo Ân Từ [HTML]     [PDF]
  Danh Nhân Đại Đạo [HTML]     [PDF]
  Ðạo Cao-Ðài & Các Tôn Giáo Lớn . . .[HTML]
  Đạo Sử Nhựt Ký (
  Đạo Cao Đài) - Quyển I [giai đọan 1925 - 1934]- part I [pdf] [YouTube]
  Đạo Sử Nhựt Ký (Đạo Cao Đài) - Quyển I [giai đọan 1925 - 1934] - part II [pdf]
  Đạo Sử Nhựt Ký (Đạo Cao Đài) - Quyển I [giai đọan 1925 - 1934]- part III [pdf]
  Đạo Sử Nhựt Ký (Đạo Cao Đài) - Quyển II [giai đọan 1935 - 1976] [pdf]
  Đạo Sử Nhựt Ký - Q. II, Tập I [Giai Đoạn 1935 - 1941]    [PDF]
  Đạo Sử Nhựt Ký - Q. II, Tập II [Giai Đoạn 1935 - 1941]    [PDF]

  Giải Nghĩa Kinh Tận Độ   [PDF]
  Giải Nghĩa Kinh Thiên-Đạo & Thế-Đạo [HTML]    [PDF]

   


  Giới Thiệu Tòa Thánh Tây Ninh [HTML]   [PDF]
  Khảo Luận Xây Bàn & Cơ Bút Trong Đạo Cao Đài [HTML]    [PDF]
  Lịch Sử Đạo Cao Đài [HTML]    [PDF]
  Lịch Sử & Triết Lý Đạo Cao Đài {HTML]    [PDF]
  Nữ Trung Tùng Phận - Chú ThícH [HTML]   [PDF]

  Sơ Lược Tiểu Sử Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung    [PDF]
  Thánh Giáo Minh Thiện Ðàn [HTML]    [PDF]
  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Chú Thích [HTML]    [PDF]

  Thánh Ngôn Sưu Tập - Toàn Tập (I - IV) của HT. N.V.H. sưu tầm -[PDF]
  Thánh Ngôn Sưu Tập, Q. I - (1925 - 1934) [HTML]    [PDF]
  Thánh Ngôn Sưu Tập, Q. II - (1935 - 1941) [HTML]   [PDF]
  Thánh Ngôn Sưu Tập, Q. III - (1946 - 1956) [HTML]   [PDF]
  Thánh Ngôn Sưu Tập, Q. IV - (1957-1971) [HTML]   [PDF]
  Thi Văn Sưu Tập (1925 - 1934) [HTML]    [PDF]


  Vài Nét Sơ Lược Về H.T. Nguyễn Văn Hồng

  Hoài Niệm Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng Bút Hiệu Đức Nguyên [PDF]

   


  Soạn giả NGUYÊN THỦY

   


  Khảo Cứu Vụ [HTML] - [PDF]
  Khảo Cứu Vụ - II [HTML] - [PDF]
  Khảo Cứu Vụ - III [HTML] - [PDF]
  Khổng Minh Thần Toán [HTML] - [PDF] - [Text]
  Lịch Sử Trường Đạo Đức Học Đường / Nguyên Thủy [PDF]
  Pháp Luật Đại Đạo - Lý Dịch trong Pháp Chánh Truyền [HTML] - Pháp Luật Đại Đạo - Lý Dịch trong Pháp Chánh Truyền [PDF]
  Quốc Đạo Nam Phong [HTML][PDF]

  Quốc Đạo Nam Phong [nghe/YouTube] / DICHLYCAODAI, Published on . . . Apr 2015
         
   [nghe/YouTube - I ]   [ II ]   [ III ]
  Sống Đạo [HTML] - [PDF] - [Text]
  Sống Đạo II: Pháp Luân Thường Chuyển, - Y Đạo - Phép Dưỡng Sinh [html] - [pdf] - [Text]
  Số 3 Huyền Diệu [HTML]- [PDF]
  Tam Tứ Ngũ Thiên Tự Thi [HTML]- [Text]
  Tam Vị Nữ Đầu Sư[HTML] -   [PDF]

  Tam Vị Nữ Đầu Sư [nghe/YouTube] / DICHLYCAODAI, Published on . . . May 2015
   [nghe/YouTube - I ]   [ II ]   [ III ]
  Tập Kỷ Yếu 28 Vị Tiền Khai Đại Đạo [HTML]  - [PDF]
  Thập Nhị Thời Quân [HTML][PDF]
  Thiên Nhãn Thầy [HTML]  [PDF]

  Thiên Nhãn Thầy (nghe/YouTube - [Pt 1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10])   
  Thời Pháp Nạn [HTML] - [PDF]
  Triết Lý Đại Đồng [PDF]

   

   

  Dịch Lý Cao Đài - Soạn giả NGUYÊN THỦY
  Càn Khôn Thiên Địa - Tượng Chí Tôn và Phật Mẫu (Quyển III) [PDF] - *
  Địa Sơn Khiêm - Tượng Tam Thánh Ký Hòa Ước [PDF] - *
  Địa Thiên Thái - Tượng Cơ Đại Ân Xá của Chí Tôn. [PDF] - *
  Địa Thủy Sư - Tượng Thánh Thể của Chí Tôn - *

  Dịch Lý Cao Đài - Quyển I / DICHLYCAODAI, Published on . . . Aug 2015
  [ nghe/YouTube - I ] [ II ] [ III ] [ IV ] [ V ] [ VI ] [ VII ] [ VIII ] [ IX ] [ X ] [ XI ]
  Dịch Lý Cao Đài - Phần Khái Quát (Quyển I) [HTML] - [Ebook] - [PDF] - [Text]
  Dịch Lý Cao Đài - Phần Cơ Bản (Quyển II) [HTML]  [PDF] - *

  Hỏa Thiên Đại Hữu (Quẻ 14)
  - Tượng Hòa Bình Chung Sống - (trong Quyển 6) [PDF]
  - *
  Lôi Địa Dự (Quẻ 16) - Tượng Long Hoa Hội thời Phật Di Lạc [PDF] - *
  Phong Thiên Tiểu súc (Quẻ 9)
  - Tượng Huyền Diệu Cơ Bút - ( trong Quyển 6)
  - *


  Sơn Thủy Mộng (Quẻ Mông) - Tượng Khai Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ Độ [PDF]
  Tam. Tứ. Ngủ Thiện Tư-Thi [PDF]
  Thiên-Địa Bĩ (Quẻ 12)
  - Tượng thời kỳ Đạo Bế (trong Quyển 6) [PDF]

  Thiên Hoả Đồng-nhân (Quẻ 13)
  - Tượng Đại Đồng Thế Giới (trong Quyển 6) [PDF]

  Thiên Trạch Lý (Quẻ 10)
  - Tượng Nghi Thức Đại Đạo (trong Quyển 6) [PDF]

  Thuỷ Địa Tỷ (Quẻ 8) - Tượng Phẩm Tước Thiên Đạo [PDF]
  Thuỷ Lôi Truân (Quẻ 3) _ Tượng Thời Tiền Khai Đại Đạo [PDF
  Thuỷ Thiên Nhu (Quẻ 5) - Tượng Pháp Luât Đại Đạo. [PDF]
  Thiên Thuỷ Tụng (Quẻ 6) - Tượng Chia Phe Phân Phái. [PDF]
  Trạch Lôi Tuỳ (Quẻ 17) - Tượng Tam Trấn Oai Nghiêm. [PDF]
  Dịch Lý Cao Đài - Ebooks [HTML/PDF/EXE]

   

  NGUYỄN TRUNG ĐẠO

  - Bước Đầu Tìm Hiểu Đạo Cao Đài
  - Quyển I, Tìm Hiểu Sơ Lược Tổ Chức về Hình Thể Đạo C.Đ.
  - Quyển II, Khái Niệm về Đạo Cao Đài (Cách Thờ, Lễ Bái)
  - Quyển III, Chánh Thể Đạo Cao Đài.
  - Quyển IV, Tìm Hiểu về Tam Thể Xác Thân.
  - Quyển V, Tang Lễ Nơi Hải Ngoại (Cầu Bịnh, Lễ Tang, Phép Xác)
  - Quyển VI, Tìm Hiểu Sơ Lược Kinh Cúng Tứ Thời.

  - Quyển VII, Tìm Hiểu Ý Nghĩa Kinh Tận Độ [PDF]
  - Quyển VIII, Cẩm Nang Người Tín Đồ Cao Đài [PDF]  Cẩm Nang Người Tín Đồ Đạo Cao Đài
  Con Người Sau Khi Chết
  Lược Sử Khai Đạo  

  Những Điều Cần Biết Về Đạo Cao Đài
  Tìm Hiểu Kinh Cúng Tứ Thời Đức Chí Tôn
  Tìm Hiểu Ý Nghĩa Kinh Tuần Cửu

  Sĩ Tải NGUYỄN DUY THIÊN & Lễ Sanh THƯỢNG QUYỆN THANH
  Khái Lược Ý Nghĩa và Diễn Biến việc Thành Lập Minh Thiện Đàn   [PDF]
  Khái Lược Ý Nghĩa và Diễn Biến việc Thành Lập Minh Thiện Đàn   [PDF]

  NGUYỄN NGỌC TRÂN / NGUYỄN MINH NHỰT
  Lời Tường Thuật của Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt
  Tiểu Sử Cải Trạng Nguyễn Ngọc Trân (tự Minh Nhựt) /sưu tầm Tỉnh Tâm
  Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo Hồi ký Nguyễn Ngọc Trân tự Minh Nhựt Cải Trạng HTĐ & Lời Tường Thuật của Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt.
  Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo Hồi ký Nguyễn Ngọc Trân tự Minh Nhựt Cải Trạng HTĐ.
   

   

   

   

  JAPANESE / 日本語 / Nihongo / Tiếng Nhật
  Kaodai Kyo No Rekishi/History of CaoDai Religion  [PDF]

   

  NGUYỄN VĂN HẢO
  Đăng Tiên Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc   PDF]

   

  NGUYỄN PHÚC THÀNH (Tập thể)
  Ấn Tý Biên Khảo [HTML]    [PDF]
  Hòa Bình Chung Sống Biên Niên [HTML]    [PDF]
  Việt Nam Đại Cách Mạng - Cách Mạng Bằng Nhơn Nghĩa [HTML]   [PDF]

   

   

  O

  A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

   

         

   

     

   

  P

  A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

   

   

   

  HỘ-PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
  Bài Diễn Văn của Đức Hộ-Pháp

  The Hội Thánh/Sacerdotal Council - The Đạo - Why Three Religions? - Discussing the Ngũ Chi ( Five Religious Branches.) / A Sermon by Đức Hộ Pháp
  Diễn Văn và Thuyết Ðạo của Ðức Hộ-Pháp [HTML]    [PDF]    [PDF]
  Bí Pháp [HTML]     [PDF]
  Sưu Tầm - Các Bài Dạy Đạo của Đức Hộ Pháp PCT
  (Nhựt Tụng, Chữ Tâm, Nho Giáo, Lễ Nhạc . . . )   -  [PDF]

  Con Đường Hòa Bình Chơn Thật
  Con Đường Thiêng Liêng H.S.(in English)
  Five Virtues / Ngũ Đức Lương Châm  (English) -  [PDF]

  Lời Phê của Đức Hộ-Pháp [HTML]    [PDF]
  Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp I   [PDF]
  Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp II   [PDF]
  Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp III    [PDF]
  Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp IV    [PDF]
  Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp V    [PDF]
  Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp VI-1   [PDF]
  Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp VI-2   [PDF]
  Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp VI-3    [PDF]

  Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I, II, III, IV, V, VI   [HTML]
  Mười Hai Bài Luyện tập Thân Thể  [HTML]   [PDF]  [YouTube]
  Mười Món Bửu Pháp Thầy Ban Cho Nhơn Sanh
  Ngủ Đức Lương Châm   [PDF]    [nghe/YouTube]
  Phương Luyện Kỷ
  Phương Luyện Kỷ Chú Thích , HBCS [HTML]    [PDF]   [Nghe / YouTube] 
  Phương Luyện Kỷ & 10 Điều Cấm-Răn của Đức HP- (Bản để in ra giấy Letter size)  [PDF]
  Phương Tu Đại Đạo [HTML]    [PDF]    [Nghe / audio / YouTube]
  Sưu Tập Diễn Văn và Thuyết Đạo cũa Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc   [PDF]
  Sưu Tập Thi Văn Đức Hộ-Pháp
  Thi Văn Đức Hộ-Pháp
  Thiên Thai Kiến Diện [HTML]   [PDF]   [YouTube]   [YouTube]
  Thiên Thai Kiến Diện / (Từ Chơn biên tập và chú thích * ngày 01/01/2018).

   

     SƯU TẦM

  Bí Sử - Đức Hộ Pháp Qui Thiên  [PDF]
  Đăng Tiên Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc   PDF]
  Đức Hộ Pháp Ban Phép Lành và Bút tích Phương Luyện Kỷ [Photo size ratio 3:2 (1.5)]
  Đức Hộ Pháp - Bút tích Phương Luyện Kỷ
  [Photo size ratio 3:2 (1.5)]
  Đức Hộ Pháp Ban Phép Lành và Bút tích Phương Luyện Kỷ
  [Pape size A3, A4]
  Đức Hộ Pháp - Bút tích Phương Luyện Kỷ
  [Pape size A3, A4]

   

   

   

   

   

   

  Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp theo chủ đề:
  * [nghe - audio/YouTube]

     Ánh Sáng Đạo [html]      [PDF]       [nghe - audio/YouTube]
     Bí Pháp [HTML]        [nghe - audio/YouTube]
     Con Đường Phụng Sự [html]         [nghe - audio/YouTube]
     Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống
  [HTML]  [PDF]  [nghe/YouTube /Part I]  [Part II]
    
  Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống /Từ Chơn biên tập và chú thích lần I ngày 29/10/2017 [PDF]
     Danh Nhân & Công Đức Chức Sắc Đại Thiên Phong [HTML]   [Nghe /YouTube]
     Đạo Pháp Vô Biên [HTML]   [PDF]   [Nghe / audio / YouTube]
     Đức Phật Mẫu [HTML]  [PDF]  [Nghe / audio / YouTube]
     Đức Thượng Đế và Sự Hình Thành ÐÐTKPÐ [HTML]  [PDF]  [Nghe / YouTube]
     Đức Tin [HTML] [PDF]   [Nghe / YouTube]
     Giảng Giải Kinh Điển [HTML]    [Nghe / audio / YouTube]
     Lễ Nhạc [HTML]  [PDF]  [Nghe / audio / YouTube]
     Lịch Sử - Công Đức Tam Trấn & Các Vì Giáo Chủ
  [HTML] [PDF]   [Nghe/ YouTube]
     Phương Tu Đại Đạo [HTML]   [Nghe / audio / YouTube]
     Sứ Mạng của Tôn Giáo [HTML]   [PDF]    [Nghe / audio / YouTube]
     Tam Bửu [html] [PDF]  [Nghe / audio / YouTube]
     Tam Giáo [html] [PDF]  [Nghe / audio / YouTube]
     Trí Huệ Cung - Bí Pháp Tu Chơn [nghe - audio/YouTube]
     Triết Lý Đạo [HTML]   [PDF]    [Nghe / audio / YouTube]
     Ý Nghĩa Sự Hình Thành Các Cơ Quan trong ĐĐTKPĐ  [HTML] [PDF]  [Nghe / YouTube]

   

     VIDEO
    Sơ Lược Cuộc Đời Hành Đạo
  Của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc(video)

  Sơ Lược Cuộc Đời Hành Đạo
  Của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc [xem / YouTube - Part I]

  Sơ Lược Cuộc Đời Hành Đạo
  Của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc [xem / YouTube - Part II]

   

   

   

  KHAI-ĐẠO PHẠM TẤN ĐÃI
  Đạo Sử Khai Đạo - Quyển Nhứt
  Giải Thích Nội & Ngoại Tâm Đền Thánh Cao-Đài T.N. [HTML] - [PDF] - [Youtube]

  THIỀN GIANG PHAN VĂN TÂN
  Lịch Sử Cơ Bút Đạo Cao Đài [PDF]
  Lược Thuật Tòa Thánh Tây Ninh [HTML]     [PDF]

  PHAN HỮU PHƯỚC
  Chơn Lý Diệu Ngôn (Luật Tam Thể) của Phan Hữu Phước -[PDF]
  Chơn Lý Diệu Ngôn

   

  HIẾN ĐẠO PHẠM VĂN TƯƠI
  Tiếng Gọi

  FRENCH / PHÁP VĂN
  Allocution Prononcee Par Le Senateur Hong Son Dong, De Religion Cao Đài, Au Sujet De La Paix Au Viet-Nam [PDF]
  Le Caodaisme
  Le Caodaisme En Images / by : Marg Gab Gobron
  La Constitution Religieuse Du Caodaisme [PDF]
  Histoire du Caodaisme   
  Petite Guide Pratique / S.E. Hồ Bảo Đạo [PDF]
  Link / http://www.caodai-europe.info  

   

   

  Q

  A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

   

   

   

  QUI TÂM
  Dưới Bóng Cờ Cứu Khổ

  Tiểu Sử Giáo Hữu Thượng Dự Thanh / Qui Tâm - sưu tầm [PDF]

  QUÁCH VĂN HÒA, Hiền Tài
  Chú Giải Di Lạc Chơn Kinh & Kinh Cứu Khổ  [html] - [PDF] - [text]
  Chú Giải Kinh Cúng Tứ Thời [html] - [PDF] - [text]
  Chú Giải Kinh Sám Hối [html] - [PDF] - [text]


  Chú Giải Kinh Tận Độ [html] - [PDF] - [text]
  Chú Giải Kinh Thế Đạo [html] - [PDF] - [text]
  Chú Giải Sớ Văn [html] - [PDF] - [text]

  Góp Nhặt Tinh Hoa Đại Đạo [pdf/Q. I]   [pdf/Q. II]   [pdf/Q. III]    [HTML/Q1,Q2 & Q3]
  Nghi Thức và Ý Nghĩa Tang Lễ [html] - [PDF] - [text]

  Sớ Văn (Mẫu để điền và in ra giấy)   [PDF]
  Thành Ngữ và Điển Tích Trong Thi Văn Việt Nam [pdf] - [text]
  Thành Ngữ và Điển Tích Trong Thi Văn Việt Nam [Q.I/PDF] [Q.II/PDF] [Q.III/PDF]
  Từ Ngữ Điển Cố Cao Đài / Soạn giả: Hiền Tài Quách Văn Hoà

   

   

  Khai Tâm - Quách Minh Chương

  Cao Đài Kỷ Yếu – Quyển 1
  Cao Đài Yếu Luận
  Đôi Dòng Góp Nhặt
  Hành trình về Đấng Cao Đài
  Hoài Niệm Về Đức Hộ Pháp
   

  Song Ngữ Việt Anh
  Translator : Khai Tâm - Quách Minh Chương
  Lưu ý: Phần Anh Ngữ của các tài liệu này chưa được Hội Thánh kiểm duyệt và cho phép phát hành .
  Thế nên các bản dịch còn nhiều thiếu xót, kính mong quí đạo hữu xem qua & góp ý cùng
  Người Dịch . > * Email

  Bát Đạo Nghị Định của Đức Lý Giáo Tông & Hộ Pháp/Eight Religious Decrees [HTML] - [PDF] - [Text]
  Bí Pháp - Các Bài Giảng Đạo của Hiền Tài Nguyễn Long Thành / Esoteric - Preachments of Hien Tai Nguyen Long Thanh [PDF] - [Text]
  Cẩm Nang Hành Chánh Đạo / Cao Đài Administration Handbook [PDF] - [Text]
  Chánh Trị Đạo / Religious Politics [HTML] - [PDF] - [Text]
  Chơn Lý Diệu Ngôn / Truth of Mysterious Work [HTML] - [PDF] - [Text]
  Con Người Có thể Trả Hết Nợ Trong Một Kiếp Sống Hay Không?
  Can A Human Pay Off His Karmic Debts in a lifetime? [HTML]
  - [PDF]
  Danh Hiệu và Tiêu Chuẩn Lập Pháp của ĐĐTKPĐ
  Title and Legislative Standard of Great Way - Third Period - Universal Salvation. [HTML]
  - [PDF] - [Text]
  Di Ngôn của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc Gửi Hoàng Thân Norodom Sihanouk [PDF] - [Text]
  Đền Thánh Cao Đài qua mắt một người Công Giáo / Cao Dai Great Divine Temple through a Christian's Eyes. [PDF]
  Đức Phạm Hộ Pháp Phật Sống của Đạo Cao Đài /
  His Holiness Phạm Hộ Pháp: The Living Buddha of Cao Đài Religion[HTML]
  - [PDF] - [Text]
  Giải Thích Nội Tâm và Ngoại Tâm Đền Thánh / Explaining the Inner and External Meaning
  of the Tay Ninh Holy See of Cao Dai [HTML]
  - [PDF] - [Text]
  Giảng Đạo Yếu Ngôn [HTML] - [PDF] - [Text]
  Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ [HTML] - [PDF] - [Text]
  Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài / The Constitution of Divine Alliance Palace [HTML] - [PDF] - [Text]
  Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp (LTDCDHP) về Chủ Đề Bí Pháp [HTML] - [PDF] - [Text]
  LTDCDHP, Q. I/Preachment of His Holiness Hộ Pháp - Vol.I [HTML] - [PDF] - [Text]
  LTDCDHP, Q. II/Preachment of His Holiness Hộ Pháp - Vol.II [HTML] - [PDF] - [Text]
  LTDCDHP, Q. III/Preachment of His Holiness Hộ Pháp - Vol.III [HTML] - [PDF] - [Text]
  LTDCDHP, Q. IV/Preachment of His Holiness Hộ Pháp - Vol.IV [HTML] - [PDF] - [Text]
  LTDCDHP, Q. V/Preachment of His Holiness Hộ Pháp - Vol. V [HTML] - [PDF] - [Text]

   


  LTDCDHP, Q. VI-1/Preachment of His Holiness Hộ Pháp - Vol. VI-1 [HTML] - [PDF] - [Text]
  LTDCDHP, Q. VI-2/Preachment of His Holiness Hộ Pháp - Vol. VI-2 [HTML] - [PDF] - [Text]
  LTDCDHP, Q. VI-3/Preachment of His Holiness Hộ Pháp - Vol. VI-3 [HTML] - [PDF] - [Text]
  Lời Tiên Tri của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc về Thời Cuộc của Nước Việt Nam và Thời Cuộc cả Thế Giới / The His Holiness Hộ Pháp Phạm Công Tắc's Prediction about Vietnam’s Situation and World’s Situation
  Luật Tam Thể/Three-Body Rule [HTML] - [PDF] - [Text]
  12 Bài Luyện Tập Thân Thể Khí Công - Thể Dục - Đạo Dẫn /
  Twelve QiGong Body Exercises [HTML]
  - [PDF] - [Text]
  Những Vui Buồn của Đoàn Chức Sắc Cao Đài Cùng Lưu Vong Với Đức Hộ Pháp
  Trên Đất Nước Cao Miên / The Happiness and The Sadness of the Caodaist Dignitary Delegation
  With His Holiness Hộ Pháp in Cambodia [HTML]
  [PDF]
  Phương Châm Hành Đạo / Guideline of Preaching [HTML] - [PDF] - [Text]
  Quan Niệm Tu Chơn Trong Đ Đ T K P Đ / Meditation Conception in The Third Amnesty of God [HTML] - [PDF] - [Text]
  Quy Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo / Regulation and Internal Law of Committee of the Lay Dignitaries [PDF] - [Text]
  Quyền Tư Pháp và Nội Trị Đạo /The Power of Justice and Religious Internal Policy [HTML] - [PDF] - [Text]
  Sơ Nét về Cao Đài Giáo/The Outline of Caodaism [HTML] [PDF]
  Sự Khai Nguyên - Tôn Chỉ Mục Đích - Giáo Lý & Ảnh Hưởng Cao Đài Giáo Trên Trường Quốc Tế / The Founding Reason - Origin of Opening Purpuse Guideline of Caodaism - The Brief Summary of Caodaism Dogma - The Influence of Caodaism on International Field [HTML]
  Sự Tích Thư Hùng Kiếm / Legend of Male-Female Sword [HTML] - [PDF] - [Text]
  Thánh Ngôn của Đức Diêu Trì Kim Mẫu / Collected Divine Messages of Holy Mother [HTML] - [PDF] - [Text]
  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (Q.I)/The Collection of Sacred Messages (Vol. I)[HTML] - (PDF)
  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (Q.II)/The Collection of Sacred Messages (Vol. II)[HTML] - (PDF)
  Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp - Bí Pháp /
  Secret Dharma Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp - Bí Pháp / Secret Dharma -
  (PDF)
  Thánh Ngôn Yếu Lược / Precis of Divine Messages [HTML] - [PDF] - [Text]
  Tiểu Sử Đức Hộ Pháp PCT / Biography of His Holiness Phạm Hộ Pháp [HTML] - [PDF] - [Text]
  Trí Huệ Cung / Enlightenment Palace. [HTML] - [PDF] - [Text]

   

  R

  A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

   

   

  R.S.T.

   

   

   

  S

  A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

   

   

   

  Sưu Tầm
  Các Đấng Thiêng Liêng [HTML]     [PDF]
  Câu Chuyện Ông Thoại Được Xem Quyển Thiên Thơ Trên Thiên Cung.
  Chuyện Kể Về Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc / Duy Hòa
  Mười Hai Lời Nguyện Cầu Tu-Chơn Giải Thoát
  Làm phải làm lành / Lê Tấn Tài (Úc Châu)

  Nhân Vật Miền Nam - Nhà Giáo Khả Kính Cụ Đốc Trần Văn Giảng / Lê Tấn Tài [PDF]
  Sưu Tập Tâm Thư của Chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu [PDF]
  Thánh Huấn Hành Thiện    [PDF]
  Thần Tiên Trích Lục - phụ bản Cửu Thiên Thập Nhị Kinh (minh họa và trình bày bởi HUN)
  Thư Xuân ( Bính Thân/2016) của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài

  Tiểu Sử Cải Trạng Nguyễn Ngọc Trân (tự Minh Nhựt) /sưu tầm Tỉnh Tâm
  Tiểu Sử Cửu Vị Tiên Nương [HTML] - [PDF] - [Text]

  Tiểu Sử Giáo Hữu Thượng Dự Thanh / Qui Tâm - sưu tầm [PDF]
  Tiểu Sử Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa

   

  TÀI LIỆU SƯU TẦM
  Bản Án & Bản Cãi Án Cao-Đài
  Báo Ân Từ : Thờ Phật Mẫu từ ngày 09-01-Đinh Hợi (1947) [PDF]

  Bí Truyền Chơn Pháp   [PDF]   [YouTube]
  Chú Giải Những Bài Thài Hiến Lễ Hội Yến Diêu Trì    [PDF]
  Di Chúc của Truyền Trạng Nguyễn Cẩm Luân [PDF]
  Dở Trang Sử Đạo
  Dưới Bóng Cờ Cứu Khổ

  Đạo Cao Đài và Tuổi Trẻ / Cao Đài Trẻ - (bình luận về tác phẩm Đạo Cao Đài & Victor Hugo của Trần Thu Dung) [PDF]
  Đôi Dòng Trầm Tư / Thái Bình (13/9 Ất Mùi)
  Khái lược về Minh Thiện Đàn (Phạm Môn Kỳ II)   [PDF]
  Lời Tiên Tri của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc về Thời Cuộc của Nước Việt Nam và Thời Cuộc cả Thế Giới
  Luật Tam Thể
  Lý Giải Cách Thờ Phượng Cúng Lạy & Nghi Thức Tang Lễ [PDF]
  Năm Bức Thư
  Những Câu Chuyện Trong Đạo - Sưu Tầm [HTML]     [PDF]
  Phạm Môn Sử Lược
  Quân Đội Cao Đài

  Quân Đội Cao Đài   [PDF]
  Quân Sử Biên Niên

  -    -  -  -Z  -Z

  HÌNH ẢNH VỀ LỊCH SỬ VÀ SINH HOẠT ĐẠO

  Xin mời đọc hàng trăm tài liệu khác được sưu tầm dưới dạng PDF.

   

   


  Sưu Tầm Sử Đạo - H.Đ.C.Q. giai đoạn 1999 - 2008 (Part I) -[PDF]
  Sưu Tầm Sử Đạo - H.Đ.C.Q. giai đoạn 1999 - 2008 (Part II) -[PDF]
  Sưu Tầm Sử Đạo - H.Đ.C.Q. giai đoạn 1999 - 2008 (Part III) -[PDF]
  Sưu Tầm Sử Đạo - H.Đ.C.Q. giai đoạn 1999 - 2008 (Part IV) -[PDF]
  Sưu Tầm Sử Đạo - H.Đ.C.Q. giai đoạn 1999 - 2008 (Part V) -[PDF]
  Sưu Tầm Sử Đạo - H.Đ.C.Q. giai đoạn 1999 - 2008 (Part VI) -[PDF]
  Tâm Thư - Từ Thị Bạch Tâm (28/6/1997) [pdf]
  Thánh Ngôn Đức Diêu Trì KIm Mẫu [PDF]
  Thánh Ngôn Tuyển Tập
  Thánh Ngôn Yếu Lược
  Thơ của Đức Hộ Pháp gửi cho Ngài Thượng Tương Thanh &[PDF]
  Thơ của Cụ Nguyễn Thế Phương gửi Đức Hộ Pháp [PDF]
  Tìm Hiểu về Vũ Trụ Quan Cao Đài Giáo   [PDF]
  Tìm Hiểu Ý Nghĩa Khuôn Thuyền Bát Nhã . . .[PDF]
  Tứ Thời Nhật Tụng Dẫn Giải
  Tờ Khai của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc về Ruộng Đất tại vùng Thánh Địa.
  Ý Nghĩa Thờ Thiên Nhãn [PDF]
  Văn Tế Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung / Chí Sĩ Nguyễn Quang Diêu (sưu tầm)

  Giai Phẩm Xuân Ất Mùi 2015 - Tây Ninh Đồng Hương Hội, vùng Bắc California, USA
  Đại Hội Tín Đồ Cao Đài Trấn Đạo Úc Châu - 27, 28 Dec 2014. [xem YouTube]
  *
  Phóng Sự Đặc Biệt: Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài San Diego California [xem YouTube]
  Đại lễ khánh thành -Thánh Thất Cao Đài Houston Texas USA - Ngày 5 & 6 Tháng 9 Năm 2015 [xem YouTube]

  Phái Đoàn Cao Đài Hải Ngoại Diễn Hành ngày mùng 6 Tết Bính Thân (13/2/2016) tại Little Sài Gòn, Orange County , Calif - USA.
  Tín Đồ Cao Đài tham gia Đại Hội Tôn Giáo Thế Giới 2015 tại Salt Palace Convention Center, Salt Lake City, Utah / VATVOnline - Uploaded on Oct 28, 2015 [YouTube]
  Tường Thuật Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas - Ngày 5 & 6 Tháng 9 Năm 2015
  Thông Báo của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài (18/10/2015) & Văn bản của Quản VP Hiệp Thiên Đài gởi ĐS Thượng Tám Thanh.
  Chức Sắc Hiệp Thiên Đài (Tòa Thánh Tây Ninh) - Thông Báo , ngày 30/10/2015
  Chức Sắc Hiệp Thiên Đài (Tòa Thánh Tây Ninh) - Thông Báo , ngày 26/11/2015
  Thư Xuân ( Bính Thân/2016) của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài
  Đạo Tâm Thư - gởi các bạn trẻ Đại Đạo Thanh Niên Hội và các bạn không là ĐĐTNH - v./v Học Pháp và Thuyết Pháp.
  Đạo Tâm Thư - v/v mở khóa học thuyết pháp hay thuyết đạo

   

   

  T

  A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

   

   

  SÁCH NÓI CAO ĐÀI Bài viết của Từ Chơn -  [YouTube]
  Website :  https://www.youtube.com/channel/UC7AImspfuw3Ts0-lsrYnKdA

  Ẩn Nghĩa Câu Chuyện Hộ Pháp Mở Cửa Cực Lạc Thế Giới.
  Ẩn ý của chúa Jesus.
  Biểu tượng Đền Thánh 2.
  Các ngai trong Đền Thánh và Bí Pháp.
  Cao Đài cứu thế giới hiện nay bằng cách nào.
  Cái một trong Cao Đài, cái một trong tâm thức.

  Con đường Thiêng Liêng Hằng Sống, một bộ thánh kinh quan trọng của đạo Cao Đài.
  Cúng tứ thời có lợi ích gì.
  Đạo Lão trong Cao Đài
  Đức Thượng Phẩm trong Bí Pháp Tịnh Luyện của Đạo Cao Đài
  Hành trang ra biển lớn của tín đồ Cao Đài.
  Hiện Tượng Xuất Chơn Thần của Đạo Cao Đài -Huyền Học và Khoa Học (bản bổ sung)
  Hiểu và hành cho đúng phương châm cơ bản của Đạo Cao Đài trong cuộc sống.
  Huấn Ngôn của Đức Thích Ca Mâu Ni Trong Tam Kỳ Phổ Độ.
  Khái niệm đắc đạo trong đạo Cao Đài.
  Lập ngôn như thế nào.

  Một vài nhận xét về các biểu tượng ở cửa Đền Thánh [phần 1] [phần 2] 
  Năm mới thử xét lại triết lý Cao Đài có còn phù hợp với thiên niên kỷ này hay không.

  Những Bí Ẩn Trong Câu Chuyện Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống của Đức Hộ Pháp [Phần I]
  Những Bí Ẩn Trong Câu Chuyện Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống của Đức Hộ Pháp [Phần II]
  Những Bí Ẩn Trong Câu Chuyện Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống của Đức Hộ Pháp [Phần III]
  Những cách thức thông công trong đạo Cao Đài
  Những tiên tri trong đạo Cao Đài.
  Phân biệt giữa danh ta và ngai ta.
  Quan Âm Bồ Tát trong đạo Cao Đài.
  Thiên nhãn - Biểu tượng tín ngưỡng của đạo Cao Đài.
  Thiền và tịnh luyện.
  Thiên Thai Kiến Diện - và những lời tiên tri của Đức Hộ Pháp. Phần 1,2,3,4 (Sách gồm 11 phần).
  Thiên Thai Kiến Diện, và những tiên tri của Đức Hộ Pháp, phần 5,6,7 (Sách gồm 11 phần).
  Thiên Thai Kiến Diện - Và những tiên tri của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Phần cuối.
  Thuyền Bát Nhã phần 2 & 3.

  Trung Dung [phần 1] [phần 2] [phần 3]
  Vận dụng bí pháp thuyền Bát Nhã trong Đạo Cao Đài [phần 1] [phần 2 &3]

  TỪ CHƠN
  - Website : https://sites.google.com/site/caodaismmeditation/Home

  CAODAIPEDIA
  ENCYCLOPEDIA of CAODAISM

  The Hội Thánh/Sacerdotal Council - The Đạo - Why Three Religions? - Discussing the Ngũ Chi ( Five Religious Branches.) / A Sermon by His Holiness Hộ Pháp Phạm Công Tắc

  Ân Nghĩa Câu Chuyện Hộ Pháp Mở Cửa Cực Lạc Thế Giới /Từ Chơn
  Bí Pháp (The Esoteric Doctrine of Caodaism) : Sermons by His Holiness Hộ Pháp Phạm Công Tắc / Translators : Christopher Hartney & Từ Chơn
  CaoDai Diciples' Four Daily Ritual Prayers
  Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống
  Dấu Vết của Ý Thức

  Đạo Lão trong Cao Đài
  Esoteric Practice Teachings of Bát Nương Diêu Trì Cung
  Hành Trang Ra Biển Lớn của Tín Đồ Cao Đài
  Hiện Tượng Xuất Chơn Thần của Đạo Cao Đài - Huyền Học và Khoa Học

  Hiểu và Hành Cho Đúng Phương Châm Cơ Bản của Đạo Cao Đài Trong Cuộc Sống  [PDF]
  Huấn Ngôn của Đức Thích Ca Mâu Ni Trong Tam Kỳ Phổ Độ
  Khái niệm đắc đạo trong Cao Đài Giáo / Từ Chơn
  Kinh Tuần Cửu : The Prayers of the Caodaist Postmortem Rituals / Translators : Từ Chơn & Christopher Hartney
  Luận Đạo [HTML]  [nghe/Youtube]

  Những Cách Thức Thông Công Trong Đạo Cao Đài
  99 FAQ’s About Caodaism / Tùng Thiên Từ Bạch Hạc - Translator : Từ Chơn
  Phân Biệt Giữa "Danh Ta" và "Ngai Ta"
  Sức Mạnh của Cầu Nguyện
  Sưu Tập - Những Bài Viết Về Triết Lý Đạo Cao Đài

  Sưu Tập - Những Bài Viết Về Triết Lý Đạo Cao Đài - QII
  Thần Đạo trong Cao Đài
  Thể Pháp và Bí Pháp
  Thiên Thai Kiến Diện : A Visit To Paradise / Translators : Từ Chơn & Christopher Hartney
  Thiên Thai Kiến Diện /
  Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc - (Từ Chơn biên tập và chú thích * ngày 01/01/2018).
  Thiên Thai Kiến Diện / Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc - (Từ Chơn Chú Giải và Hiệu Đính)
  Thiền Đông - Thiền Tây
  Thiền và Tịnh Luyện

  Three Sermons / by Hộ Pháp Phạm Công Tắc (Translators Christopher Hartney Từ Chơn)
  Tiểu sử Hiền Tài Nguyễn văn Mới/Từ Chơn [PDF]

  Tiểu Sử và Đóng Góp của Hiền Tài Nguyễn Văn Mới cho Đạo Cao Đài
  Tiểu Sử và Đóng Góp của Hiền Tài Nguyễn Văn Mới cho Đạo Cao Đài
  Trung Dung Trong Đạo Cao Đài
  Vận dụng bí pháp thuyền Bát Nhã trong Đạo Cao Đài

  THI NGUYÊN
  Luận Bàn Những Lời Tiên Tri Trong Cao Đài Giáo

   

   

  PHỐI-SƯ THƯỢNG VINH THANH /TRẦN QUANG VINH
  Bổ Túc Quyển Hồi Ký của Phối Sư Thượng Vinh Thanh [PDF]
  Hồi Ký của Phối Sư Thượng Vinh Thanh   [PDF]
  Lịch Sử Đạo Cao Đài (Giai đoạn 1926-1937, 1932-1941 & 1941 - 19460 [HTML]    [PDF]

  TIẾP PHÁP TRƯƠNG VĂN TRÀNG
  Giáo Lý [HTML]    [PDF]    [nghe/youtube]
  The Teaching of the Great Way : Giáo Lý (translated into English) [PDF]
  Trên Đường Tấn Hóa [HTML]   [PDF]   [YouTube - Phần I / II / III / IV]

  HIẾN-PHÁP TRƯƠNG HỮU ÐỨC
  Bài Thuyết Ðạo, Diễn Văn và Thi Văn [HTML]    [PDF]
  Đạo Sử Cơ Bút [PDF]
  Huấn Từ của Ngài Hiến-Pháp Hiệp-Thiên-Đài Trương Hữu Đức    [PDF]

  THÁI ĐẾN THANH
  Giảng Đạo Chơn Ngôn [HTML]     [PDF]   [nghe/youtube]

  KHAI-PHÁP TRẦN DUY NGHĨA
  Chánh Trị Đạo [HTML]    [PDF]

  Đầu Sư THƯỢNG SÁNG THANH
  Giải thích về lá Cờ Đạo của Tôn giáo Cao Đài  PDF]

  GIÁO HỮU THƯỢNG LÝ THANH
  Thiên Bàn Thờ Tại Gia [HTML]    [PDF]

  Giáo Hữu THƯỢNG TÝ THANH
  Hồi Ký Cuộc Đời Hành Đạo Của Ông Giáo Hữu Thượng Tý Thanh [HTML]     [PDF]

  TRẦN THANH DANH , Giám Ðạo H.T. Ð
  Cao Ðài Xuất Thế  [HTML]    [PDF]

  TỪ HUỆ
  Bí Pháp Luyện Đạo [HTML]   [PDF]     [nghe/youtube]
  Esoteric Practice Teachings of Bát Nương Diêu Trì Cung
  Phụ bản Bí Pháp Luyện Đạo (Bát Nương Diêu Trì Cung giáng bút) / Từ Huệ.

  THANH SỬ
  Bí Pháp Năm Cung [HTML]    [PDF]

  THIỀN GIANG Phan Văn Tân
  Lịch Sử Cơ Bút Đạo Cao Đài [PDF]
  Lược Thuật Tòa Thánh Tây Ninh [HTML]     [PDF]

  THIÊN VÂN
  Sưu Tập - Đạo Sự Sử Liệu và Tiểu Sử

  TÔN HƯNG
  Bản Án & Bản Cãi Án Cao-Đài [HTML]

  TỪ VÂN
  Tìm Hiểu Chính Sách Hòa Bình Chung Sống [HTML]     [PDF]

  THANH MINH
  Ba Chặng Đường Đạo Sự     [PDF]
  Đạo Án Tôn Giáo    [PDF]

  Phạm-Môn Minh-Thiện Phước-Thiện    [PDF]
  Tìm Hiểu Châu Thành THÁNH-ĐỊA   [HTML]    [PDF]   [Nghe/youtube]
  Ván Cờ Thế của Thượng Tôn Quản Thế    [PDF]

  Vén Màn Bí Mật của Thanh Minh  [PDF]

   

  TRẦN THỊ SƯƠNG (Hành Thiện)
  Hồi Ký - Chuyện Chết Đi Sống Lại    [PDF]

  TRẦN VĂN CHÍ

   Địa Cầu 67 Qua Thể Pháp

   

  TẬP SAN THẾ ĐẠO - Website: www.banthedao.net

  Tập San Thế Đạo số 68 phát hành tháng 6-2016 | Tập San Thế Đạo số 69 phát hành tháng 11-2016 |
  Tập San Thế Đạo số 70 phát hành tháng 2-2017 | Tập San Thế Đạo số 71 phát hành tháng 5-2017 |
  Tập San Thế Đạo số 72 phát hành tháng 8-2017 | Tập San Thế Đạo số 73 phát hành tháng 11-2017 |
  Tập San Thế Đạo số 74 phát hành tháng 2-2018 | Tập San Thế Đạo số 75 phát hành tháng 5-2018 |
  Tập San Thế Đạo số 76 phát hành tháng 8-2018 |

   

   

   

  HIỀN-TÀI TRẦN VĂN RẠNG
  Bát Quái Cao Đài [PDF]
  Các Cổ Pháp Đại Đạo   [HTML]     [PDF]
  Cao Thượng Phẩm - Luật Tam Thể & Nữ Đ.S. Hương Hiếu [HTML]    [PDF]
  Chân Dung Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc [HTML]    [PDF]
  Chân Dung Đức Quyền Giáo Tông  [HTML]      [PDF]
  Công đức Đức Phật Mẫu - Cửu Vị Nữ Phật [HTML]      [PDF]
  Đại-Đạo Bí Sử  [HTML]   [PDF] 
  [YouTube/Pt I  [ - /Pt II ] [ - /Pt III ] [ - /Pt IV ]
  Đại-Đạo Danh Nhân  [HTML]     [PDF]
  Đại-Đạo Giáo-Lý & Triết Lý   [HTML]      [PDF] 
  Đại-Đạo Sử Cương, Quyển I [HTML]  [PDF]  
  [ YouTube/Pt 1 ] [ Pt 2 ] [ Pt 3 ] [ Pt 4 ]
  Đại-Đạo Sử Cương, Quyển II  [HTML]  [PDF]  [YouTube/Pt 5]  Pt 6] [Pt 7] [Pt 8]
  Đại-Đạo Sử Cương, Quyển III  [HTML]  [PDF]  [YouTube/Pt 9] [Pt 10] [Pt 11 ] [ Pt 12]
  Đại-Đạo Sử Cương, Quyển IV 
    [HTML]  [PDF]  [YouTube/Pt 13]  Pt 14] [Pt 15] [Pt 16]
  Đại Đạo Tầm Nguyên II - Từ Điển Việt Anh Pháp [PDF]
  - * Ca Dao Đất Thánh (trang 318 - 322)

  Đức Lý Thái Bạch : Giáo Tông ĐĐTKPĐ [HTML]    [PDF]
  Giáo Dục Văn Hóa Đạo Cao Đài [HTML]     [PDF]


  Lịch Sử Dòng Thiền Phổ Độ [HTML] - [PDF]
  Lý Giải Quả Càn Khôn [HTML]     [PDF]
  Mười Hai Đệ Tử Đầu Tiên của Đạo Cao Đài [HTML]     [PDF]
  Ngôi Thờ Đức Chí Tôn [HTML]     [PDF]
  Ngụ Đời - Giác Mê Khải Ngộ , Dẫn Giải [HTML]     [PDF]
  Sự Xuật Hiện của Thien Nhãn [HTML]     [PDF]
  Tam Thánh Bạch vân Động  [HTML]     [PDF]
  Thơ Thiền - Dòng Thiền Phổ Độ  [HTML]     [PDF]
  Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư   [PDF]
  Thượng Sanh Cao Hoài Sang,Thập Nhị Bảo Quân [HTML]   [PDF]
  Tĩnh Tâm Thiền Niệm [HTML] - [PDF]
  Tràng Hạt Dịch Lý - Nhất Phân Lưỡng Hợp [PDF]
  Trường Dưỡng Tinh Khí Thần [HTML]   [PDF]
  Tuyên Ngôn Khai Đạo của Đức Cao Đài [HTML]   [PDF]
  Văn Nhân Đất Thánh [HTML]      [PDF]

   

   

  TÙNG THIÊN - TỪ BẠCH HẠC
  Ai Bị Đọa? Ai Được Thăng? [HTML]   [PDF]

  Bản Lai Diện Mục và Đạo Làm Người   [HTML]   [PDF]
  Bắt Ấn Tý Thế Nào Cho Đúng Với Bí Pháp  [HTML]   [PDF]
  99 Câu Hỏi về Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ [html] [PDF]  (Youtube/[Pt I] [II] [III] [IV]

  99 FAQ’s About Caodaism / Tùng Thiên Từ Bạch Hạc - Translator : Từ Chơn
  99 Câu Hỏi Đáp về Giới Luật Trong Đạo Cao Đài   [PDF]
  Chư Thánh Bạch Vân Động  [HTML]    [PDF]
  Dân Tộc Việt Ghi Nhớ Công Đức của Nhất Nương & Bát Nương  [HTML]    [PDF]

  Du Xuân Học Đạo / Tùng Thiên - Từ Bạch Hạc
  Đạo Phục Của Chức Sắc Chức Việc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ [html] - [PDF]
  Địa Tạng Vương Bồ Tát trong Tôn Giáo Cao Đài  [HTML]  [PDF]
  Hội Long Hoa & Sự Giáng Lâm của Đức Di lạc [HTML]   [PDF]
  Khổ Hiền Trang Xưa và Nay  [HTML]  [PDF]
  Lý Bạch - Lý Trích Tiên - Lý Giáo Tông  [HTML]  [PDF]
  54 Câu Hỏi Đáp về Linh Hồn và Con Người  [HTML]  [PDF]
  Ngôi Thờ Đức Phật Mẫu  [HTML]  [PDF]  60 Câu Hỏi Đáp về Thiên Phong, Phàm Phong và Tự Phong [HTML]  [PDF]

  Tầm Quan Trọng của Bài Khai Kinh
  60 Câu Hỏi Đáp về Thiên Phong, Phàm Phong và Tự Phong [HTML]  [PDF]

  Tầm Quan Trọng của Bài Khai Kinh
  Thương Nhớ Lục Nương Diêu Trì Cung [HTML]  [PDF]
  Thương Nhớ Thất Nương  [HTML]  [PDF]

  Tiền Kiếp Nguyễn Trãi Hậu Kiếp Tôn Trung Sơn   [HTML]    [PDF]
  Tiền Kiếp Nguyệt Tâm Chơn Nhơn - Hậu Kiếp Nguyễn Du, Victor Hugo [HTML]   [PDF]
  Tiền Kiếp Thánh Peter - Hậu Kiếp Khai Pháp Trần Duy Nghĩa  [HTML]   [PDF]
  Tìm Hiểu Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống  [HTML]  [PDF]
  Tìm Hiểu Đạo Cao Đài Qua Kiến Trúc Tòa Thánh Tây Ninh  [HTML]   [PDF]
  Tìm Hiểu Không Gian và Thời Gian  [HTML]   [PDF]
  Tìm Hiểu Nhục Nhãn, Huệ Nhãn và Thiên Nhãn  [HTML]   [PDF]
  Tìm Hiểu Thiên Tai Và Thiên Cơ [html] - - [PDF]

  Tưởng Nhớ Đấng Sinh Thành của Các Giáo Chủ [HTML]    [PDF]
  Vì Sao Xá Chữ Khí [HTML]   [PDF]

  Vi Trí Phụ Nữ Trong Tôn Giáo Cao Đài / Tùng Thiên Từ Bạch Hạc  [HTML]   [PDF]
  Ý Nghĩa Sự Chết & Kinh Tận Độ  [HTML]    [PDF]

   

   

  THI VĂN ĐẠI ĐẠO
  Báo Ân Từ - Sự Tích Nội Tâm & Ngoại Diện [PDF]
  Ca Dao Đất Thánh
  Hàn Nhân Thi Tập
  Lễ Mừng Thượng Thọ Nhà Thơ Duy Thần (LS Thượng Hòa Thanh)
  Lược Giải Tòa Thánh Tây Ninh Phô Diễn Thiêng Liêng Hằng Sống Bằng Thể Thơ
  Quang Cảnh Tòa Thánh Tây Ninh
  Sưu Tập Thi Văn Đức Hộ-Pháp
  Thi Văn Đức Hộ-Pháp
  Thơ Thiền
  Thơ Đạo - Sưu Tầm


   

   

   

  THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS
  TRỊNH QUỐC THẾ & NGUYỄN NGỌC NƯƠNG
  TRỊNH NGỌC TUÝ

  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT HUY ĐẠI ĐẠO -

  Website:  http://www.phathuydaidao.com

  Bí Pháp Đạo Cao Đài[pdf]
  A Brief Introduction to Caodaism / Trinh Ngoc Tuy
  Diệu Dụng Tâm Pháp [pdf]
  Hồi Ký - Đôi Dòng Kỷ Niệm /Đường Lên Thiên Thai [pdf]
  Quốc Đạo Hay nguồn Chơn Lý - Tập I [pdf]
  Quốc Đạo Hay nguồn Chơn Lý - Tập II [pdf]
  Tập Thơ Hướng Về Nguồn [pdf]
  Thơ Ngọc [pdf]
  Tìm Ngọc Tâm Linh [pdf]
  Heavenly Culture World Peace Restoration of Light / HWPL viếng thăm Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
  Caodai International Delegation Participations of World Alliance of Religions - Peace Summit 2014 @ Seoul
  Phái Đoàn Cao Đài Hải Ngoại Dự “ Hội Nghị Thượng Đỉnh LIÊN TÔN HÒA BÌNH THẾ GIỚI “ Seoul - 2014 (tt)
  Phái Đoàn Cao Đài Hải Ngoại Dự “ Hội Nghị Thượng Đỉnh LIÊN TÔN HÒA BÌNH THẾ GIỚI “ Seoul - 2014
  Sinh Hoạt Xây Dựng Hòa Bình với tổ chức The Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light / HWPL tại Nam California.
  Cảm nghĩ về sự tương thông kỳ diệu giữa Đạo Cao Đài và Đại Hội Thượng Đỉnh Hòa Bình Thế Giới tại Seoul - September 2014 - [PDF]
  Nhận Định Về Đạo Cao Đài Đối Với Đại Hội Thượng Đỉnh Liên Minh Tôn Giáo Hòa Bình Thế Giới Tại Seoul 2014 - [PDF]
  Giáo Lý Cao Đài và Hòa Bình Thế Giới /Cao Đài Teaching and World Peace - Bài thuyết trình tại University of California, Irvine - October 11th, 2014 lúc 3:00 PM
  Phái đoàn Đạo Cao Đài tham dự "buổi họp liên tôn về vấn đề hướng đến giải pháp hòa bình cho nhân loại" - tại Church of Scientology (Washington DC, USA) - November 6th, 2014.
  Phái Đoàn Cao Đài Tham Dự Hội Nghị Hòa Bình - Los Angeles California , ngày 6 Tháng 12 Năm 2014.

     Tâm Thư của Hiền Tài Trịnh Quốc Thế - V\v Cùng với Nhân Sanh Năm Châu Cầu Nguyện Cho Hòa Bình và Hợp Nhất.
  Thánh Thất Cao Đài Houston Texas - cầu nguyện cho hòa bình thế giới - Ngày "World Water Day Celebration” / Global Synchronized Prayer - Caodai Temple Houston TX - 22 Tháng 3, 2015 8:00pm CST
  Bản Tin Thế Đạo - Số 43 - ngày 13 tháng 9 năm 2015 / LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON [pdf]
  PSCD-Khánh thành Thánh Thất Cao Đài Houston, TEXAS Ngày 6 Tháng 9 Năm 2015 / Post by Van Houston, Published on Sep 10, 2015. [xem YouTube]
  ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON, TEXAS Ngày 6 Tháng 9 Năm 2015 / Post by VATVOnline, Published on Sep 7, 2015. [xem YouTube]
  Vai Trò Ban Thế Đạo Cao Đài Hải Ngoại với Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ / Post by VATVOnline, Published on Sep 7, 2015. [xem YouTube]
  Phỏng Vấn Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Cựu Giáo Sư Viện Đại Học Cao Đài / Post by VATVOnline, Published on Sep 8, 2015. [xem YouTube]
  Phỏng Vấn Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Q. Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại / Post by VATVOnline, Published on Sep 8, 2015. [xem YouTube]
  Đài SBTNHouston-BYN TV Phỏng Vấn Ban Tổ Chức Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston (Published on Aug 18, 2015) [xem YouTube]
  Phỏng Vấn Tìm Hiểu Công Tác Chuẩn Bị Đại Lễ Khánh Thánh Thánh Thất CAO ĐÀI Houston, TX / VATVOnline,Published on Sep 5, 2015 [xem YouTube]
  From nothingness' to largest of its kind in America /By Mike Tolson , September 6, 2015 (Houston Cronicle).
  Tường Thuật Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas - Ngày 5 & 6 Tháng 9 Năm 2015
  Đại lễ khánh thành -Thánh Thất Cao Đài Houston Texas USA - Ngày 5 & 6 Tháng 9 Năm 2015 [xem Youtube]
  Tin Tức từ Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
  Tường Thuật Lễ An Vị Thánh Tượng Thánh Thất Cao Đài Houston Texas (1/09/2013)
  Tường Thuật Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas (5 &/09/2015)

  LS Hoàng Duy Hùng hòa giải - Ngày 6 Tháng 1 Năm 2019, Thánh Thất Cao Đài Houston Texas đã diễn ra Buổi Họp Khoáng Đại. / KL - Published on 13 Jan 2019
  Thư Mời - Đại Lễ Khánh Thành Thánh Tượng Đức Hộ Pháp - Labor Day Weekend - Sept 1st 2019

  Lễ Khánh Thành Tượng Đài Đức Hộ Pháp - Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas 1st September 2019. / Đài TV VN - Tiếng Vọng Về Nguồn, Published on 12 Sep 2019.  [YouTube]

   

   

   

  ENGLISH / ANH VĂN  / TIẾNG ANH

  CAODAIPEDIA

  Gateway to Understanding Caodaism
  Official Declaration Addressed by the Founders of Caodaism . . .
  The Religious Constitution of Caodaism
  Pháp Chánh Truyền

  The New Canonical Codes : Tân Luật
  The Collection of Divine Messages - Volume I : Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển I
  The Collection of Divine Messages - Volume II : Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển II
  Collection of Selected Holy Messages - V.I -[PDF]
  Collection of Selected Holy Messages - V.II -[PDF]
  The Divine Path to Eternal Life : Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống
  The Teaching of the Great Way : Giáo Lý (translated into English) / Tiếp Pháp Trương Văn Tràng
  History and Philosophy of Caodaism [PDF]
  The Path of a Cao-Dai Disciple
  Giới, Đường Tới Thiên Đường : Precepts, The Way to Paradise / HT. Lê Văn Thêm
  Discussion On The Tao - Questions & Answers [pdf]
  Five Virtues / Ngũ Đức Lương Châm -[PDF]
  Kinh Tuần Cửu : The Prayers of the Caodaist Postmortem Rituals / Translators : Từ Chơn & Christopher Humphrey Hartney
  Thiên Thai Kiến Diện : A Visit To Paradise / Translators : Từ Chơn & Christopher Humphrey Hartney

  The Cao Dai (VietNam Magazine 1972) [pdf]
  The Cao Dai Religion (by Van Nhan, VietNam Magazine 1974)[pdf]
  Fundamentals of Caodaism (Rt. Rev. Minh Ly) [pdf]
  Esoteric Practice Teachings of Bát Nương Diêu Trì Cung
  A Brief Introduction to Caodaism / Trinh Ngoc Tuy
  The Mayor of the City of Houston proclaims - 1st September 2013 as Cao Đài Day in Houston, Texas, USA. [PDF]


  Understanding Caodaism: A Practical Guide

 • Introduction
 • Caodaism In A Nutshell
 • Fundamental Principles of Caodaism
 • Structure of Caodaism
 • Ways of Serving In Caodaism
 • Practising Caodaism - Duties of Adherents
 • A Summary of Cao-Dai Rituals
 • CaoDai Rituals - Worship and Prayer
 • Initiation And Its Meaning
 • Nguồn gốc con người / Origin of Human Beings
 • Sự thành hình của vũ trụ / The Creation of the Universe
 • Nguồn gốc con người / Origin of Human Beings
 • Con người đi về đâu sau khi chết / Where do Humans Go After Death
 • Áp dụng nhân sinh quan trong sự tu hành / Application of the Human Body in the Cultivation
 • Nhơn đạo / The Way of Humanity
 • Illustrations
  A Gift to Australia: Caodaism and the First Caodaist Temple of Australia / by Chris Hartney

   

 •  

  U - V - X

  A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

   

   

   

  Y

  A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

   

   

   

  * YouTube / Facebook / Audio/ Video - * YouTube - Kinh, Thánh Ngôn, Lời Thuyết Đạo, Giáo Lý, Tìm Hiểu Đạo Cao Đài , Đạo Sử , Ca Cổ Nhạc Đạo, Tin Tức Đạo Sự , Phóng Sự
  - do đạo hữu,đạo tâm bốn phương published on YouTube.

  Các Kênh YouTube về Đạo Cao Đài
         Xin giới thiệu cùng qúi đạo hữu, đạo tâm các Kênh Youtube về Đạo Cao Đài với nhiều nội dung : Kinh, Thánh Ngôn, Lời Thuyết Đạo, Thi Văn Day Đạo, Giáo Lý, Tìm Hiểu Đạo Cao Đài , Đạo Sử , Ca Cổ Nhạc Đạo, Tin Tức Đạo Sự , Phóng Sự - do đạo hữu,đạo tâm bốn phương published on YouTube.

  Tâm - www.daotam.info
  Trung Đạo Thiên Địa Nhân hiệp : The Union of Heaven Earth and Mankind on the Middle Way / Mr Fansipan
  Sách nói Cao Đài - Từ Chơn
  Binhtayninh - Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh
  CaoDai TV
  caodai dai dao
  Cao Đài Cứu Thế
  Cao Đài Tây Ninh - Nguyễn Văn Út
  CAODAISM - Kênh chia sẽ về Giáo Lý, Nhạc Lễ, Thông Tin Cao Đài
  Caodaïsme - Đạo Cao Đài
  Chuyên mục Video Caodai Sài Gòn
  Diễn Đàn Truyền Thừa Giáo Lý Chơn Truyền - Cao Đài
  Đạo Cao Đài | Caodaism
  Đạo Cao Đài
  Đạo Cao Đài - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
  Độc Lạ Tây Ninh official


   

  Hoàng Vũ Channel - Đạo Cao Đài || Toà Thánh Tây Ninh
  Kinh Sach Cao Dai
  Kinh Thiên Đạo & Thế Đạo - CAO ĐÀI
  Lê Hiền Trí - (Nhạc Lễ Cao Đài)
  Ngô Ngọc Hà
  Nhan Hoa
  ORI Channel - Tây Ninh| Đạo Cao Đài
  Phàm Phu Tục Tử
  Pháp Thoại Tỉnh Thức (Tàng Kinh Các Cao Đài Giáo - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - TTTN)
  Quách Minh Khôi
  Sách nói Cao Đài - Từ Chơn
  Tay Nắm Hư Không
  Tây Ninh Channel
  ThaiNguyen CaoDaiTN
  Thien Tam Cao Dai media
  Thư Viện Sách Nói Đại Đạo
  Trung Đạo Thiên Địa Nhân hiệp : The Union of Heaven Earth and Mankind on the Middle Way / Mr Fansipan
  Tủ Sách Nói Cao Đài
  Tự Học Nhạc Lễ Cao Đài / Hữu Đức Tây Ninh
  VP. Hương Đạo Inala

   

   

  eBOOKs [.pdf & .prc; .mobi]

   

  Top of Page

   

  Dịch Lý Cao Đài

   

  Soạn giả NGUYÊN THỦY Dịch Lý Cao Đài - Soạn giả NGUYÊN THỦY

  Top of Page

   

   

  THÁNH NGÔN

   

  ĐĐTKPĐ - TÒA THÁNH TÂY NINH

  MAI VĂN TÌM, HIỀN-TÀI

  SƯU TẦM

  AUDIO
    Thánh Ngôn

  NGUYỄN VĂN HỒNG, HIỀN-TÀI

  ENGLISH


  Top of Page

   

  LUẬT ĐẠO

   

  ĐĐTKPĐ - TÒA THÁNH TÂY NINH

  LÊ HƯƠNG MUỘI, LỄ-SANH

  LÊ VĂN TRUNG, THƯỢNG ĐẦU SƯ

    NGUYỄN LONG THÀNH, HIỀN TÀI

  NGUYỄN VĂN HỒNG, HIỀN-TÀI

  TRẦN DUY NGHĨA, KHAI-PHÁP

  TRẦN VĂN RẠNG, HIỀN-TÀI

  TRƯƠNG VĂN TRÀNG, TIẾP PHÁP

  ENGLISH / ANH VĂN

  Top of Page

   

  LỜI THUYẾT ĐẠO

   

  CAO HOÀI SANG, THƯỢNG-SANH

  DÃ TRUNG TỬ - Sưu Tập

  HỒ TẤN KHOA, BẢO-ĐẠO

  LÊ THIỆN PHƯỚC, BẢO-THẾ

  NGUYỄN LONG THÀNH, HIỀN TÀI

  TRƯƠNG HỮU ÐỨC, HIẾN-PHÁP

  PHẠM CÔNG TẮC, HỘ-PHÁP

  ENGLISH / ANH VĂN
      PHẠM CÔNG TẮC, HỘ-PHÁP

  AUDIO -   Thuyết Giảng, Diễn Văn.

  Top of Page

   

  GIÁO LÝ

   

  ĐĐTKPĐ - TÒA THÁNH TÂY NINH

  DÃ TRUNG TỬ - Sưu Tập

  ĐÀO CÔNG TÂM

  HỒ TẤN KHOA, BẢO-ĐẠO

  HUỆ PHONG

  LÊ HƯƠNG MUỘI, LỄ-SANH

  LÊ VĂN TRUNG , THƯỢNG ĐẦU SƯ

  NGUYỄN LONG THÀNH, HIỀN TÀI

  NGUYỄN TRUNG HẬU, BẢO-PHÁP

  Bước Đầu Tìm Hiểu Đạo Cao Đài - NGUYỄN TRUNG ĐẠO -

  PHẠM CÔNG TẮC, HỘ-PHÁP

  CHÁNH KIẾN CƯ SĨ

  PHẠM TẤN ĐÃI, KHAI-ĐẠO

  NGUYỄN VĂN HỒNG, HIỀN-TÀI

  TÀI LIỆU SƯU TẦM

  THƯỢNG LÝ THANH, GIÁO HỮU

  TRẦN DUY NGHĨA, KHAI-PHÁP

  TRƯƠNG VĂN TRÀNG, TIẾP PHÁP

  TRẦN VĂN RẠNG, HIỀN-TÀI

  TÙNG THIÊN - TỪ BẠCH HẠC

  ENGLISH / ANH VĂN

  AUDIO
    Thánh Ngôn, Thuyết Giảng, Diễn Văn, Thi Văn, Giáo Lý
  .

  Top of Page

   

  ĐẠO SỬ

   

  ĐĐTKPĐ - TÒA THÁNH TÂY NINH
  Tiểu Sử Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt
  Danh Sách 244 Vị Môn Đệ Đồng Ký Tên Dâng Tờ Khai Đạo -[PDF]

  THIỀN GIANG Phan Văn Tân
  Lịch Sử Cơ Bút Đạo Cao Đài (PDF)

  BÙI QUANG CAO, SĨ-TÃI
  Nhật Ký Á Du

  DÃ TRUNG TỬ - Sưu Tập
  Lược Sử Khai nguyên Cao Đài Giáo

  GABRIEL GORBRON,
  TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN
  Lịch Sử Đạo Cao Đài
  Lịch Sử & Triết Lý Đạo Cao Đài

  HỒ TẤN KHOA, BẢO-ĐẠO
  Âu Du Ký

  HUỆ CHƯƠNG
  Đại-Đạo Truy Nguyên

  HƯƠNG HIẾU, NỮ ĐẦU-SƯ
  Đạo Sử - Quyển I & Quyển II

  THANH MINH
  Ba Chặng Đường Đạo Sự [PDF]

  LÊ QUANG TẤN (Thừa Sử)
  Bác Bỏ Luận Điệu Vu Khống Bóp Méo Sự Thật
  của quyển tiểu thuyết “Điều Tra Về Một Cái Chết” [PDF]
  - - [*]
  Công Nghiệp Hành Đạo Thừa Sử Lê Quang Tấn

  MINH SỰ
  Bút Ký - Đại-Đạo Thanh Niên Hội

  NGUYỄN LONG THÀNH, HIỀN TÀI

  Nhìn Lại 50 Năm Lịch Sử Đạo Cao Đài

  NGUYỄN TRUNG HẬU, BẢO-PHÁP
  Đại Đạo Căn Nguyên

  NGUYỄN VĂN HỒNG, HIỀN-TÀI
  Cao Đài Tự Điển
  Danh Nhân Đại Đạo
  Giới Thiệu Tòa Thánh Tây Ninh
  Lịch Sử Đạo Cao Đài
  Lịch Sử & Triết Lý Đạo Cao Đài

  PHẠM CÔNG TẮC, HỘ-PHÁP
  Con Đường Hòa Bình Chơn Thật

  QUI TÂM
  Dưới Bóng Cờ Cứu Khổ

  HUỲNH TÂM
  Cao Đài Dưới Chế Độ Cộng Sản Việt Nam

  LIÊN HIỆP BÀN TRỊ SỰ HỘI THÁNH EM
  Thông Cáo của Liên Hiệp Bàn Trị Sự Hội Thánh Em (Dương lịch 08/01/2014)

  LỄ-SANH LÊ HƯƠNG MUỘI
  Đạo Tâm Thư, số 14

  Giáo Hữu THƯỢNG TÝ THANH
  Hồi Ký Cuộc Đời Hành Đạo
  Của Ông Giáo Hữu Thượng Tý Thanh

  TỪ CHƠN
  Tiểu Sử Hiền Tài Nguyễn Văn Mới

  SƯU TẦM
  The Mayor of the City of Houston proclaims - 1st September 2013 as Cao Đài Day in Houston, Texas, USA. [PDF]
  Bản Tường Trình - V/V ông Heiner Bielefeldt đến thăm viếng Tín Đồ Cao Đài tại tỉnh Vĩnh Long vào ngày 1-7-Giáp Ngọ (dl 27-7-2014).
  Tín hữu Cao Đài bị sách nhiễu, ném "bom bẩn" khi cúng lễ

   

  CHÁNH KIẾN CƯ SĨ
  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ : Sinh Lộ Cho Nhân Loại

  TÀI LIỆU SƯU TẦM
  Biên Bản Buổi Họp Ngày 5/3/1997 - Huyện Hòa Thành [pdf]
  Bức Tâm Thư của Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa (dl:14-4-1979)
  Dở Trang Sử Đạo
  Mười Năm Khảo Đảo
  Phạm Môn Sử Lược
  Quân Sử Biên Niên
  Tâm Thư - Hiền Huynh Lê Ngọc Minh (10/2/1998) [pdf]
  Tâm Thư - Từ Thị Bạch Tâm (28/6/1997) [pdf]
  Thơ của Đức Hộ Pháp gửi cho Ngài Thượng Tương Thanh &[PDF]
  Thỏa Ướ c Năm Bính Thân (1956) [PDF]
  Tiểu Sử Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa
  Thông Báo của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài (18/10/2015) & Văn bản của Quản VP Hiệp Thiên Đài gởi ĐS Thượng Tám Thanh.
  Chức Sắc Hiệp Thiên Đài (Tòa Thánh Tây Ninh) - Thông Báo , ngày 30/10/2015
  Sưu tầm - Tin tức đạo sự - tháng 10/2015 (qua các diễn đàn)

  TÔN HƯNG
  Bản Án & Bản Cãi Án Cao-Đài

  LÂM THẾ THANH. VĂN HÒA VUI (VƯƠNG)
  Bản Giải Án Đức Hộ Pháp . . . [pdf]

  TRẦN VĂN RẠNG, HIỀN-TÀI
  Chân Dung Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc
  Chân Dung Đức Quyền Giáo Tông
  Đại-Đạo Bí Sử
  Đại-Đạo Danh Nhân
  Đại-Đạo Sử Cương, Quyển I
  Đại-Đạo Sử Cương, Quyển II
  Đại-Đạo Sử Cương, Quyển III
  Đại-Đạo Sử Cương, Quyển IV
  Mười Hai Đệ Tử Đầu Tiên của Đạo Cao Đài
  Thượng Sanh Cao Hoài Sang,Thập Nhị Bảo Quân

  TÙNG THIÊN - TỪ BẠCH HẠC
  Lý Bạch - Lý Trích Tiên - Lý Giáo Tông

  TỬ VÂN
  Tìm Hiểu Chính Sách Hòa Bình Chung Sống

  FRENCH / PHÁP VĂN
  Le Caodaisme
  Le Caodaisme En Images / by : Marg Gab Gobron

  QUANG MINH - Sĩ Tải BÙI VĂN TIẾP
  Buổi Hội Lên Án Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa
  Cái Gốc của Phước Thiện
  Đặc Trách Tư Vấn Phước Thiện Làm Được Gì
  Lưu Xứ Ký Sự Hay Cuộc Trấn Thánh Phi Châu
  Ngục Môn Hồi Ký
  Nhật Ký Những Ngày Khó Khăn
  Những Chơn Linh Giác Ngộ
  Tiểu Sử Bà Diệu Minh Võ Duy Nhứt
  Tiểu Sử Bà Đầu Sư Hương Hiếu
  Tiểu Sử Bà Đầu Sư Hương Lự
  Tiểu Sử Bà Đầu Sư Hương Thanh
  Tiểu Sử Bà Giáo Sư Trần Kim Phụng
  Tiểu Sử Bà Giáo Sư Trần Kim Phụng
  Tiểu Sử Bà Phối Sư Hương Nhiều
  Tiểu Sữ Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại
  Tiểu Sử Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức
  Tiểu Sử 19 Vị Chức Sắc Bộ Pháp Chánh, H.T.Đ.
  Tiểu Sử Ngài Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh
  Tiểu Sử Ngài Đầu Sư Thái Bộ Thanh
  Tiểu Sử Ngài Đầu Sư Thượng Sáng Thanh
  Tiểu Sử Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức
  Tiểu Sử Ngài Hiền Nhơn Lê Văn Trung
  Tiểu Sử Ngài Phối Sư Ngọc Non Thanh
  Tiểu Sử Ngài Phối Sư Thái Đến Thanh
  Tiểu Sử Ngài Phối Sư Thương Trí Thanh
  Tiểu Sử Ngài Phối Sư Thượng Tước Thanh
  Tiểu Sử Ông Nguyễn Thành Danh
  Tiểu Sử của Ông Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp
  Tiểu Sử Ông Tổng Thanh Tra Nguyễn Văn Thành
  Tiểu Sử Phối Thánh Bùi Ái Thoại
  Tiểu Sử Ông Trần Văn Tấn
  Tìm Hiểu Cơ Bút
  Vài Nét về Ông Trương Ngọc Anh

   

  Top of Page

   

  BIÊN KHẢO - LUẬN GIẢI

   

  ĐĐTKPĐ - TÒA THÁNH TÂY NINH

  BẠCH LIÊN

  BÙI QUANG CAO, SĨ-TÃI

  DÃ TRUNG TỬ - Sưu Tập

  ĐÀO CÔNG TÂM

  GABRIEL GORBRON,
  TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN

  HỒ TẤN KHOA, BẢO-ĐẠO

  HUỆ PHONG

  LÊ HƯƠNG MUỘI, LỄ-SANH

  NGUYỄN LONG THÀNH, HIỀN TÀI

  AUDIO
    Thánh Ngôn, Thuyết Giảng, Diễn Văn, Thi Văn, Giáo Lý

  NGUYỄN TRUNG HẬU, BẢO-PHÁP

  NGUYỄN VĂN HỒNG, HIỀN-TÀI

  PHẠM TẤN ĐÃI, KHAI-ĐẠO

  QUI TÂM

  TÀI LIỆU SƯU TẦM

  TÔN HƯNG

  TRẦN THANH DANH , Giám Ðạo H.T. Ð

  TRẦN VĂN RẠNG, HIỀN-TÀI

  TRƯƠNG VĂN TRÀNG, TIẾP PHÁP

  TÙNG THIÊN - TỪ BẠCH HẠC

  TỬ  VÂN

  Top of Page

   

   

  THI VĂN

   

  ĐĐTKPĐ - TÒA THÁNH TÂY NINH

  BẠCH LIÊN

  HUỆ PHONG

  VÕ-THÀNH-LƯỢNG

  MAI VĂN TÌM, HIỀN-TÀI

  NGUYỄN VĂN HỒNG, HIỀN-TÀI

  AUDIO
     Thi Văn

  PHẠM CÔNG TẮC, HỘ-PHÁP

  THI VĂN ĐẠI ĐẠO

  TRẦN VĂN RẠNG, HIỀN-TÀI

  TRƯƠNG HỮU ÐỨC, HIẾN-PHÁP

  TÙNG THIÊN - TỪ BẠCH HẠC

  Top of Page

   

     
  CÁC TÀI LIỆU SƯU TẦM

  [dạng PDF]

  Lưu ý : Xin quí vị vui lòng lưu ý rằng có nhiều tài liệu trong phần này chưa được Hội Thánh kiểm duyệt và cho phép phát hành Các tài liệu này được sưu tầm và lưu trử nơi đây chỉ nhầm để có thêm tài liệu cho tiện việc nghiên cứu và học đạo của quí đọc giả, quí đạo hữu, đạo tâm. Nếu có điều chi cần góp ý, và luận bàn xin quí vị vui lòng tìm và liên lạc trực tiếp với các sọan giả.

  - Chư đạo hữu, đạo tâm muốn góp công quả đánh máy các tài liệu sau đây xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.
  - Để cùng nhau học đạo, chư đạo hữu, đạo tâm nào có bản đánh máy (text file) của các tài liệu sau đây xin hãy hoan hỉ gửi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lần lượt lưu trử dưới dạng html . *Email

  Top of Page

   

   

   

   

   

   

   

  Unicode FontsHOME

   

  Thank you and Congratulations, you are visitor number:

  http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php
  since June, 1996