DÒNG THIỀN PHỔ ĐỘ
Thơ Nhiều Tác Giả

THƠ THIỀN

Bạch Vân Quán
Giáp Thân - 2004

Mục Lục

Thay Lời Tựa
Người tu hành
Hộ Pháp Tịnh Đường
Họa vận
Độ thế
Cõi bồng
Khai tâm
Chờ đưa khách
Vô tâm
Khai pháp môn tịnh luyện
Ba đường tu
Mắt trời nơi đâu
Vạn Pháp Cung
Nhớ mùng 10 tháng 4
Vía Khai Pháp
Tự thuật
Thóat trần
Thân Tâm
Ăn Thiền uống thiền
Hoa mai
Mai hoa
Trí Huệ Cung
Khai thần
Xác thân
Chơn thần
Chứng ngộ
Ngôi trời soi đời tôi
Ngôi trời soi đời tôi
Mây trắng bay
Chớp mắt
Thong dong
Ước nguyện tròn
Thiền hành
Bài 3 & 4
Ngôi trời soi đời tôi

Nguyệt
Tức cảnh cuối xuân
Ở trần vui Đạo
Đi Thuyền
Giang hồ
Thóat Thế
Chân không
Học đạo
Có không
Sắc không
Vịnh hoa bạch mai
Lời bạt


   HOME

UNICODE FONT