ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

 

THÁNH NGÔN
HIỆP TUYỂN I & II
Hợp nhứt & Chú thích

 

Ðạo lịch 75
CANH THÌN (2000)

Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng biên soạn chú thích

 

  • Nếu các bạn không đọc được phần chữ Hán nơi quyển THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN I & II HỢP NHỨT & CHÚ THÍCH các bạn cần phải cài đặt fonts chữ Hán, down load qua địa chỉ sau đây:

http://www.twinbridge.com/
(Free Chinese TrueType fonts for Microsoft Office, eBook Reader and Internet)

 

► Mục Lục

► Cẩn từ của Thánh Thất NSW - Australia

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng đã cung cấp nguyên bản tài liệu đánh máy quyển THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN I & II HỢP NHỨT & CHÚ THÍCH để chúng tôi dễ dàng thực hiện trên nạng lưới toàn cầu, hầu cung cấp tài liệu cho chư Ðạo Hữu khắp nơi tiện bề tra cứu và tu học.
Thánh Thất New South Wales (Australia)

Tài liệu biếu không.
Thánh Thất New South Wales thực hiện.
Thư từ đóng góp ý kiến. Xin liên lạc: THÁNH THẤT N.S.W.
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA

Ấn Bản Ngày: 27-07-2003