TÀI LIỆU SƯU TẬP - LỊCH SỬ ĐẠO

Tài liệu được định dạng PDF.  Các bạn cần có chương trình:

 
Danh Mục Upload ngày
Bài Diễn Văn của HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC ngày 14-2-Mậu Thìn (dl. 05-03-1928).

15/04/2022 (âl. 15-03-Nhâm Dần)

Bài Diễn Văn của HỘ PHÁP đọc tại Tòa Thánh ngày rằm tháng bảy Nhâm Thân (1932) Về Chơn Truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

15/04/2022 (âl. 15-03-Nhâm Dần)

Nữ Trung Tùng Phận - Đoàn Thị Điểm (Giáng Cơ Đề Bút) Ấn Bản 1933

31/01/2022 (âl. 29-12-Tân Sửu)

Nữ Trung Tùng Phận - Đoàn Thị Điểm (Giáng Cơ Đề Bút) Ấn Bản 1939

31/01/2022 (âl. 29-12-Tân Sửu)

Thiên Đạo và Nhơn Đạo (Bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp).

01/11/2021 (âl. 27-09-Tân Sửu)

ĐẠO SỬ Quyển Nhứt - 1975. Lời Tựa Hội Thánh Hiệp Thiên Đài.

22/08/2021 (âl. 15-07-Tân Sửu)

ĐẠO SỬ CƠ BÚT - Nhâm Dần niên 1962.

22/08/2021 (âl. 15-07-Tân Sửu)

Đạo Thư 03-07-1932 Về Việc Cơ Bút - Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt.

22/08/2021 (âl. 15-07-Tân Sửu)

Ngũ Đức Lương Châm do Ngài Thái Thơ Thanh (Nguyễn Ngọc Thơ) biên soạn và ấn tống năm 1928.

10/06/2021 (âl. 01-05-Tân Sửu)

Lời Phê các việc của Đức Hộ Pháp

08/02/2021 (âl. 27-12-Canh Tý)

Phạm Môn Sử Lược Hồi Ký

08/02/2021 (âl. 27-12-Canh Tý)

Huấn Từ & Thuyết Đạo & Diễn văn của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài.

01/12/2020 (âl. 17-10-Canh Tý)

TIẾNG GỌI của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài.

01/12/2020 (âl. 17-10-Canh Tý)

Trí Huệ Cung - Phạm Môn tái bản ngày 15 tháng 9 năm Quí Sửu (dl. 10/10/1973).

01/10/2020 (âl. 15-08-Canh Tý)

Khóa Huấn Luyện Nhân Viên Công Quả Nội Ô Tòa Thánh ngày 18 tháng 4 Nhuần Giáp Dần (dl. 08-06-1974).

01/10/2020 (âl. 15-08-Canh Tý)

Mạch Đạo - Cao Liêng Tử (Bảo Văn Pháp Quân CAO QUỲNH DIÊU).

01/10/2020 (âl. 15-08-Canh Tý)

Danh Thiếp và Bút Tích của Đức Phạm Hộ Pháp.

25/06/2020 (âl. 05-05-Canh Tý)

Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo
Hồi ký Nguyễn Ngọc Trân tự Minh Nhựt Cải Trạng HTĐ & Lời Tường Thuật của Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt.

30/04/2020 (âl. 08-04-Canh Tý)

Bản Đờn Nhạc Thánh Đường do Lảnh Nhạc Lương Văn Hoằng, ghi lại năm Canh Ngọ (dl. 1991)

30/04/2020 (âl. 08-04-Canh Tý)

Bán Nguyệt San THÔNG TIN

25/01/2020 (âl. 01-01-Canh Tý)

Đạo Sử của Nữ Đầu Sư Hương Hiếu – 1957

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Đăng Tiên Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Đức Hộ Pháp Ban Phép Lành và Bút tích Phương Luyện Kỷ

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Giải thích về lá Cờ Đạo của Tôn giáo Cao Đài

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

   
   

LỜI MỞ ĐẦU

Tâm tình cùng chư độc giả và bạn Đạo bốn phương.

Lịch sử là những trang sử được lưu lại qua những tài liệu lịch sử, được kiểm chứng từ những nhân chứng lịch sử hay những "văn bản Gốc" khả tín. Chúng tôi  chỉ trình bày giác độ khả tín của nguồn tài liệu Đạo Sử.

Đây là một phần tài liệu Đạo Sử từ những vị Chơn Tu.

1. Ngài Đạo Nhơn Nguyễn Đức Hoà nguyên Tổng Thư Ký Ban Đạo Sử TTTN.

2. Ngài Chơn Nhơn Võ Phát Tân nguyên Thượng Thống Công Viện Hội Thánh Phước Thiện.

3. Gia đình Ngài Đầu Sư Thượng Sáng Thanh.

Chúng tôi xin được gởi đến cùng chư Môn Đệ con cái của Thầy sử dụng nguồn tài liệu Đạo Sử trên con đường Tu hành. Đi tìm Hồn Đạo trong ngôn ngữ Việt.

Mong thay! Kính thay!

Sydney, ngày Mùng 5 tháng 5 năm Kỷ Hợi.
(DL. 07-06-2019)
TT NSWBán Nguyệt San THÔNG TIN  

Do Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý - Tòa Thánh Tây Ninh phát hành trong thời gian Hội Thánh còn giữ chủ quyền.

*******************************************************
Cập nhật ngày 25/01/2020 (âl. 01-01-Canh Tý): Bản Tin từ số 1 đến 122. Bổ túc những Bản Tin còn thiếu sót trong lần phổ biến đầu tiên (dl. 01-01-2019).  
*******************************************************Đạo Sử của Nữ Đầu Sư Hương Hiếu – 1957

 

1957-DaoSu-DauSuHuongHieu.pdf 
(file size 2891KB)

 Đăng Tiên ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC


Soạn giả: Nguyễn Văn Hảo

Xuất bản: Nguyễn Văn Tranh, Võ Văn Diệp, và Vô Danh.

Dịch giả: Thanh Tâm.

DangTien-DucHoPhap-PhamCongTac_(scan20190324).pdf
(file size 5270KB)ĐỨC HỘ PHÁP BAN PHÉP LÀNH và Bút Tích PHƯƠNG LUYỆN KỶ.

Do Thánh Thất NSW "tái tạo" theo nguyên bản của "Trường Qui Thiện và Toàn Đạo Ấn Hành" năm Ất Tỵ (1965). Với ước mong gởi đến chư đồng Đạo cùng thiện tín lưu giữ và in ấn theo nhu cầu "phụng sự" Đạo pháp.

Mong thay.

Thánh Thất NSW,
ngày 10-04-Kỷ Hợi (dl. 14-05-2019).

Photo size ratio 3:2 (1.5)

HoPhapBanPhepLanh-ButTich-PhuongLuyenKy-PhotoSize_Ratio_3-2_(5400x3600).jpg (file size 6160KB)

ButTich-PhuongLuyenKy-PhotoSize_Ratio_3-2_(5400x3600).jpg (file size 5433KB)

Pape size A3, A4

HoPhapBanPhepLanh-ButTich-PhuongLuyenKy-PapeSize_A3-A4_(4961x3507).jpg (file size 6173KB)

ButTich-PhuongLuyenKy-PapeSize_A3-A4_(4961x3507).jpg (file size 5121KB)


 
GIẢI THÍCH VỀ LÁ CỜ ĐẠO CỦA TÔN GIÁO CAO ĐÀI

Sao y bản chánh
Thánh Thất N.S.W. (Australia),
ngày 25-12 Bính Tuất (dl.12-02-2007)
Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp.

 

19481209-GiaiThichLaCoDao_text.pdf
(file size 861KB)VĂN TỊCH PHÁP NHƠN LUÂN CHI ĐẠO

Hồi Ký NGUYỄN NGỌC TRÂN tự MINH NHỰT Cải Trạng Hiệp Thiên Đài.
Lập tại Thánh Địa Tây Ninh ngày 23 tháng Giêng Giáp Tý (DL. 24/02/1984). Bổ khuyết lần chót đúng ngày Hội Yến Diêu Trì Kỹ Mão (1999) &
Lời Tường Thuật của Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt.

19990924-VanTichPhapNhonLuanChiDao-NguyenNgocTran(v2020).pdf
(file size 35637KB)Bản Đờn Nhạc Thánh Đường

Lảnh Nhạc Lương Văn Hoằng, Phó Cai Quản Ban Nhạc Tòa Thánh Tây Ninh ghi lại ngày 21 tháng 11 năm Canh Ngọ (dl. 06/01/1991).

 

19910106-BanDon-NhacThanhDuong(v2020).pdf
(file size 8416KB)DANH THIẾP và BÚT TÍCH CỦA ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP

Nguồn gốc danh thiếp nầy:

Trong khoảng trước năm 1939, nhân một chuyến đi Sàigòn về Tòa Thánh, xe riêng của ĐHP về đến Trảng Bàng thì bị trục trặc không chạy được nữa,...

Nhưng cũng may trong bổn đạo nơi địa phương Tộc Đạo Trảng Bảng có vị PTS Lê Văn Cường buôn bán làm ăn khá giả, nhà có xe hơi riêng nên PTS Cường lấy xe nhà đưa ĐHP và phái đoàn về Tòa Thánh.

Sau đó ĐHP viết vài lời cảm ơn trên danh thiếp nầy. Và danh thiếp nầy được gia đình giữ kỷ niệm như một báu vật lưu truyền lại cho con cháu.

DanhThiep-ButTich-DHP_1.jpg (file size 286KB)

DanhThiep-ButTich-DHP_2.jpg (file size 276KB)TRÍ HUỆ CUNG

Phạm Môn tái bản ngày 15 tháng 9 năm Quí Sửu (dl. 10/10/1973).

Phạm Môn giữ bản quyền.

19731010-TriHueCung(v2020).pdf
(file size 5204KB)HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN CÔNG QUẢ PHƯỚC THIỆN - GIÁP DẦN - 1974

Lớp Huấn Đạo Nhơn Viên Công Quả Nội Ô Tòa Thánh.

Tổ Chức và Điều Hành các Cơ Quan trong Hội Thánh Phước Thiện.

Khóa Huấn Luyện Nhân Viên Công Quả Nội Ô Tòa Thánh ngày 18 tháng 4 Nhuần Giáp Dần (dl. 08-06-1974) tại Hạnh Đường Tòa Thánh.

19740608-HuanLuyen
NhanVienCongQuaPhuocThien(v2020).pdf

(file size 6614KB)MẠCH ĐẠO

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh Ngày 10 tháng 5 năm Nhâm Thân (dl. 13/06/1932)

CAO LIÊNG TỬ.

19320613-MachDao(v2020).pdf
(file size 5141KB)

 

Ghi chú: Cao Liêng Tử là bút danh của Ngài Bảo Văn Pháp Quân CAO QUỲNH DIÊU.Huấn Từ & Thuyết Đạo & Diễn văn của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài.

Bản in ronéo 1971 do Phan Thanh Liêm và Huỳnh Văn Chợ thực hiện.

119710000-HuanTu-HienPhap-HTD(v2020).pdf
(file size 2625KB)TIẾNG GỌI của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài.

Bản in ronéo 1973 do Chức Sắc và Nhân Viên văn phòng Hiến Đạo thực hiện.

19730000-TiengGoi-HienDao-HTD(v2020).pdf
(file size 32252KB)Lời Phê các việc của Đức Hộ Pháp

Tài Liệu Sưu Tầm của Ban Kiến Trúc dành để học hỏi.

19730000-LoiPhe-cacviec-cua-DucHoPhap_BanKienTruc(v2021).pdf
(file size 57512KB)Phạm Môn Sử Lược Hồi Ký

Đạo Nhơn Nguyễn Đức Hòa - Bút hiệu Khiết Dân.

19801009-PhamMonSuLuocHoiKy(v2021).pdf
(file size 7728KB)

Bản đánh máy và Lời kỉnh cáo của Đỗ Văn Thắng (08-2014).
19801009-PhamMonSuLuocHoiKy(v2021-DOC).pdf
(file size 744KB)Ngũ Đức Lương Châm

Thái Thơ Thanh (Nguyễn Ngọc Thơ) biên soạn và ấn tống năm 1928.

Nhà in Đức Lưu Phương, 394-396-398, Rue Paul-Blanchy, SAIGON - TANDINH - 1928.

Nguồn gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

19280000-NguDucLuongCham_ThaiThoThanh(v2021).pdf
(file size 10086KB)


ĐẠO SỬ Quyển Nhứt - 1975. Lời Tựa Hội Thánh Hiệp Thiên Đài.

"ĐẠO SỬ Quyển Nhứt - 1975" do Ban Đạo Sử - Tòa Thánh Tây Ninh biên soạn dự kiến phát hành cho hậu thế hiểu rõ về sử liệu Lịch Sử Đạo Cao Đài nhưng chưa thực hiện được.

Do hoàn cảnh lịch sử sau năm 1975 biến cố Ban Đạo Sử bị phóng hỏa, nên bản thảo Đạo Sử Quyển Nhứt không biết lưu về phương nào? Vận Đạo thăng trầm theo vận nước quả thật không may!

Bản thảo "Lời Tựa Hội Thánh Hiệp Thiên Đài" do Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi, Trưởng Ban Đạo Sử và Thơ Viện biên soạn, may duyên còn sót lại, nay Thánh Thất NSW xin mạn phép phổ biến rộng rãi cho thế hệ kế thừa lưu giữ.

Thánh Thất NSW cẩn bút.

19750313-DaoSu_KhaiDao-HTD(v2021).pdf
(file size 6161KB)ĐẠO SỬ CƠ BÚT - Nhâm Dần niên 1962.

HỘI THÁNH GIỮ BẢN QUYỀN

Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài TRƯƠNG HỮU ĐỨC biên soạn ngày 21 tháng 9 Nhâm Dần (dl. 19-10-1962).

Phát hành ngày 16-11-Quí Mão (dl. 31/12/1963).

19621019-DaoSuCoBut_HienPhap-HTD(v2021).pdf
(file size 5729KB)Đạo Thư 03-07-1932 Về Việc Cơ Bút - Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt.

Đạo Thư ngày 03/07/1932 (âl. 30 tháng 5 năm Nhâm Thân) của Thượng Đầu Sư THƯỢNG TRUNG NHỰT về VIỆC CƠ BÚT trong Đạo với lời khuyên nhủ:

"Tôi lấy lời tâm huyết tỏ hết nguồn cơn trong Đạo, xin Đạo Hữu lưỡng phái lấy trí thức mà phán đoán các việc trong nền Đạo."

19320703-VeViecCoBut(v2021).pdf
(file size 2639KB)THIÊN ĐẠO và NHƠN ĐẠO
BÀI THUYẾT ĐẠO của ĐỨC HỘ PHÁP

Sao y bản chánh, do Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh Trương Hữu Đức (ấn ký) ngày 30 tháng 6 Đinh Mùi (dl.3.10.1967).

19671003_ThienDao-NhonDao_ThuyetDaoDucHoPhap_text(v2021).pdf
(file size 535KB)

19671003_ThienDao-NhonDao_ThuyetDaoDucHoPhap(v2021).pdf
(file size 13886KB)NỮ TRUNG TÙNG PHẬN Ấn bản 1933

Đoàn Thị Điểm (Giáng Cơ Đề Bút)

Nhà in Bảo Tồn (Imprimerie Bao-Ton) SAIGON 1933.

Nguồn gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

NuTrungTungPhan_DoanThiDiem_AnBan-1933(v2022).pdf
(file size 14047KB)NỮ TRUNG TÙNG PHẬN Ấn bản 1939

Đoàn Thị Điểm (Giáng Cơ Đề Bút)

Nhà in Đức Lưu Phương, 158 Rue d'Espagne -SAIGON - 1939.

Nguồn gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

NuTrungTungPhan_DoanThiDiem_AnBan-1939(v2022).pdf
(file size 14639KB)Bài Diễn Văn của HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
ngày 14-2-Mậu Thìn (dl. 05-03-1928).

Đọc tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14 tháng 2 Mậu Thìn (dl. 05-03-1928).

In tại nhà in Tam Thanh, 108-110, Place Maréchal Foch DAKAO-SAIGON - 1928.

Nguồn gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

19280305-BaiDienVanCuaHoPhap_14-02-MauThin-1928(v2022).pdf
(file size 6082KB)

19280305-BaiDienVanCuaHoPhap_14-02-MauThin-1928_text(v2022).pdf
(file size 507KB)
 Bài Diễn Văn của HỘ PHÁP đọc tại Tòa Thánh
ngày rằm tháng bảy Nhâm Thân (1932)
Về Chơn Truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Biên soạn ngày 27 Juillet 1932 (âl. 24-6-Nhâm Thân). Đọc tại Tòa Thánh, ngày 15-07-Nhâm Thân (dl. 16-08-1932).

Imprimerie DUC-LUU-PHUONG, 158. Rue d'Espagne. SAIGON - 1932.

Nguồn gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

19320727-BaiDienVanCuaHoPhap_15-07-NhamThan-1932(v2022).pdf
(file size 12036KB)

19320727-BaiDienVanCuaHoPhap_15-07-NhamThan-1932_text(v2022).pdf
(file size 746KB)
 

   
   
   
   
   
   

 

 

Tủ Sách Ðại Ðạo
http://www.daotam.info