Unicode font

  THƯ KHEN TẶNG
  CỦA ĐỘC GIẢ BỐN PHƯƠNG
  VỀ " ĐẠI ĐẠO SỬ CƯƠNG "

  1. Thư của ông Giáo sư Lê Trung Thành
  404 Neuss 16
  CYRIARUSTRASSE 62 - TÂY ĐỨC

  …..Tài liệu của Trần tiên sinh rất cần cho Đại học Cao Đài và cho tôi. Xin Giáo sư gửi trước cho tôi một bản đánh máy để tôi học thêm và viết luận án. Nếu được nhiều tài liệu, tôi sẽ lấy Thạc sĩ về tư tưởng Cao Đài.

  Tôi mừng lắm vì Viện Đại Học Cao Đài được thành lập. Cao Đài giáo là kết tinh mọi tôn giáo và triết thuyết là Le culte de Dieu et de l'homme; như vậy có mấy ngàn Đại học cũng chưa đủ để khai thác và vận dụng sự kết tinh của nhân loại và của lịch sử kia.

  Rất mong Trần tiên sinh thông cảm.

  Lê Trung Thanh
  Neuss 17-12-71


  2. Thư của ông Trần Luyện
  Tổng Đoàn Trưởng Thanh Niên Hưng Đạo Đoàn
  Phó Đổng Lý Văn Phòng Quốc Vụ Khanh PQĐ - Sài gòn

  …..Quyển Đại Đạo sử cương của anh, tôi thấy rất công phu khá đầy đủ, lại đáng khen là rất thận trọng dè dặt, không đụng chạm ai. Đó là điều đáng khen.

  Anh gởi cho tôi 50 quyển I và II và các thứ khác của anh soạn, cho bổn đạo xem. Họ có xem qua rất thích thú. Thật tình sách trong Đạo quá ít. Muốn tìm hiểu khó khăn lắm.

  Thân ái chào anh và mong anh giải thích sớm các điểm tôi muốn biết.

  Sài gòn, ngày 23-10-1971
  Trần Luyện


  3. Lời trong Carte visite của ông Nguyễn Tấn Kỉnh
  Nghị viên Hội đồng tỉnh Ba Xuyên

  Tôi từ xa về tìm sách đọc, đến nhà ông hai lần rất tiếc đều không gặp. Tôi khao khát muốn tìm đọc sách của ông.


  4. Lời trong Carte visite của ông Bùi Đức Thôn
  Đài truyền hình Việt Nam
  136/1 Lê Thánh Tôn - Sài gòn

  Đã mất liên lạc với Đạo trên 10 năm, may đọc trên Nhận báo Tiếng Việt thấy giới thiệu sách của ông, nên đến đây tìm đọc sách mà khó gặp ông quá.


  5. Thư của ông Lê Văn Minh
  97 Trần Hưng Đạo - Phú Bổn

  Tôi vừa đọc xong quyển II Đại Đạo Sử Cương ( không có quyển I) thiệt là thích thú, vừa tức tới. Thích thú là gặp được quyển sách đáp ứng nhu cầu tinh thần;tức tối là chỉ có một quyển nhì, chưa đọc qua quyển một, nghe đâu còn quyển ba nữa.

  Tôi đã viết thơ về Tổng phát hành ( 12 Tự Đức TN) nhờ gởi các tác phẩm của ông đã viết, tôi hy vọng là sách còn trên thị trường.

  Tôi cũng rất mừng mà biết được ông là Trưởng Nhiệm Văn Hoá Ban Thế Đạo. Với sự hiểu biết và trong phạm vi trách vụ của ông,tôi tin rằng tôi có thể học hỏi rất nhiều, nếu sự liên lạc thư từ không có gì bận rộn về phần ông. Là một người thích nghiên cứu về triết học các tôn giáo,tôi đang say sưa tìm hiểu về Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Đạo. Nhưng nhất là khi nghiên cứu nền Đại Đạo tôi gặp nhiều trở ngại hơn bất cứ tôn giáo nào khác. Trở ngại là các Kinh điển, tài liệu không được phổ thông, thứ nữa là một rừng giáo lý của trên 12 chi phái khó mà lựa chọn vàng thau lẫn lộn. Sử liệu thấy mập mờ, có chỗ nói thế này, có chỗ ghi thế khác.

  Hiện giờ, ngoài quyển Thánh Ngôn Hiệp tuyển, Pháp Chánh Truyền là 2 tài liệu chánh, tôi chưa có quyển nào về Sử đạo cũng như về Bí Pháp Đại Đạo chẳng hạn.

  Thỉnh thoảng tôi có tiếp xúc với những vị chức sắc trong Châu , tộc ở tỉnh nhà. Có lẽ sự nghi ngờ, sự giả dối của loài người quá lớn, khiến nên câu chuyện học Đạo, hỏi Đạo không đem đến ánh sáng chân lý, tôi có cảm giác là tôi bị "tình nghi" là kẻ "vấn nạn" chứ không phải là sự học Đạo.

  Do đó, câu chuyện không được cở mở và sự học Đạo của tôi ví như kẻ từ bỏ vùng bóng tối để bước vào vùng sương mờ. Kết quả dốt vẫn là dốt.

  Đức tin đến bằng sự minh triết, ấy mới là chánh tín; tôi hy vọng ông vui lòng giới thiệu những loại sách về Đại Đạo để tôi tiện tiếp xúc tham khảo. Riêng những tác phẩm của ông, dĩ nhiên là phải ở hàng đầu trong tủ sách của tôi. Lê Văn Minh


  6. Nghị viên Lê Văn Thanh
  Nghị viên Hội Đồng tỉnh Kiến Phong

  Gửi tặng quyển " Quốc đạo Nam Phong" của Đức Hộ Pháp do nhóm Phụng sự Đạo Đạo ấn hành 1971.

  Xin được gửi quyển " Đại Đạo Sử Cương" của ông.


  7. Nhà văn Nguyễn Văn Hầu
  Giáo sư Đại học An Giang

  Tôi được hiểu biết thêm về Đạo Cao Đài qua các sách của ông. Xin ông gửi cho tôi những bài thi tiên tri về thời cuộc của Đạo.


  8. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Anh
  Nguyên thứ trưởng Bộ Giáo Dục Sài gòn

  Cô M.Verme ở Mỹ sang muốn anh giúp tài liệu về Đạo Cao Đài ( Cô này đang soạn luận án sử học về Cao Đài).


  9. Tu sĩ Thiện Ngôn
  Phó Hội Trưởng Thánh Thất Liên Hoa Cửu Cung

  Tôi đã nói rõ về lai lịch của tác giả quyển Đại Đạo Sử Cương cho đồng bào ở Xuân Hiệp - Thủ Đức. Đây là quyển sách đạo gồm bốn quyển viết rất công phu, cần đọc để biết về nguồn gốc Đạo Cao Đài.Top of Page

      HOME