CHÂN DUNG QUYỀN GIÁO TÔNG LÊ VĂN TRUNG
GS Trần Văn Rạng
Ất Mão - 1974