ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH


NỮ TRUNG TÙNG PHẬN

Tiên Nương Ðoàn Thị Ðiểm giáng cơ đề bút.

 
NuTrungTungPhan-201109.wmv
 
NuTrungTungPhan-201102.wmv
Phần 1 (3.34 phút)
NuTrungTungPhan-201101.wmv
Phần 2 (18.30 phút)
NuTrungTungPhan-201102.wmv
Phần 3 (18.28 phút)
NuTrungTungPhan-201101.wmv
Phần 4 (17.40 phút)
NuTrungTungPhan-201102.wmv
Phần 5 (18.07 phút)
NuTrungTungPhan-201101.wmv
Phần 6 (18.00 phút)
NuTrungTungPhan-201102.wmv
Phần 7 (18.21 phút)
NuTrungTungPhan-201101.wmv
Phần 8 (19.69 phút)
Download trọn bộ
NuTrungTungPhan-201100.wmv
329159 KB
   
 
Windows Media Player / 503 kbps / 320x240
  Download: phần 1phần 2phần 3phần 4phần 5phần 6phần 7phần 8Trọn bộ
http://www-personal.usyd.edu.au/~cdao/tusachdd.htm DVD NỮ TRUNG TÙNG PHẬN Diễn Ngâm
Nếu Quý vị muốn có DVD nầy xin liên lạc:

CHÂU ĐẠO CALIFORNIA USA (714) 891-9304 ; THÁNH THẤT ORANGEWOOD USA (714) 636-6622 ;
ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU SAN JOSE USA (408) 258-9496 ; THÁNH THẤT HOUSTON USA (281) 755-0105 ;
THÁNH THẤT VÙNG HOA THỊNH ĐỐN (703) 865-8760 ; THÁNH THẤT RICHMOND USA (804) 437-2246 ;
 THÁNH THẤT N.S.W. AUSTRALIA 61-2-9740-5678