Thánh Thất Đa Phước (Đà Lạt) Khánh Thành ngày 30 tháng 7 năm 2010
IMG_1085 normal_DSC05289 IMG_1041 IMG_1058 IMG_1064 normal_DSC05276 normal_DSC05277 normal_DSC05279 normal_DSC05281 normal_DSC05278 normal_DSC05282 normal_DSC05283 normal_DSC05284 normal_DSC05286 normal_DSC05288 normal_DSC05290 normal_DSC05291 normal_DSC05292 TTDalat-2010 normal_DSC05293 normal_DSC05297 normal_DSC05299 normal_DSC05302 normal_DSC05303 normal_DSC05304 normal_DSC05305 normal_DSC05306 normal_DSC05307 normal_DSC05308 normal_DSC05309 normal_DSC05311 normal_DSC05312 normal_DSC05313 normal_DSC05314 normal_DSC05315 TTDalat-2010b TTDalat-2010a TTDalat-2010c
HTML Photo Slideshow by VisualSlideshow.com v1.0