Tìm Hiểu
CON ĐƯỜNG
THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG


TÙNG THIÊN - TỪ BẠCH HẠC
2005

Mục Lục

LỜI TỰA

1. Nét độc đáo của tác phẩm?

2.Con đường Thiêng liêng Hằng sống là gì ?

3.Ai giảng về Con đường Thiêng liêng Hằng sống đầu tiên trong Đạo Cao Đài?

4.Mục đích của các bài giảng về Con đường Thiêng liêng Hằng sống?

5.Thế nào gọi là dục tấn trên Con đường Thiêng liêng Hằng sống?

6.Tại sao các chơn hồn nơi thế gian, khi thoát xác đều phải qui tụ tại Đền Thánh Tây Ninh ?

7.Có mấy cách để được về với Đức Chí Tôn ?

8.Làm thế nào để được về với Đức Chí Tôn bằng con đường Cửu Thiên Khai Hoá ?

9.Làm thế nào để về với Đức Chí Tôn bằng con đường Thập nhị đẳng cấp Thiêng liêng ?

10.Thế nào là cách thứ ba ?

11.Mô tả bước đầu của con đường Thiêng liêng Hằng sống?

12.Nhiệm vụ của Cung Thế Thiên Hành Hoá và ý nghĩa hai chữ “tận độ ”?

13.Hình trạng Bát Quái Đài ?

14.Tại sao chúng ta có thể đến Bát Quái Đài bằng con đường khác hơn những kẻ đã đến? Bát Quái Đài có phải là Toà Tam Giáo? Minh Cảnh Đài là gì?

15.Có phân biệt nam, nữ ở cõi Hư linh?

16.Có thể biết ai đoạt vị không ?

17.Có quyền luật nào buộc ta phải đầu kiếp liền không?

18.Có phải nơi Bát Quái Đài, bảy khí chất tạo thành hình thể chúng ta bị tiêu hủy và ta biến thành đạo hào quang ?

19.Trên cõi đó, người ta còn gặp lại kẻ thù nghịch?

20.Ý nghĩa của 8 hào quang xuất hiện tại 8 cửa Bát Quái Đài?

21.Trên sông Ngân Hà có Thuyền Bát Nhã của Đức Quan Âm Bồ Tát qua lại nữa không ?

22.Có phải cõi Thiêng liêng hằng sống chỉ để rước những vị Chí Thánh ?

23.Đi qua cầu Bát Quái Đài rồi ta có thể gặp ai ?

24.Ai chưởng quản cung Tạo Hoá Thiên ?

25.Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đối với Phật Mẫu ra sao?

26.Huyền bí vô biên của Phật Mẫu và đạo hiếu ?

27.Nơi Diêu Trì Cung có vườn Ngạn Uyển, mà vườn ấy ra sao?

28.Cảnh tượng hai bên bờ Ngân Hà ?

29.Những người vì thất tình mà tự tử, khi chết có làm chồng vợ, gần nhau được chăng ?

30.Tại sao cũng đồng là người mà có nhiều người còn thú tánh, quá hung ác, bạo tàn ?

31.Trước Diêu Trì Cung có các Cung gì ?

32.Vai trò của cung Hiệp Thiên Hành Hóa?

33.Long Hoa Hội là gì ? Tại sao phải mở Long Hoa Hội ?

34.Nguyên nhân nào toàn cầu nhân loại buổi này hỗn loạn, tương tàn tương sát lẫn nhau, các nền chính trị thế giới xiêu đổ?

35.Có con đường nào, giải pháp nào cho hoà bình thế giới ? .

36.Nếu con người quá hung ác, con người có thể bị trở lại kiếp thú chăng ?

37.Tại sao chúng ta phải ở đây? Sống để làm gì ?

38.Tại sao chúng ta phải chịu Tứ khổ ?

39.Hạnh phúc thật sự của loài người là gì? Có cách nào thắng được cảnh khổ chăng ?

40.Năng lực của các Tôn giáo có đủ để bảo vệ phần hồn của sanh chúng không ?

41.Năng lực của Tôn giáo Cao Đài như thế nào ?

42.Sống không đức tin sẽ ra sao ?

43.Nhiều tôn giáo quá làm cho tinh thần loài người hoang mang, không biết nên để đức tin nơi nào ?

44.Triết lý “vị tha diệt kỷ” hay “dĩ công diệt tư” nếu đem thực hành có thể đem nhơn loại ra khỏi vòng tương tàn tương sát lẫn nhau ?

45.Quyền năng của luật Bác ái & Công bình?

46.Đệ tam hoà ước ký giữa Chí Tôn và nhân loại là gì? Giá trị của LUẬT THƯƠNG YÊU VÀ QUYỀN CÔNG CHÁNH ?

47.Đạo Cao Đài có thể đem hạnh phúc cho nhơn loại, tạo hoà bình, làm cho đại đồng thiên hạ chăng ?

48.Văn minh có đem lại hạnh phúc không ?

49.Cảnh tượng nơi Ngọc Hư Cung như thế nào ?

50.Nơi Cung Ngọc Hư, tưởng đến Thần Thánh Tiên Phật được không ?

51.Con người là ai, xuống cõi trần để làm chi?

52.Ai sẽ định tội phước của chúng ta ?

53.Cả mấy tỷ linh hồn làm sao các Đấng kiểm soát hết? Chúng ta có thể chối tội được chăng ?

54.Mình làm tội mình chịu, có ảnh hưởng gì tới người thân không?

55.Tông đường, gia tộc nào lớn?

56.Có mấy hạng chơn hồn xuống thế gian này ?

57.Cảnh Địa ngục, Thập Điện Diêm Vương ra sao ?

58.Án trục xuất của Hội Thánh ảnh hưởng gì và dành cho ai?

59.Cung Phục Linh có gì đặc biệt ?

60.Quyền năng của Cung Ngọc Hư?

61.Phương pháp nào bào chữa tội cho các chơn linh ?

62.Cơ quan giải thoát của Đức Chí Tôn đặt ở đâu ?

63.Nét đẹp và uy nghi ở Linh Tiêu Điện ra sao?

64.Ý nghĩa chữ KHỔ trong Đạo giáo ?

65.Tiểu Thiên Cung của chúng ta nơi Cực Lạc thế giới?

66.Tông đường Thiêng Liêng là gì ?

67.Các Tông đường Thiêng liêng cao trọng nhất ?

68.Người ta thường nói bị Quỉ Vương khảo, vậy Quỉ Vương là ai?

69.Vai trò của Kim Quang Sứ là gì ?

70.Khi bị Quỉ Vương khảo, làm sao qua được ?

71.Vì sao Đức Chí Tôn ra lịnh Đức Hộ Pháp từ Ngọc Hư Cung qua mở Cực Lạc Thế giới? Cực Lạc thế giới là gì?

72.Tại sao Cung Hỗn Ngươn Thượng Thiên còn có tên gọi là Cung Pháp ?

73.Đến Niết Bàn là mơ ước của người tu. Vậy cảnh ấy ra sao?

74.Tại sao từ Kim Bàn xuất hiện,hình ảnh còn lờ mờ mà về được Liên Đài ở Kim Tự Tháp thì hình ảnh lại trong trẻo, biểu hiện hết Pháp thân huyền bí vô biên vô tận ?

75.Ai chưởng quản cõi Niết Bàn? Chúng ta có thể đến cõi Niết Bàn được không ?

76.Những người thụôc Tả đạo bàng môn thì sao ?

77.Nhơn loại vì cớ gì mà lập vị khó khăn vậy ?

78.Chư vị nào được ở trong Lôi âm Tự ?

79.Bạch Ngọc Kinh có gì đặc biệt về cấu trúc ?

80.Tại sao Bạch Ngọc Kinh có thể là một vật sống ?

81.Làm sao đến được Bạch Ngọc Kinh ?

82.Long Hoa Hội nơi Bạch Ngọc Kinh?

83.Điều mong mỏi hơn hết của mọi người là muốn biết hình dáng và quyền năng của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ?

84.Trên đường tu lập công quả nhiều là đủ, khỏi ăn chay được không ?

85.Lời khuyên sau cuối của Đức Hộ Pháp?


   HOME

UNICODE FONT