MƯỜI MÓN BỬU PHÁP LINH THIÊNG
EM NÀO LÀM ĐƯỢC THÁNH HIỀN CHẲNG SAI .


1. Điều thứ nhất tuân y luật pháp
Đúng chơn truyền của ĐỨC CHÍ TÔN
Mặc ai bày vẽ thiệt hơn
Đạo tâm nhất dạ chẳng sờn ḷng son .

2. Điều thứ hai tông đường trọn hiếu
Phụ Mẫu ân trọn đạo làm con
Vợ chồng trọn nghĩa keo son
Phận làm cha mẹ trọn t́nh cùng con.

3.Điều thứ ba giữ tṛ trai giới
Dùng tương rau dưa muối hằng ngày
Sớm chiều thanh đạm trường chay
Nhẹ nhàng thân xác chẳng hoài công ta.

4. Điều thứ tư tránh xa đảng phái
Không nao ḷng đường phải cứ đi
không nghe xúi giục lôi tŕ
Đức tin mạnh mẽ TAM KỲ độ sanh.

5. Điều thứ năm thực hành Phước Thiện
Giúp đỡ người đau yếu thế cô
Giúp người tàn tật già nua
Dưỡng nuôi trẻ nhỏ cút côi năo nùng

6. Điều thứ sáu: dặn ḷng hằng bữa
Chẳng đặng đâu tiền của chúng sanh
Thanh liêm trong sạch trong lành
NGÔN, CÔNG, ĐỨC, HẠNH tập tành cho siêu

7. Điều thứ bảy: thương yêu đồng loại
Như anh em thân ái một nhà
Như cùng một mẹ một cha
Đỡ nâng d́u dắt thuận ḥa dưới trên

8. Điều thứ tám: chẳng nên phản bạn
Ḷng trung kiên chẳng đặng bội sư
Công b́nh bác ái nhơn từ
Trung Thầy nghĩa bạn tâm tư sáng ḷa

9. Điều thứ chín: hiền ḥa chơn thật
Đừng vong công bội đức lộng quyền
Ở như các Đấng Thánh Hiền
Thực hành chử Nhẫn lưu truyền noi gương.

10. Điều thứ mười : yêu thương mạng sống
Trọng mạng người trọng mạng thú cầm
Kính trọng sinh mạng nguyên căn
Vừa theo Thánh Chất Đạo Hằng CHÍ TÔN


(Đức Hộ Pháp - 1946)

Suu Tam : http://hoithanhphucquyen.org/showthread.php?8387-M%C6%AF%E1%BB%9CI-M%C3%93N-B%E1%BB%ACU-PH%C3%81P-TH%E1%BA%A6Y-BAN-CHO-NH%C6%A0N-SANH-.