KHÁI NIỆM VỀ ĐỊA NGỤC
TRONG KINH ĐIỂN CAO ĐÀI
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÀI KINH SÁM HỐI

Sọan giả: HT Nguyễn Long Thành

  

Cơi Âm Quang
Đức Bát Nương Diêu Tŕ Cung khi giảng về cơi âm quang có nói đại ư rằng quan niệm về Địa ngục, Diêm đ́nh, phong đô, địa phủ, âm ty, Thập điện diêm cung.v.v.. các cơi giới đó đă bị mê tín gieo truyền nhiều trong đầu óc con người, nghĩa là giáo lư của các tôn giáo đă truyền dạy bị xuyên tạc bởi sự mê tín của quần chúng.

V́ vậy trong Đạo Cao Đài, bà sáng tạo ra một từ ngữ mới gọi là Cơi Âm Quang để thay thế những quan niệm xưa đă bị hiểu lầm rất nhiều. Chúng ta cần chú ư điểm nầy. Sau đo,ù bà có giảng dạy rằng khi con người thoát xác, chơn hồn phải đi qua một cửa ải đệ nhứt sợ, đó là chỗ để xét ḿnh coi trong kiếp sanh bao nhiêu phước tội. Cơi đó đối với người làm nhiều tội lỗi là cơi tối tăm khiếm khuyết ánh sáng Thiêng Liêng, một nơi để giải thần định trí.

Giải thần : tức nhiên là giải tán tà thần tức là những tư tưởng tà vạy của ḿnh, tồn đọng trong kư ức của chơn thần.

Định trí : là gom tư tưởng của ḿnh lại để xét một vấn đề ǵ đó đừng cho phóng tâm hoặc là để không không chẳng nghĩ ǵ cả.

Bà c̣n dạy rằng :
" Chớ chi nhơn sanh biết xét ḿnh trước khi thoát xác th́ tự nhiên tránh khỏi Âm Quang."

Nghiă là Cơi Âm Quang nầy sẽ hiện ra khi nào chúng ta sống không biết xét ḿnh. C̣n nếu chúng ta lúc sống biết xét ḿnh tức nhiên là biết tránh điều tội lỗi th́ Cơi Âm Quang sẽ không hiện ra.

Nói cách khác cơi Địa ngục không có đối với người không tội lỗi.

V́ vậy vấn đề Địa ngục có hay không sau khi chết là do chính ḿnh tạo ra lúc c̣n sanh tiền. Hiền th́ thăng, dữ th́ đọa là lẽ tự nhiên.

Vây âm quang là chỗ phạt tù những linh hồn hung ác mà cũng là một trạng thái sống với những dày ṿ, đau khổ bởi quả kiếp xấu mà ḿnh đă gây ra trong khi c̣n sống. C̣n nếu như ḿnh biết thức tỉnh lo tu hành giải thoát th́ tự nhiên trạng thái sống sau khi chết, vẫn tiếp tục thong dong gọi là nhẹ nhàng siêu thoát, đó là con đường dành cho những người sống biết tu hành, tu đúng pháp và thành công. Cho nên trong kinh điển Cao Đài mô tả cả hai điều :

- Cảnh đọa đày nơi Địa ngục nay gọi là Cơi Âm Quang là có thật .

- Và một điều nữa là khi mở Đạo, Đức Chí Tôn đă ân xá tội lỗi cho chúng sanh.

Ngài đă làm thức tỉnh chơn thần của họ và hướng dẫn họ tu hành cho đắc Đạo th́ tức nhiên đối với những người thành công trên đường tu, việc mở ra một nền Đạo có nghĩa là đóng địa ngục, đóng từ khi c̣n sống, không tạo ra t́nh trạng tối tăm tiếp nối sau khi chết, tức nhiên là"vô địa ngục, vô quỷ quan ".

Trong bài kinh Thuyết Pháp câu chót là "Khai cơ giải thoát mở tù phong đô ".

Thuyết pháp nghĩa là giảng Đạo, giảng về chân lư cho người ta hiểu được lẽ thật của cuộc đời mà lo tu hành. Dùng lời nói để thức tỉnh chúng sanh có nghĩa là mở tù phong đô cho họ.

Tới đây chúng ta thấy khá rơ kinh điển trong Cao Đài nói về cơi Địa ngục không có ǵ là mâu thuẫn cả, nếu chúng ta hiểu được lư sâu của Đạo. C̣n nếu như căn cứ vào từ ngữ chỗ nầy nói đóng Địa ngục mở tầng thiên, chỗ kia mô tả cảnh Địa ngục thế nầy, thế nầy...chúng ta sẽ thấy dường như có mâu thuẫn với nhau.

Không gian vật lư và không gian tâm lư, ấy là nói về phương diện kinh điển chánh truyền, c̣n về phương diện vật lư bạn thử đưa một ngón tay lên trước mặt, tại điểm đầu ngón tay của bạn đo,ù tọa độ không gian vật lư ấy hiện tại có biết bao nhiêu làn sóng điện của các đài truyền thanh, truyền h́nh gởi đi trong không gian xuyên qua tọa độ đó. Con mắt ḿnh nh́n vào không thấy ǵ cả, nhưng mà chúng ta biết có những làn sóng điện ấy với kiến thức khoa học bây giờ. Tùy theo bạn chỉnh làn sóng máy thu thanh hay máy truyền h́nh của bạn ở tầng số nào th́ sẽ bắt gặp sự sinh hoạt của đài truyền thanh hay truyền h́nh đó.

Đối với không gian tâm lư cũng vậy nơi bạn đang ngồi đó cũng có đầy đủ những cơi giới từ Niết bàn đến Địa ngục. Thế giới đó con người gọi là vô h́nh, nhưng thực ra chứa đầy đủ các cơi giới tâm linh sinh hoạt khác nhau.

Vậy th́ do nơi tâm lư sống của tâm linh ḿnh mở ra ở loại nào ḿnh sẽ giao cảm với loại sinh hoạt của tâm linh đó.

Ḿnh hành thiện, tức nhiên ḿnh sống với cơi tâm linh Thần Thánh, ḿnh mở ra cơi giới giao cảm đó từ khi c̣n trong xác phàm nầy, tức nhiên sau khi chết chơn thần ḿnh vẫn tiếp nối con đường đó thôi.

Nếu ḿnh hành ác ḿnh đă mở ra cơi giới tâm linh của ma quỷ th́ sau khi thoát xác, chơn thần sẽ tiếp tục sống trong dày ṿ đau khổ gọi là đọa đày, đại khái là như vậy.

V́ vậy cơi Địa ngục vẫn có thường xuyên trong cơi không gian nầy. Cánh cửa mở để người ta đi vào cảnh giới đó là do không gian tâm lư mà trong buổi sanh tiền ḿnh đă sống theo sinh hoạt loại nào.

V́ vậy chúng ta phải ư thức rằng quan niệm về Địa ngục là một nơi chốn mà cũng có nghĩa là một trạng thái của chơn thần.

Ảo hay thật.
C̣n bây giờ nói về cảnh sinh hoạt trong kinh Sám Hối mô tả rất là ghê rợn để hành tội chơn thần con người ở cơi địa ngục, có thật hay không hay là những chuyện do tiền nhân bịa đặt ra để cho người ta sợ mà không dám làm điều ác. Những h́nh ảnh ấy có thật hay không hay chỉ là những điều bịa đặt do trí tưởng tượng của con người.

Xin thưa.
Đó là những ảo giác, ảo tưởng, hồi niệm mà chơn thần con người tiếp tục sinh hoạt sau khi rời khỏi thân xác, nó chịu ảnh hưởng của nền văn hóa mà ḿnh sống đă hấp thụ được. Những cảnh mô tả trong kinh Sám Hối là loại ảo tưởng, ảo giác mà một số linh hồn đă trăi qua thật, những linh hồn này đă chịu ảnh hưởng của nền văn hóa vùng Đông Nam Á hay nói rộng hơn là vùng Á Châu.

Tại sao như vậy?
Chẳng hạn trong kinh Sám Hối chúng ta thấy những h́nh ảnh đọa đày như trụ đồng, h́nh bào lạc, đốt lửa lên cho nóng rồi trói người vào đó xát chà.

Đó là những câu chuyện mô tả trong tiểu thuyết hoặc là sách vở của Trung Quốc kể lại chuyện Trụ Vương làm những điều tàn ác, bày ra những h́nh phạt để hành hạ con người.

Tất cả những h́nh ảnh ghê rợn khác nhau đó, đều có chung ư nghĩa là diễn tả cảm giác đau đớn mà con người phải chịu khi sống trong cảnh Địa ngục như là kết quả tất nhiên của một khoảng thời gian dài, mang xác phàm đă làm nhiều điều ác cho nguời khác, giờ đây phải gánh chịu sự đau đớn diễn tả bằng những h́nh ảnh đầy dẫy trong kinh Sám Hối, ḿnh thấy như là mê tín dị đoan. Không phải mọi người đều bắt gặp h́nh ảnh như thế trong chơn thần đâu.

Nếu như một người suốt cuộc sống ở vùng sa mạc hoang vu đâu có biết con cua ḱnh ra sao, đâu có cảm giác đau đớn khi bị nó kẹp vào da thịt ḿnh, thành thử đối với những người sống ở vùng sa mạc không có ao hồ, sông nước th́ cảnh cua ḱnh rỉa thây mô tả trong kinh Sám Hối sẽ không bắt gặp trong chơn thần, dù người đó có làm điều ác. Y sẽ gặp những h́nh ảnh khác có liên quan đến tư tưởng y đă nghĩ tới trong sinh hoạt lúc sống. C̣n một loại nữa là những h́nh ảnh, âm thanh, cảm giác mà chơn thần y phóng ra một cách hỗn loạn chưa từng gặp trước đó nhưng cứ diễn đi diễn lại hoài. Những h́nh ảnh đọa đày nầy sẽ tan biến mất khi chơn thần định trí được.

Đức Bát Nương đă nói.

" Cơi Âm Quang là nơi giải thần định trí "

Định trí được th́ những ma ảnh tan biến hết tức nhiên ḿnh qua được một trạng thái sống tâm lư, vượt khỏi cơi lộn xộn có nghĩa là thăng tiến lên được một bước trên đường tấn hóa.

V́ vậy, khi mới mở Đạo được vài năm, có một số nhà trí thức ở miền Bắc chuyển lời đề nghị của họ, yêu cầu Ṭa Thánh cắt bỏ bài kinh Sám Hối, bởi v́ nó đầy dẫy mê tín dị đoan trong đó.

Hội Thánh không đồng ư xóa bỏ, dù vẫn biết rằng nó là những ảo tưởng, ảo giác, nhưng t́nh trạng đó nó diễn ra thật trong chơn thần của một số người và nó sẽ không có đối với người khác./.

 

Top of Page

      HOME