CÂU CHUYỆN ÔNG THOẠI ĐƯỢC XEM QUYỂN THIÊN THƠ TRÊN THIÊN CUNG

http://hoithanhphucquyen.org/showthread.php?7829-C%C3%82U-CHUY%E1%BB%86N-%C3%94NG-THO%E1%BA%A0I-%C4%90%C6%AF%E1%BB%A2C-XEM-QUY%E1%BB%82N-THI%C3%8AN-TH%C6%A0-TR%C3%8AN-THI%C3%8AN-CUNG&p=8682#post8682

Xuân Giáp Tư (1984), ông Thoại tiết lộ những phút xuất vía về thiên cung do lịnh của Đức Hộ Pháp kêu; hoặc khi đương cúng hoặc ngoài thời cúng, khi nghe lổ tai ù ù th́ ông biết có lịnh đi. Ông t́m nơi vắng vẻ, mặc áo dài trắng, nằm định thần, thế nào cũng có tiên đồng lại dặn đi đăi lịnh.

Ông thuật lại, lúc c̣n ở quân đội (1947), ông đau trận đau thập tử nhứt sanh. Bộ Tham mưu c̣n đóng ở mé rừng thiên nhiên, phía cây gơ. Sáng ra, Ông cầm chổi quét lá trên mộ Đức Cao Thượng Phẩm (tháp cũ), bỗng bị ngất xỉu, người ta khiêng đem về nhà, trị bịnh đủ thứ thuốc mà vẫn không hết, nằm thiêm thiếp. Ông Giáo Hữu Thượng Tư Thanh lại thăm, thấy quá tệ, ông mới lo cái ḥm về để sẵn. Người ông chỉ c̣n ấm cái ngực chớ hơi thở tắt rồi.

Thinh không, ông thấy tiên đồng đến dẫn đi, đi hoài, đi thật xa, lên một cảnh đẹp, gặp Đức Cao Thượng Phẩm, Đức Hộ Pháp và Đức Quyền Giáo Tông.

Đức Thượng Phẩm nói: "Bần Đạo triệu con về đây trị bịnh cho con". 

Kế, tiên đồng dẫn ông đi tới chỗ, biểu ông tắm rửa sạch sẽ, rồi chỉ trên phiến đá có một cái nút, bảo ông nhận nút, sẽ có đồ Thiên Phục mặc vào. Ông Thoại nhấn nút và lấy làm lạ v́ là Thiên Phục của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài. Ông cũng tuân lịnh mặc vào.

Tiên đồng bảo: "Thầy tôi biểu dẫn ông đi lại pḥng đọc sách. Hăy theo tôi!".

Đi một khoảng, thấy phiến đá có cái nút; ông nhận nút th́ có một cái cửa mở ra. Ông không thấy sách mà chỉ thấy cái hộp bọc bởi ba lớp lụa đỏ. Ông mở ra, thấy hai chữ "THIÊN THƠ”. Ông mừng quá, xem đi xem lại măi 5-6 lần cho thuộc nhuần.

Kế, tiên đồng nói: "Thầy dạy ông về!". 

Ông ra pḥng đọc sách, rồi không biết đi ra sao, ông trở lại trần thế. Sáng lại, thấy ông Thừa sử Trấn, lại nói: "Thầy kêu anh lên có việc".

Ông Thoại ngoắc ngoải tỉnh lại, rồi ăn một chén cháo trước sự kinh ngạc của mọi người, nhờ ông Trấn chở xe đạp đến Hộ Pháp Đường.

Đức Hộ Pháp hỏi:

- Con c̣n đau không ?

- Bạch Thầy có lẽ hết rồi.

- Con có tắm không?

- Bạch Thầy, có.

- Con có mặc đồ Thiên phục không?

- Bạch Thầy có.

- Con có đọc sách không?

- Bạch Thầy có.

- Con c̣n nhớ những ǵ con đọc không?

- Bạch Thầy nhớ nhưng không được trọn vẹn.

Đức Ngài biểu Ông Trấn đốt nhang trên Thiên Bàn Hộ Pháp Đường cho ông Thoại và nói rằng:”Từ nay, không được tiết lộ những điều ǵ trong quyển Thiên Thơ mà ông đă đọc.” .

Ông Thoại làm theo lịnh Thầy, không dám mảy may xê dịch. Ông nghĩ, ḿnh thấy Đức Hộ Pháp, mà Đức Ngài hỏi đúng việc ḿnh đă làm th́ làm sao dám nói trái với sự thật!

Tôi hỏi thêm về cảnh Thiêng Liêng: "Anh có gặp ai là người quen không?".

Ông nói: "Có khi hội ở Cung Hiệp Thiên Hành Hóa, có khi hội ở Lôi Âm Tự, ông có gặp Thập Nhị Thời Quân mà không đủ, thiếu vài người.

Tôi hỏi: "Có gặp ông Trần Tấn Hợi không?"

- Có khi có, có khi không. Có lẽ những người vắng mặt có phận sự trấn nhậm nơi khác nên ḿnh không có gặp. C̣n cái đẹp th́ ôi thôi! Không có từ ngữ nào mà kể! Huyền ảo làm sao! Ông Giáo Sư Phốt mới đi tới địa cầu 67 mà đă thấy đẹp quá rồi, huống chi đi trên cảnh Thiên Cung th́ đẹp gấp trăm ngàn lần như vậy nữa!


Tôi hỏi: "Kiểu vở nhà ở có giống thế gian ḿnh không?".

Ông Thoại nói: "Tả không được, nó không giống ở dưới nầy, nó lạ lắm, tả không đủ danh tứ diễn đạt. Các vị Giáo Chủ cứ lâu lâu phải đi hầu Ṭa nơi Cung Hiệp Thiên Hành Hóa v́ hành động tội lỗi của đệ tử của ḿnh. Cũng như chúng ta là học tṛ của Đức Hộ Pháp mà làm điều vô đạo, gạt gẫm nhân sanh, sai trái với lẽ công bằng, luật thương yêu th́ khi ra Ṭa Tam Giáo, Đức Hộ Pháp phải có mặt để bào chữa cho ḿnh, hoặc buộc tội ḿnh. Trái lại, ḿnh làm hiệp Thiên Thơ, có công quả phi thường, th́ các vị thầy của ḿnh cũng hănh diện với các vị Giáo Chủ nơi cảnh ấy. Thầy nào cũng chịu trách nhiệm của học tṛ ḿnh nơi Cung Hiệp Thiên Hành Hóa". 


(ST)

http://hoithanhphucquyen.org/showthread.php?7829-C%C3%82U-CHUY%E1%BB%86N-%C3%94NG-THO%E1%BA%A0I-%C4%90%C6%AF%E1%BB%A2C-XEM-QUY%E1%BB%82N-THI%C3%8AN-TH%C6%A0-TR%C3%8AN-THI%C3%8AN-CUNG&p=8682#post8682