Nhận Định Về Đạo Cao Đài Đối Với

Đại Hội Thượng Đỉnh Liên Minh Tôn Giáo Ḥa B́nh Thế Giới

 

Tại Seoul 2014

 

***

Là thành viên trong phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại dự Đại Hội Thượng Đỉnh Tôn Giáo Ḥa B́nh Thế Giới tại Seoul, chúng tôi xin ghi lại cảm nhận chân thành sâu sắc và thiêng liêng với hi vọng giúp ích phần nào cho người đọc.

                       

I. Cảm Nhận Về Giải Pháp Thiêng Liêng

Tâm Pháp là phương pháp thiết yếu đưa đến Ḥa B́nh

Tâm Pháp Thiên Nhân Hiệp Nhất hay Chơn Pháp Hiệp Thiên là Đại Pháp trọng hệ trong Đại Đạo TKPĐ.

Ḥa Ước Thiên Thượng Thiên Hạ Bác Ái Công B́nh nơi tượng Tam Thánh nói lên điều đó!

Tại Đại Hội Thượng Đỉnh Ḥa B́nh, hàng ngàn hàng vạn thanh niên thanh nữ thiện nguyện viên phục vụ Đại Hội với tinh thần đạo đức cao đẹp khó tả làm cho chúng tôi vô cùng cảm mến và thán phục. Đạo đức của họ không phát xuất từ tôn giáo nào, hay sắc tộc nào, mà chính là phát xuất từ chơn Tâm của chính họ, chúng tôi muốn nói khi Đạo ở chơn Tâm mới chính là chơn đạo không c̣n phân biệt màu sắc chủng tộc hay tôn giáo.

Tâm đạo giải trừ mọi cách biệt về h́nh thức và dễ dàng cho ta cảm nhận "chúng ta là một" theo chủ đề Đại Hội ("WE ARE ONE") chủ đề này của đại hội làm cho chúng tôi tăng thêm niềm tin tưởng đă in sâu vào tâm trí chúng tôi:

                        Ngày nào nhân loại rơ cội nguồn

                        Cùng chung một mạch của T́nh Thương

                        Cha Trời ban rải đều muôn vật

                        Ngày ấy nhân gian chuyển Đại Đồng.                              

                                                            Ngọc Nương

Theo giáo lư Đạo Cao Đài con người là tiểu linh quang, chiết linh từ Khối Đại Linh Quang của Thượng Đế nên có cùng một nguồn gốc, một đấng Cha Trời và tất cả đều là anh em ruột thịt với nhau,  phải thương yêu giúp đỡ nhau. Tiểu linh quang là ánh sáng, gọi Chơn Tâm hay Lương Tâm, chơn như, chơn ngă v.v…

Chơn chuyền Đại Đạo là thực hiện: Bác Ái Công B́nh sẽ đưa nhân loại đến ánh sáng Ḥa B́nh

Điểm chính yếu và đặc sắc nhất ở đây là có sự cộng hiệp Thiên Thượng Thiên Hạ, Vô Vi Hữu H́nh, Trời Người, Tức Hiệp Nhất Âm Dương.

Mặt khác, ĐCT cho biết "Tâm ấy ṭa sen của Lăo ngồi" có nghĩa Tâm là nơi Thượng Đế ngự hay Trời Người hiệp nhất tại Tâm. Nên Tâm Pháp cũng gọi là Hiệp Thiên Pháp. Thiên gồm Thiên Thượng và Thiên Hạ nên Hiệp Thiên Pháp gồm Hiệp Thiên Thượng cộng hiệp Thiên Hạ.

Chơn Pháp này cộng hiệp quyền năng Thiên Thượng Thiên Hạ chuyển hóa thế gian.

Chơn Tâm trong sáng thanh cao như ṭa sen mới được sự hiệp nhất của Thượng Đế trái lại phàm Tâm hay Tâm động loạn che lấp bởi thất t́nh lục dục, tham, sân, si, là "bầy hổ lang chực hờ cắn xé chúng ta” hay là ma quỷ để khảo chúng ta th́ không thể nào có sự hiệp nhất của Thiên Thượng hay Vô Vi. Ánh sáng chơn Tâm (Tiểu Linh Quang) hiệp ánh sáng Thượng Đế (Khối Đại Linh Quang) làm bừng ánh sáng.

Hội tụ ánh sáng người tham dự Đại Hội ḥa với ánh sáng Thiên Thượng làm cho mọi người cảm giác một bầu không khí tràn ngập ánh sáng văn hóa thiên đàng thể hiện tại đây trong quan hệ đối sử tốt đẹp giữa người và người với nhau. Thành công của Đại Hội có lẽ tạo được nguồn ánh sáng đó.

Ḥa ước Thiên Thượng Thiên Hạ cộng hiệp mới đạt được Tôn Chỉ mục đích đưa đến Ḥa B́nh vĩnh cửu. Ḥa ước như lời cam kết của ĐCT: TKPĐ Thầy hạ ḿnh xuống chính ḿnh Thầy dẫn dắt các con. Chúng tôi muốn nói đến hiệu quả của Tâm pháp hay cơ Tâm là trọng yếu của Đại Đạo. Vậy muốn có sự hỗ trợ của Thiêng Liêng con người phải Quy Tâm.

Tâm là "công tắc" nối mạch điện Âm Dương, Vô Vi, Hữu H́nh, Thiên Thượng Thiên Hạ. Chơn Pháp Quy Tâm Thiên Nhân Hiệp Nhất thần kỳ linh diệu như bật công tắc đèn nốxdxsdzxxi mạch điện Âm Dương làm bừng ánh sáng, tự nhiên bóng tối ( phàm ngă mang nặng thất t́nh) bị giải trừ. Chơn pháp nầy mới giúp nhân loại đạt được ánh sáng Ḥa B́nh. Chúng tôi có cảm nhận đặc biệt khi chúng ta trao tặng bức tượng Tam Thánh cho Đại Hội là chúng ta trao giải pháp Ḥa B́nh của ĐCT cho Đại Hội. Đây là cảm nhận Tâm linh sâu sắc của chúng tôi!

Tôn giáo mà vẫn c̣n chiến tranh v́ con người chưa bước qua con đường Tâm đạo hay Đại Đạo là then chốt vượt lên trên mọi h́nh thức khác nhau của Tôn Giáo. Nói một cách tóm tắt là Tôn Giáo hay con người chưa đi vào Đạo!

 

II. Cảm nhận về sứ mạng Thiêng Liêng

Chúng tôi nghĩ rằng ông Man Hee Lee và quí vị trong ban tổ chức Đại Hội Thượng Đỉnh Liên Minh Tôn Giáo Ḥa B́nh Thế Giới tại Seoul 2014 là thiên sứ phụng sự Ḥa B́nh được Thượng Đế trao trách nhiệm và chúng tôi cũng có cảm nhận được sứ mạng của Đại Đạo Cao Đài qua cơ chuyển biến trọng đại của đất nước Việt Nam gắn liền với biến chuyển của Đạo Cao Đài sau 1975. Biến chuyển trọng đại này là cơ chuyển pháp đưa Đạo vào Tâm, từ Thể Pháp chuyển sang Bí Pháp, từ Tôn Giáo chuyển sang Đại Đạo.

Chúng tôi có cảm nhận: hiện tượng Đại Đạo hoằng khai với chánh pháp quy Tâm (Thiên Nhân Hiệp Nhất) hay chơn pháp Hiệp Thiên mở lối thiên đàng, Tạo Đời Thánh Đức, Nhân Loại Đại Đồng, Ḥa B́nh Thế Giới.

Sứ mạng Đại Đạo

                                                Hiệp Thiên Pháp càn khôn đang vận chuyển

                                                Ấy nguyên nhân xuất hiện Đạo kỳ ba

                                                Dịch Trung Thiên, Tiên Hậu lư Trung Ḥa

                                                Cơ quy hiệp Hữu Vô, Tâm Vật

                                                Đời với Đạo, âm dương, thanh trược

                                                C̣n biệt phân khôn thấu đáo huyền vi

                                                Thuyết duy tâm duy vật đă lỗi th́

                                                Trung Dung Đạo kiện toàn chân lư

                                                Tùy tŕnh độ từng thời kỳ Thầy mở lớp

                                                Các phân khoa nay qui một Đạo Trời

                                                Rải điển lành chuyển khắp nơi nơi

                                                Nhành dương liểu nước Cam lồ chan rưới

                                                Qui Tâm thiện, vạn nguồn qui một mối

                                                Hiệp Thiên Nhân mở lối Đại Đồng

                                                Mỗi nhân hiền tự chủ lập Tân Dân

                                                Đời Thánh Đức toàn dân là Thánh Thể

                                                Cơ "giải thể" rơ ràng Trời đặt để

                                                Chuyển nhân loài toàn thể QUI TÂM

                                                Mở đường Thiên Chúa giáng lâm

                                                Thiên đàng tại thế muôn dân thái b́nh.

                                                                                    Ngọc Nương

Mục đích của Đạo Cao Đài được biểu lộ rơ ràng hơn nữa trong Thánh Thơ của ĐHP nói về H̉A B̀NH CHUNG SỐNG: "Mục tiêu của Đạo Cao Đài là lo cho toàn Thiên Hạ đặng tự do, đặng hạnh phúc. Có lẽ v́ lư do đó mà chúng ta phải hy sinh trọn kiếp sống đặng giải ách lệ thuộc cho các chủng tộc lạc hậu v́ lẽ bất công của xă hội… Qua xin lặp lại một lần nữa rằng: "Đạo Cao Đài có một mục tiêu chánh đáng này mà chúng ta phải làm cho kỳ được là: Bác ái, công b́nh, vị tha, ưu nhơn, ái vật, cải thiện đời sống dân sinh làm cho Đại Đồng Thiên Hạ. Ta đă hy sinh xương máu từ thử đến giờ cũng v́ muốn cho được mục tiêu ấy. Muốn cho Đạo Cao Đài có giá Trị nơi mặt thế này mà đi chưa tới mục tiêu ấy tức là CÔNG TR̀NH TA CẤY LÚA TRÊN ĐÁ VẬY".

Là người Đạo Cao Đài chúng ta cần thấy rơ hướng đi, phương pháp và mục đích phụng sự, và phải dấn thân mới hy vọng đạt được thành quả Thiên Thượng giao phó.

           

                                                                                                            HT Nguyễn Ngọc Nương