GREAT WAY-THIRD PERIOD-UNIVERSAL SALVATION

TÂY NINH HOLY SEE

***  

                                                                                                                                                                                                       [PDF]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE HIS HOLINESS HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC'S PREDICTION ABOUT VIETNAM'S SITUATION

AND WORLD'S SITUATION

  

His Holiness Hộ Pháp wrote in Nam Vang, Camboda in Bính Thân year [1956]

Translator: Khai Tâm Quách Minh Chương

 

 TÂY NINH HOLY SEE


 

VIỆT NAM SẼ TỰ GIẢI QUYẾT SỐ PHẬN M̀NH

Việt Nam tranh đấu để giành lại chủ quyền của ḿnh bị mất. Cộng Sản lợi dụng thời cơ chỉ huy cuộc tranh đấu ấy để xoay sự thắng lợi về cho Đảng Cộng.

Người Pháp v́ muốn duy tŕ sự có mặt ở Đông Dương nên không chịu sớm giải quyết ổn thỏa với người Việt, bởi chánh sách lửng chửng của Pháp mà vấn đề Việt Nam đă trở thành vấn đề Quốc Tế.

Chiến tranh đại qui mô sẽ bùn nổ ở Đông Dương, người Mỹ vừa rút chơn ra khỏi ổ ông Cao Ly, nay phải lăn ḿnh vào máu lữa một lần nữa. Quyền lợi và thuộc địa của Pháp bị ảnh hưởng đă đành, nhưng non sông Đất Việt bị tàn phá là một điều rất ân hận?  . . .  .

Người có sứ mạng đặt vào trách nhiệm cứu nước, cứu dân không lẽ ngồi yên để nh́n cảnh gia vong, quốc phá…

Trăi qua mấy ngàn năm lịch sử, biết bao cảnh vinh, nhục, thăng, trầm, bao nhiêu cuộc tang thương biến đổi, dân tộc Việt Nam vẫn chịu đựng các sự thử thách éo le.

Đă biết Bắc địch hiện nay có binh hùng, tướng mạnh, lực lượng vô biên, nhưng đâu phải là lần đầu tiên giống Lạc Hồng đương đầu với họ.

Xưa những bậc Tiến Bối ta đă từng đả phá quân Nguyên, danh tiếng lẫy lừng thuở ấy, đại bại Nhà Thanh, Nhà Minh, oai chấn một cơi trời Đông, th́ nay chúng ta há không đuổi được kẻ thù ngàn năm đang lăm le diễn lại bổn tuồng cũ.


 

VIETNAM WILL SOLVE ITS FATE BY ITSELF

Vietnam is struggling to obtain its sovereignty lost. The Communist takes the advantage to command a fight to manage and obtain the victory to the Communism.

Since the French wants to maintain presence in the Indochina, they will not solve the problems with Vietnamese peacefully and soon. The Vietnam’s problem became the international problem because of France’s pendent policy.

The large scale war shall break out in the Indochina. The America has just left the Korea’s complex area, but they must rush in another armed conflict again. Despite the fact that the France’s colony is impacted, the heart-rending thing is that Vietnam country is devastated.

Is it possible that the human who takes the national salvation liability and people, just keeps silent to look at the country devastated?

Through the history of thousand years with many honor and ashamed situations of rise and fall in changes, the Vietnam races have been withstanding tricky trials.

It knows that at the present time, the Northern enemy has a strong soldiers and unlimited force. However, it is not the first time Vietnam race is in front of them.

In past times, our Ancestors have ever won the enemy of Nguyên dynasty to make a resounding victory, ever won the enemy of Thanh and Minh dynasty to make majesty in Southeast Asia. Is it unlikely that we cannot drive the enemy of thousand years off, who is attempting to perform the old play?

 

Lợi dụng t́nh thế trong tám năm qua. Nhà lănh Đạo Việt Nam tương kế tựu kế, tập luyện binh sĩ thuần phục và tạo ra cho Tổ Quốc một số khí giới không thể tưởng tượng.

Thử hỏi? các nước lân bang có tiếng là độc lập từ lâu, và những quốc gia đă bước lên vơ đài quốc tế gần đây, có một lực lượng khả dĩ nào so sánh với lực lượng Việt Nam chăng?....

Nước Pháp và các cường quốc khác đă giúp cho người Việt Nam phương tiện để quật cường, đó là cơ hội ngàn năm một thuở…

Nắm vững cái ch́a khóa thành công trong tay, nhà lănh Đạo rất tin tưởng nơi tương lai tươi sáng của dân tộc.

Nhơn ḥa địa lợi là hai điều kiện sẵn có, chỉ có điều kiện thứ ba là Thiên thời. Cái ngày mong mơi ấy sẽ đến, đem lại sự vinh quang cho toàn dân !!!...

 

In advantage of eight years, the Vietnam’s leaders use the tactics, train soldiers skillfully and create some weapons beyond our imagination.

A question is made that for neighboring countries, which have been independent for a long time and for counties, which have recently joined the international field, do they have a possible army force which can be compared with Vietnam’s force?

The France and powerful countries helped Vietnam about means to rise against. It is a chance of a lifetime.

With the key of success in hands, the Vietnam’s leaders believe in a bright future of race.

The concord among people and favorable terrain are two ready conditions without the third condition as clement weather. That day wished will come to bring the glory for all people.

 

 

SẼ THÀNH CÔNG HOÀN TOÀN VỚI CHÁNH NGHĨA

Ông Bảo Đại v́ không được dân chúng bầu lên, và chánh phủ của ông không có ư chí của toàn dân thành lập, sẽ bị sụp đổ là lẽ dĩ nhiên. Chí như ông Hồ Chí Minh là người có thành tích cách mạng, chánh phủ của ông có danh nghĩa kháng chiến chống thực dân, giành độc lập. Ngày mà Trung Cộng công khai đem binh vào đất Việt, ngôi sao của ông cũng bị lu mờ.

Các chiến sĩ tranh đấu trong hàng ngũ Việt Minh sẽ thấy rơ mục đích đánh giặc của họ trong mấy năm qua rồi chán năn rồi quay về với Tổ Quốc thật sự.

 

VIETNAM WILL BE IN SUCCESS WITH THE JUSTICE.

 Mr. Bảo Đại was not elected by people and his government did not gather all wills from all people. The government was collapsed of course while the will of Mr. Hồ Chí Minh who had the revolution achievement and his government took the capacity of resistance against the colonialist for independence. However, the China openly carried out soldiers into the Vietnam country, his stardom also became overshadowed.

 

The soldiers of Vietnam Federation of independence will recognize their fighting purpose against enemy in years, and then they will feel discouraged and will go to the real Country back.

AI LÀ NGƯỜI ĐÁNG TƯỢNG TRƯNG CÁI TỔ QUỐC THẬT SỰ ẤY

Ai là người đang ôm cái chủ nghĩa quốc gia với một tấm ḷng thanh bạch, với những hy sinh cao quí?...

Ai là người không phản bội quyền lợi của Quốc Gia, và không đi ngược lại nguyện vọng của ṇi giống?...

Ai có đủ những điều kiện ấy, toàn dân sẽ quí phục, th́ sự thành công của Việt Nam cũng tùy thuộc nơi đó.

Trăi qua mấy thời kỳ lập quốc của các bậc anh hùng, đều xuất thân trong hàng dân giả, áo vải, quần bô, ăn không cần no, ngủ không cần yên, nằm gai nếm mật, khắc cốt ghi xương chánh nghĩa của dân tộc để thực hiện cho kỳ được mới thôi.

Những tướng lảnh của các nước văn minh, tiên tiến, phải chăng là bậc hiền triết tài năng, luôn luôn đem chí cả phụng sự cho nước nhà, mưu cẩu hạnh phúc cho toàn dân và cho đồng loại.

Ông GEORGES WASHINGTON, đă mở một thế hệ mới cho dân tộc Mỹ. Đại Tướng DE GAULLE hô hào giải phóng quê hương bị người Đức chiếm đóng. Hai vị Thủ Tướng ADENSURE và EDGARFAUR …đều nắm vững lèo lái quốc gia để thụ hưởng.

 

WHO IS WORHTY TO REPRESENT THAT REAL COUNTRY?

Who is the person, who nurtures the nationalism with purity and uprightness and elevated sacrifice?

Who is the person, who does not oppose the national interests and does not do carry out against the race’s wish.

Whoever has those conditions will be esteemed by all people? The Vietnam’s success also depends on that factor.

Through dynasties of nation via heroes, they were from civilians with obsolete clothes and they did not care their fill and sleep. They went through hard trials to engrave the race’s justice in order to execute the race doctrine successfully.

For commanders of civilization advanced countries, are they talent philosophers, who always use their elevated will to serve their country, seek happiness for their people?

Mr. Georges Washington has created a new generation for America’s race. The Top-Ranking General De Gaulle has incited about country liberation occupied by Germany. Two Prime Ministers Adensure and Edgarfaur have controlled their countries in pleasure.

The Germany and Japan had led into the deep carve and abyss by Nazi Party and Stratocracy. Thus, those leaders are hero in fulfilling their mission.


    Nước Đức và nước Nhật bị bọn Quốc Xă và đám quân phiệt đưa xuống hang sâu, vực thẫm. Các nhà lảnh Đạo đó là bậc trượng phu vượt khỏi việc thường t́nh để làm tṛn sứ mạng ḿnh.

Tượng trưng cho một quốc gia có văn hiến dân tộc, đâu phải là hạng phàm phu tục tử, chỉ biết vui say vật chất, sớm mận, tối đào, nước mất mặc nước, dân khổ mặc dân.

 Lẽ Trời đă định cho giống Lạc Hồng thâu hồi quyền tự chủ của ḿnh để nở mặt cùng năm châu bốn biển.

Một vị Thần Lonh đă mách bảo:

Mách cho đó Tây không c̣n ở,

Giùm làm công một thuở rồi đi.

Rồi đây sẽ có một anh hùng áo vải mà quốc dân đang mong chờ, đứng ra cứu dân, cứu nước. Mặc dầu đi gió về mưa, nhưng nước Việt Nam chưa chắc chắn sẽ được toại nguyện.

Nhơn vật sẽ bị hao bớt rất nhiều, v́ theo luật Thiên Điều, kẻ làm lành sẽ được sống sót, c̣n kẻ dữ phải đền bồi tội lỗi.

Chánh nghĩa sẽ cứu văng dân tộc Việt Nam, và sẽ bảo đảm cho dân tộc nầy một tương lai sáng lạng, một địa vị có một không hai trên quả địa cầu nầy.


    People, who represent the national culture, are not mediocrities that only enjoy pleasure of earth, but they do not care lost country and let people alone in misery.

The Natural law assigned the Lạc Hồng race in order to recover self-control in front of world.

         A Deity told that:

         Let to know foreigners will not stay,

         Help in a period and go away.

In the future, there will be a hero of civilian population that all people are wishing. He will save the people and country. Although he is talent, Vietnam race will be improbably satisfied.

People will die too many because good doers will survive and cruel people must repay their crimes caused due to the Heaven law.

The justice will save Vietnam race and bring a bright future as incomparable position to this race on this earth.

 

TẬN DIỆT

Trận đại chiến kỳ ba không sao tránh khỏi, bị kẹt ở Triều Tiên lần đầu, người Mỹ rất khổ tâm với trận giặc giả cù cưa, cù nhẵn ấy, nó nuốt không biết bao nhiêu tiền bạc và c̣n làm tốn hao bao nhiêu xương máu.

Rút được kinh nghiệm, người Mỹ sẽ không để cho con dân ḿnh làm mồi cho súng đạng lâu ngày, và tài chánh phung phí dài hạn, nên các tướng lảnh Mỹ sẽ đánh mau và đánh mạnh. Chiến tranh sẽ vô cùng ác liệt, khí giới tối tân sẽ đem đối chọi khí giới tối tân, chiến sỹ, xâu xé với chiến sỹ. Để đương đầu với đám người cuồng nhiệt v́ lư tưởng, xem cái chết nhẹ tợ lông hồng. Mỹ sẽ cho quân đội Nhựt đổ bộ, đem hết sức ḿnh tác chiến, để đổi lấy tự do cơm áo, tha hồ họ sẽ tàn sát, tha hồ họ sẽ phá hoại.

Trước cảnh sụp đổ tang tóc đau thương ấy, Thần Thánh cũng phải châu mày ứa lệ. Nhưng cơ Trời đă định, con người v́ quá độc ác, chủ trương mưu sâu kế độc, giết hại lẫn nhau, để tranh đoạt bả vinh hoa, mồi phú quí. Luật sửa phạt không thiên vị một ai, khó mà tránh đặng.

Cuộc giết chóc sẽ lan tràn từ Á sang Mỹ với trận bom nguyên tử và khinh khí tích trữ, Nga và Mỹ sẽ hũy diệt các thành phố lớn, các trung tâm kỹ nghệ của đối phương biến đổi trong chốc lát, những nơi thị tứ phồn thịnh ra băi tha ma hoang vắng. Các nước nhỏ bị ảnh hưởng lôi cuốn trong chiến tranh cũng vẫy đầy tai nạn.

Ôi! C̣n ǵ là nhơn loại, c̣n ǵ là văn minh, rơ thật là cơn tận diệt. Sau trận giặc long trời lỡ đất ấy, con người c̣n lại chẳng bao nhiêu, nhưng đó toàn là giống tốt, không tội lỗi, không nhiễm trược trần.

 

ANNIHILATION

The human beings cannot avoid the third war. Due to the jam in the Korea of first time, the America will be too miserable with the prolonged war because it will cause too much loses of money and blood.

From learning the experience, the America will not let their people become bait in the long battlefield and misspent finance. Consequently, the America’s commanders will combat soon by the drastic method. The war will become too violent and the modern weapons will be in contrast with other modern weapons, the soldiers will fight against other soldiers. In order to face up frenetic people under their ideal of disregarding the death, the America will have the Japan’s troop land by all their combatant effort to exchange the independence. They will freely kill each other and destroy everything.

For that mourning situation, the Angels also shed tears. However, the Natural law was fixed that because of people’s deep-laid scheme to kill each other, to scramble the honor and wealth, people will be not able to avoid the law. It is not partial towards any human.

The war will spread all over from the Asia to Asian Continent by stored atom and hydrogen bombs. The Russia and America will destroy big cities and technology centrals will be changed in a short while. The prosperous town and cities will become desolate cemeteries. The small nations will be also impacted by the war and they will also face up many accidents.


    V́ đă chủ trương một thuyết vô nhân Đạo, làm cho nhơn loại phải khổ đau, sanh linh đồ thán, cang thường xiêu đỗ, luân lư ngửa nghiêng, nước Nga sẽ bị xóa tên trên bản đồ Quốc Tế, nước Mỹ tuy bị một vết thương rất nặng, nhưng tên tuổi vẫn c̣n. Các phần tử tinh hoa, ưu tú của Mỹ sẽ noi gương của nước Việt Nam, lập lại một nước Mỹ Đạo đức, nhơn nghĩa. Dân Mỹ sẽ sống một cuộc đời sung túc nhàn lạc, không c̣n những tham vọng ích kỷ xấu xa nữa.

Alas! There is nothing as civilization, there is nothing as people. It is the annihilation. After that terrible war, there will not be many people. However, they are good and sinless people who are immaculate from the earth.

Since the Russia advocated the inhuman doctrine, which made the human beings miserable, made morals fallen, the Russia will disappear in the international map. Although the America faces up a heavy wound, its name still will still exist and the eminent elements of cream of America will follow Vietnam’s example in order to build a country of America in justice and morality. The Americans will have a pleased and prosperous life without any egocentric ambition.

 

 H̉A B̀NH VĨNH VIỄN

Tạo hóa đă sắp bày, v́ muốn lập lại đời Thánh Đức cho muôn dân hưởng cảnh thái b́nh, an cư lạc nghiệp, cho nên mới có cơ thưởng phạt.

Thử hỏi: sau trận thư hùng quyết liệt ấy, Nga và Mỹ đem lại những ǵ bổ ích cho chính ḿnh? Chớ không nói chi cho nhơn loại. Bại trận như kẻ chết, c̣n thắng trận cũng như kẻ ngất ngư. Người Nga và Mỹ là hai giống dân tiến bộ nhứt trong nhơn loại sao chẳng xét suy, để cho nhơn loại trên thế giới và cho ḿnh tránh được cơ tận diệt ghê gớm ấy? .........

V́ không thấu triệt cái lư nhiệm màu của hóa công, cho nên thiên hạ mới tự đắc, tự hào với khao học tối cao của ḿnh, chỉ biết có quyền lợi, chỉ nuôi những tham vọng ích kỷ xấu xa mà không kể đến cái ác quả sẽ gánh lấy về sau.

Cụ Trạng Tŕnh đă có lời tiên tri:

“Mười phần hết bảy c̣n ba,

Hết hai c̣n một mới ra thái b́nh”

Chiến tranh kỳ ba dứt, c̣n ǵ là Nga với Mỹ, c̣n đâu các nhà lảnh Đạo khôn lanh, hăng hái, tranh hơn thua nhau từ lời nói, từ ảnh hưởng nhỏ đến ảnh hưởng to, để rốt cuộc đưa người vào chổ chết.

Hai khối Nga Mỹ sẽ mạt, nhưng trước cảnh rùng rợn năo nùng của thời hậu chiến, c̣n ai dám tự xưng “Chỉ có ta đây”, c̣n ai dám đứng ra kết phe lập đảng để tranh hùng tranh bá nữa.


ETERNAL PEACE.

The natural law has arranged that since the God wanted all human beings to enjoy the peaceful life and contentment, the punishment and award occur towards the human beings.

A wonder: after that violent war, what advantage and interest will Russia and America take to them? It is necessary to mention the interest for human beings. The nation losing the battle will fall the death and the nation in victory will also become unsteady in tottery. While the Russian and American are the most progressive race on the world, however they do not think out so that they help them and the humankind of world avoid the terrible annihilation. Why don’t they know that?

Since they do not understand the magic of creator, the people become haughty and proud of their too high science. They only care interest to nourish their selfish ambitions not to care the karma that they will pay it in the future.

Holder of Doctor’s degree Nguyễn Bỉnh Khiêm predicted:

 

      “Ten portions maintained three by losing seven,

       Two portions lost to lead the peaceful world”

When the third war finishes, poor America and Russia! There will not be wise and ardent leaders fighting in speeches to make small effect or large effect in order to lead the human beings to the death.


        Nhứt định không, không có ai cả. Chỉ c̣n lại những người sống sót, tỉnh cơn ác mộng im ĺm lo cho đấp đổi qua ngày, họ sanh nơi đâu ở đó, sống một đời sống thanh đạm giản dị.

Thấy rơ chiến tranh là tai hại chừng nào, c̣n ai điên cuồng ǵ lại gây ra chiến tranh nữa. Bài học qua rất đắt giá, nhưng nó thức tỉnh được ḷng người ít nữa cũng hàng trăm thế kỷ.

 

H̉A B̀NH Ở ĐỊA CẦU TỪ ĐÂY SẼ ĐƯỢC VĨNH VIỄN

Nhơn loại sẽ tránh được nạn binh đao, một nguơn thanh b́nh sắp lố dạng.

 

     Two blocks of America and Russia will become miserable. After the awful war, there will not be any people appointing themselves “there is one me”. There will not be any people, who will dare to organize party to fight together.

There will be surely no people except survivors, who awake from the nightmare and try to live from day to day. They will live with a plain life wherever they were born.

Since they know the war damage, nobody causes war. That is a very much valuable that it can help to make human beings awake within a hundred of century.

 

THE PEACE ON EARTH WILL BE ETERNAL

The human beings will be able to avoid the war and a period is going to come nearly.

 

AI SẼ LĂNH SỨ MẠNG TIẾN DẪN NĂM CHÂU?

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc thấm nhuần Đạo đức từ ngàn xưa, nhờ ảnh hưởng giáo lư của Đức Khổng Tử, Đức Lăo Tử, Đức Thích Ca, Đức Chúa Jésus, người Việt có một nền tảng luân lư rất vững chắc, luôn luôn biết thờ Trời kỉnh Phật, sùng bái Thánh, Thần, người Việt c̣n biết thương yêu đồng loại như anh em một nhà, như con một cha, mà cha cả là Đức Thượng Đế.

Mặc dầu có một vài lầm lỗi, nhưng đă biết ăn năn tự hối. Người Việt lo lập công bồi đức, công đức ấy đến hồi đơm bông kết quả, để thưởng công xứng đáng mấy ngàn năm lập quốc, mà không lúc nào được trọn quyền tự chủ. Đức Thượng Đế sẽ ban ơn cho giống Lạc Hồng thâu hồi nguyên vẹn quyền tự chủ của ḿnh. Sống trong nước nô lệ bị mất chủ quyền, cũng như các nước láng giềng khác. Các lảnh tụ quốc gia Việt Nam sẽ lợi dụng sự đầu hàng của Nhựt để dành lại tự do cho dân tộc. Việc ấy sẽ dễ dàng hơn và đă kết thúc từ lâu, nhưng thời cơ xuôi khiến Cộng Sản cướp chánh quyền, rồi người Pháp trở lại hai bên đánh nhau:

Việt Minh thắng ư ?...Pháp thắng ư ?.....

Hai viễn ảnh điều tai hại cả hai………..

Một bên là Cộng Sản phụng sự quyền lợi Nga Sô. C̣n bên khác là Pháp lo duy tŕ quyền lợi của ḿnh, như thế c̣n ǵ là quyền lợi của quốc gia, c̣n đâu là nền tự chủ.

-Muốn cứu dân cứu nước phải thoát ra khỏi gọng ḱm ấy:……..

Ai sẽ vạch đường mở lối cho dân tộc Việt Nam ?.......


WHO WILL TAKE THE MISSION LEADING THE WORLD?

The race of Vietnam is the impregnated race with ethics from the immemorial time by influence from the doctrines of Confucius, Tao-tzu, Sakyamuni, Jesus. Consequently, the Vietnamese has a steadfast morality and they always adore the God and Buddha, worship the Deity and Saint. Moreover, the Vietnamese loves fellow human beings as brothers in a same roof with a same father who is the God.

In spite of some errors, the Vietnamese performed the penitence to build the merit. It is time that the merit sprouts due to the thousands of national establishment, but Vietnamese never kept the liberty fully. The Vietnam’s leaders would take the advantage of Japan’s surrender to obtain the liberty for their race.  That issue would be easier and would end long time ago. However, the nature induced the Communist to seize the power. After that, the France came back and two sides have been fighting together.

Will the Communist win? Will France win?

Both results of prospect will damage the nation.

This side attends to the Russia’s interest while another side attends to France’s interest in order to maintain their interest. In that situation, there is no national interest and no liberty.

In order to save people and nation, we must deliver from that domination.

 

Ai sẽ d́u dắt dân nầy ra khỏi bế tắc ?......

Nhờ nhà lănh Đạo, dân tộc Việt Nam sẽ mở lối ra cho ḿnh, sẽ tự vạch con đường sống cho ḿnh, thật là một sứ mạng vô cùng khó khăn, một việc làm không tiền khoán hậu.

V́ sự thành công oanh liệt đó, mà nước Việt Nam được các nước trên thế giới yêu mến kính phục, sau những cuộc thử thách liên tiếp. Đức Thượng Đế nhận thấy chí nhẫn nại, ḷng Đạo đức không dời đổi, óc thông minh khôn khéo của giống Lạc Hồng, nên ban ơn cho giống dân nầy lănh Đạo nhơn loại c̣n sống sót ở Năm Châu, hầu lập lại một xă hội mới, lấy Đạo đức nhơn nghĩa làm căn bản, loài người sẽ hưởng một đời sống vui tươi, dưới sự hướng dẫn của nước Việt Nam thuần nhứt, nước Việt Nam muôn đời…


        Who will point out the outlet for Vietnam race?

Who will guide and save this race from the stalemate?

Due to leaders, Vietnam race will have an outlet, will point out a way of life. What a hard mission! What an unprecedented action!

Because of glorious success and continuous trials, the counties of world will respect Vietnam. Since the God finds the unchanged patience, morality and intelligence of Lạc Hồng race [Vietnam race], He will permit this race to lead the survive of human beings on the world in order to build a new society by the method of using the morality as the basic of life. The humankind will enjoy a jubilant life from the guidance of Vietnam, which is eternal and homogeneous.

 

 ANH HÙNG DÂN TỘC

Trước 80 chục năm dư mất chủ quyền, dân ba chục triệu sống trong cảnh chim lồng cá chậu. Là người thương nước mến dân, chẳng lựa là đấng mày râu hay hàng nhi nữ mỗi công dân phải có nhiệm vụ tối cao, giải thoát cho non sông, giải thoát cho đồng loại.

Đi tận phương trời Tây, rồi trở về Đông, để hấp thụ cái chủ nghĩa giết cha, chém chú, phản huynh đệ, đem nước nhà hiến nạp cho người, coi đất trời như không có. Hành vi ấy có thể là hành vi của anh hùng dân tộc chăng?...

Trước nạn khói lữa, trước cảnh nồi da xáo thịt, nhơn loại điêu đứng, quốc gia khuynh nguy, ngày đêm chỉ biết có gái đẹp, rượu ngon, truy hoan trụy lạc vô chừng, con người như thế có đáng làm nhà lănh Đạo quốc dân chăng?....

Dân tộc Việt Nam có tiếng là sáng suốt, phải nhận định cho được, ai là vị cứu tinh của ḿnh, ai là người có thật tâm với Tổ Quốc, mới tránh khỏi họa thành cháy vạ lây…

Từ ngày Việt Minh Cộng Sản hoạt động ráo riết, thâu thành nầy, đoạt ải nọ, bao nhiêu cặp mắt đều chăm chú vào họ, bao nhiêu tâm hồn đều nh́n vào họ, từ lao động, trí thức, công chức, cho đến thương gia, kỹ nghệ gia, tất cả đều mong mơi có một điều là: Tự do độc lập, nên có cảm t́nh với kháng chiến mà họ được tha thứ những lỗi lầm đă qua.

V́ quá tin tưởng nơi sự thắng lợi của Việt Minh, mà vô t́nh lại quên cái hại của dân là ở chổ đó. ! ! !


HERO OF RACE

Over 80 years of no sovereignty, thirty millions civilians have been living in condition of captivity. As a human loves people and country, in spite of female or male, each civilian must have a high mission to make the country and race released.

Via the journey from West to East, there are some people learning a doctrine of killing parents, betraying the brothers, of offering their country to other ones, of considering that there is not natural law. Are those actions of hero of race?

In front of that the war, mutual destruction of race, afflicted humankind, perilous nations, there are some people who only drink wine, have a dissolute passion for beautiful girls. Are they worthy to become the national leaders?

 

The Vietnam race is remoured that they are lucid. Consequently, we must consider who is the savior of race, who cares the country, in order to avoid the danger in involved misfortune.

From the date that the Communist operated strictly to bastions, everybody paid attention on them. The manual labors, intellectuals, public servants, businessman, industrialists always hope to have one issue: freedom, independence. Therefore, they have a liking for the resistance from pardoning errors caused.

 

Ngày mà quân Nhựt đổ bộ lên Đông Dương, những kẻ thân Cộng, những người núp dưới “cờ đỏ sao vàng” sẽ bị chúng tàn sát không hối tiếc. ! ! !

Người Nhựt có phận sự chống Cộng, họ sẽ diệt trừ bất cứ là ai, thuộc những đảng phái nào hay thân Cộng, kẻ tạo ra cái cảnh thê thăm ấy cho dân, làm sai lệch sự nhận định của dân, không phải là anh hùng mà là tội nhân của dân tộc vậy.

Chiến tranh đă kéo dài trên tám chục năm, sự đau khổ chập chồng, dân tộc Việt Nam phải sáng suốt t́m đường tự cứu.

Nhà lảnh Đạo đă vạch sẵn một con đường cứu dân, con đường sống duy nhất cho giống nồi, để đem lại vinh quang cho đất nước.

Từ chổ không đi đến chổ có…..

Từ chổ bị trói buộc đi đến chổ tự do…..

Từ chổ phận tôi đ̣i đi đến chổ địa vị lănh Đạo.

Ai giỏi tính toán, khéo hành động để nắm chặt sự thành công trong tay, đó là anh hùng dân tộc vậy….


 

Since they believe in the Communist’s victory, people unintentionally forget the damage.

At the time of that army of Japan lands in Indochina, the parties who are close to Communist and people who hide under “red flag, yellow star” will be killed unregrettedly by them.

The Japan with a mission against the Communist will kill everybody belonging to any party or people are close to the Communist. The person, who causes the mournful situation for people to induce the people to have wrong consideration, is not the hero but an offender of race.

The war has been prolonging over eighty years with continuous miseries. The Vietnam race must be lucid to seek a way of saving the country by itself.

The leaders have pointed out a saving way for people, a unique way of life for race in order to seek the glory for country.

 

From the nothingness to the existence!

From the tie to the way of freedom!

From the position of slave to the leading position!

Whoever is clever to hold the success in hands surely, is the hero of race.

 

 

V̀ SAO VIỆT NAM ĐƯỢC ÂN HUỆ LĂNH ĐẠO THẾ GIỚI?

Trên bốn ngàn năm lập quốc, nước Việt Nam chưa lúc nào được hoàn toàn tự chủ. Ở gần bên nước Trung Hoa hùng mạnh, mặc dù đă nhiều lần đánh đuổi được kẻ thù, nhưng sau đó muốn yên nhà lợi nước, hàng năm phải đem cống hiến lễ vật.

Nhờ đức tính kiên nhẫn và tinh thần bất khuất của giống nồi, người Việt Nam đă viết nên những trang sử vẻ vang oanh liệt, làm chấn động cả thế giới.

Trên tám chục năm bị lệ thuộc của nước Pháp, dịp may đưa đến để tháo củi sổ lồng, nhưng cuộc tranh đấu của toàn dân lại bị Cộng Sản cướp công, làm lợi khí cho ngoại quốc.

Vận dụng thế nào để đem lại sự thành công cho dân tộc, ấy là một nhiệm vụ rất gay go, nhưng đó mới là cái bí quyết của nhà lănh Đạo.

Nhờ thắng được các sự thử thách, người Việt tỏ ra ḿnh có đủ khả năng để giải quyết mọi trở lực. Đức Thượng Đế mới giao phó cho sứ mạng d́u dắt thế giới sau nầy…


WHY DOES VIETNAM RECEIVE THE FAVOR OF LEADING THE WORLD?

 

Over four thousands of building the country, Vietnam never lived in liberty completely. Next to the strong China, in spite of many times of wining the enemy, if Vietnamese wanted to live in peace, Vietnamese would have to offer assets to China.

Basing on the patience and indomitable spirit of race, Vietnamese has drawn a glorious history to make a stir toward the world.

Over eighty years of colony of France, a fortune comes to help Vietnam be delivered. However, the struggle of all people was usurped by the Communist who helps foreign country.

The method, which helps the success for race contains a hard mission. However, that is the secret of leaders.

Due to the passing trials, the Vietnamese expresses they are competent in solving all obstacles. Consequently, the God nominates the mission of leading the world in the future.

 

 

THÀNH CÔNG VỚI LẬP TRƯỜNG DÂN TỘC TỰ QUYẾT

Việt Nam sẽ giúp các sắc dân trên mặt đất ứng dụng lập trường ấy cho xứ sở ḿnh, hầu xóa tan những nổi bất công, buộc ràng áp bức, họ được hưởng một đời sống tự do đầy đủ, vui tươi. Các sắc dân sẽ cảm mến dân tộc Việt Nam, xem người Việt như anh cả.

Nhờ đức tính chánh đáng mà Việt Nam cảm hóa được thiên hạ, sau trận đại chiến kỳ ba, hai nước Nga và Mỹ sẽ bị tàn phá tan tành, không c̣n địa vị nữa. Trung Quốc bị các nhà lănh Đạo Quốc Dân Đảng dắt đi lầm đường lạc lối, phải một thời gian rất lâu mới gây dựng lại được sự nghiệp xưa.

C̣n Nhựt Bổn là căn cứ của Mỹ ở Thái B́nh Dương, hoàn toàn bị sụp đỗ dưới lửa bom mưa đạn.

Chỉ có Việt Nam về mặt nhơn Đạo thực hiện được chánh nghĩa.

Về Thiên Đạo được nêu cao nhơn nghĩa, bác ái, đại đồng, thuận thiên lư, hợp nhơn tâm. Nên nắm giềng mối cho chúng sanh trên mặt địa cầu nầy đời đời, kiếp kiếp…..

 

HỘ PHÁP

(Kư Tên)

PHẠM CÔNG TẮC


THE SUCCESS WITH RACE STANDPOINT OF DETERMINATION BY ONESELF

 

Vietnam will help races on the earth to apply that standpoint in their countries in order to clear up all injustices, oppression; so that they will have a fully free and happy life. Those races will respect and admire Vietnam race and will consider Vietnam as an eldest brother.

Due to the legitimate character, Vietnam converts humankind. After the third war, the Russia and America will be destroyed to dust without the position on the world. The China will be led into the wrong way by the leaders of Nationalist Party. They will spend a long to build the old enterprise.

The Japan as base of America in Pacific Ocean will be destroyed fully because of rains of bombs.

Only Vietnam will carry out the justice to fulfill the Way of human.

About the Divine way, Vietnam intensifies the justice, love, concord, correspondence to natural law, correspondence to humankind’s heart. Consequently, Vietnam will hold key to guide the human beings on this earth eternally.

 

                                    HỘ PHÁP

(Signed)

PHẠM CÔNG TẮC

  

 

TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

[FOR INTERNAL CIRCULATION ONLY]

 Bản dịch anh ngữ này chưa hoàn chỉnh, vẫn là bản thảo, chờ bổ khuyết chỉnh sửa. Khi hoàn thành, bản quyền sẽ dâng lên cho Hội Thánh.

 

Kính dâng lên Đức Tôn Sư Hộ Pháp

  

 Kỷ niệm Mùa Xuân Di Lặc

 Năm Ất Mùi (2015)

 Khai Tâm Quách Minh Chương