DĂ TRUNG TỬ

Biên soạn

 

 

QUYỀN NĂNG - SỨ MẠNG

CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ   

    THEO CAO ĐÀI GIÁO

VÀ HIỆN ĐẠI

 

 

NỘI DUNG

- Tiểu dẫn
PHẦN I
- Quyền năng và sứ mạng của người phụ nữ
- Ân huệ Đức Mẹ ban cho nữ phái
- Quan niệm sai lầm và ích kỷ của một số phụ nữ hiện nay
- Sự tương quan của Phật Mẫu với nữ phái
- Sự b́nh đẳng nam nữ
- Phẩm chất của nữ giới
- Ảnh hưởng của người phụ nữ trong đời sồng nam giới
- Phương thưc gây thiện cảm của phụ nữ với nam giới

PHẦN II
- Tam tùng Tứ đức
* Tam tùng Tứ đức của Thế đạo
* Tam tùng Tứ đức của Thiên đạo
- Kết luận
- Danh ngôn phụ nữ và danh ngôn t́nh yêu

                    TIỂU DẪN

Theo quan điểm của Cao Đài giáo th́ quyền năng và sứ mạng của người phụ nữ rất là quan trọng đối với nhân loại, nên trong kinh Thế đạo đă có câu:

       “Con người nắm vững chủ quyền,

       Thay Trời tạo thế giữ giềng nhơn luân”

                   [Kinh Hôn phối]

       Cao Đài giáo cho rằng, vai tṛ của người phụ nữ là duy tŕ ṇi giống cho loài người, là chiếc cầu nối cho các chơn linh ở cơi trên đầu thai xuống phàm trần. Với người phụ nữ trên phương diện thực tế, sứ mạng cao cả của họ không phải là trở nên một nhà lănh tụ ở ngoài đời, hoặc chiếm những cấp bằng lớn về khoa cử, nhưng là để tạo nên những thể xác cho những linh   hồn nơi cỏi thiêng liêng hằng sống nhập thế, là chiếc cầu nối cho những chơn linh thần thánh tiên phật giáng trần. Đây không phải là chuyện hoang đường mà là thực tế, những thần thánh tiên phật giáng trần từ xưa đến nay, đều do nữ phái sinh sản, từ các vị giáo chủ như Đức Phật Thích Ca, Phật Quan Thế Âm, Chúa Jésus, Lăo Tử, Khổng Tử..., xuống thế gian đều qua chiếc cầu của nữ phái. Theo chơn truyền Cao Đài giáo, th́ Cửu vị Tiên nương nơi Diêu Tŕ cung, đầu sanh xuống thế gian cũng theo con đường nầy. 

C̣n vấn đề “nam nữ b́nh quyền”, th́ vào những thập niên đầu của thế kỷ XX (1925) đạo Cao Đài khai sáng ở một nước thuộc địa, lẫn phong kiến, thời đại bấy giờ, ngoài xă hội c̣n đặt nặng vấn đề trọng nam khinh nữ. C̣n trong gia đ́nh th́ vai tṛ người nữ cũng bị coi thường theo kiểu “Khuê môn bất xuất, chồng chúa, vợ tôi”. Trong lúc đó Cao Đài giáo đă sớm có một quan niệm đúng đắn, là đă rất coi trọng vai tṛ của nữ phái, cho nên đă sớm đặt nặng vấn đề b́nh đẳng giữa nam nữ, nên đă chủ trương “nam nữ b́nh quyền”. Măi cho đến những thập niên gần đây theo đà tiến hóa của văn minh nhân loại, nên xă hội mới đề cập đến vấn đề nầy. Như vậy là Cao Đài giáo đă đi trước thời cuộc và xă hội hàng mấy thập niên.

Cao Đài giáo c̣n động viên nữ lưu trau dồi văn hóa, nâng cao khí phách, kề vai sát cánh với nam nhi, để điểm tô cơ nghiệp của ṇi giống Lạc Hồng:

      Dụng văn hóa trau tria nữ phách,

       Lấy kinh luân thúc thách quần  hồng.

            Gươm thư giúp sức gươm hùng,

              Điểm tô nghiệp cả con Rồng

                                         cháu Tiên.

                            [Nữ trung tùng phận] 

Người phụ nữ Cao Đài trước tiên cần phải thực hiện Tam tùng Tứ đức của Nhơn đạo. Chúng ta có thể khẳng định, Tam tùng Tứ Đức măi măi là "khuôn vàng thước ngọc" của người phụ nữ ở mọi thời đại, không thời nào có thể xem nhẹ được. Nhưng có điều phải linh động, tức là phải có nhiều sự thay đổi để phù hợp với thế thái nhân t́nh của thời đại mới.

Người phụ nữ Cao Đài, thực hiện xong Tam tùng Tứ đức của Nhơn đạo, c̣n phải trau luyện để thăng hoa thành Tam Tùng Tứ Đức của Thiên đạo, trở nên một trong Thánh thể Chí Tôn, để tế độ chúng sanh, mới mong thoát khỏi oan khiên, trở về ngôi vị củ. Ngay bà Đoàn Thị Điểm dù nguyên căn là một nữ tiên, nhưng trong kiếp sanh thiếu công phổ độ, nên khi chết vẫn ngồi ở thanh tịnh đại hải, Chờ 178 năm sau khi khai Đạo, Đức Chí Tôn ân xá cho bà về cơ viết tám bài Kinh Thế đạo và quyển Nữ Trung Tùng Phận để tế độ nữ phái, Bà mới được trở về  Diêu Tŕ cung (Theo thuyết đạo của Đức Hộ Pháp 26-10 Tân Măo /1951).

V́ có công phổ độ mới giải được tiền khiên oan trái.  Đức Chí Tôn dạy rằng:

       “Có công phổ độ giải tiền khiên”

Dù cho một vị Đại La Thiên Tiên xuống trần mà không tu, tức là không có công phổ độ, th́ cũng không thoát khỏi được cửa luân hồi.

 

 

PHẦN I

 

QUYỀN NĂNG VÀ SỨ MẠNG

 CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ

           Quyền năng và sứ mạng của người phụ nữ, theo quan điểm của Cao Đài giáo, th́ rất là quan trọng đối với nhân loại. Vai tṛ của người phụ nữ trong Nhơn đạo là duy tŕ ṇi giống cho loài người, là tạo thể xác cho các chơn linh ở cỏi thiêng liêng hằng sống nhập thế, là chiếc cầu cho thần thánh tiên phật giáng trần. Khi xong phần Nhơn đạo, th́ người phụ nữ sẽ bước lên phần Thiên đạo, là hiệp nhất với Đấng Tạo Hóa, làm một thành phần trong Thánh thể của Chí Tôn đế cứu thế độ nhân. Trong Nữ trung tùng phận có câu:

        Để chuông mơ dựa kề son phấn,
         
Chất nhơn t́nh chồng cận kệ kinh.
               
Tâm ẩn ái giúp Chí Linh,
   
Biển mê chèo chiếc thuyền t́nh độ nhân.       

         C̣n theo quan điểm hiện đại th́ Đức Giám mục C.W. Leadbeater, vị tiền bối của hội Thông thiên học thế giới, cũng đă nhận định về sứ mạng cao cả của người phụ nữ như sau:

         “Với người phụ nữ về phương diện huyền bí, sứ mạng cao cả của họ không phải là trở nên một nhà lănh tụ ở ngoài đời, hoặc chiếm những cấp bằng lớn về khoa cử, và sống trong tháp ngà, nhưng  là  để  tạo nên những thể xác cho những linh hồn sẽ đầu thai xuống trần.

Vậy phụ nữ không nên coi sứ mạng nầy là một việc xấu, hổ thẹn, nên che đậy dấu diếm và không nên bàn tới. Trái lại đó là sự vinh diệu nhứt của một kiếp làm đàn bà, một cơ hội lớn lao mà chỉ đàn bà mới có, c̣n đàn ông th́ không làm được. Nam giới th́ có những cơ hội và vai tṛ khác, nhưng cái vinh diệu huy hoàng của người làm mẹ th́ không phải là của họ.

Chính nữ giới mới làm công việc to tác nầy, là để giúp đở thế gian trong việc duy tŕ ṇi giống, và họ làm công việc nầy với một sự hy sinh, đau đớn, mà những người bên nam giới không thể nào biết hết được một cách trọn vẹn về sự hy sinh của họ”[Trích Chơn sư và Thánh đạo nguyên tác của C.W. Leadbeater – Nguyễn Hữu Kiệt dịch].

Quan điểm của Đức Giám mục C.W. Leadbeater cũng đồng quan điểm của Cao Đài giáo trong vấn đề quyền năng và sứ mạng của người phụ nữ, là duy tŕ ṇi giống cho loài người, tạo nên những thể xác cho những linh hồn nơi cỏi thiêng liêng hằng sống nhập thế, là chiếc cầu nối cho những chơn linh thần thánh tiên phật giáng trần.

 

ÂN HUỆ CỦA ĐỨC MẸ

    BAN CHO NỮ PHÁI

Theo quan điểm hiện đại, th́ Đức Giám mục C.W. Leadbeater, vị tiền bối của hội Thông thiên học thế giới đă nhận định về ân huệ của Đức Mẹ ban cho người phụ nữ như sau:

V́ sứ mạng cao cả của nữ giới là tạo nên những thể xác cho những linh hồn sẽ đầu thai xuống trần  –  do công việc lớn lao phải làm và sự đau đớn mà họ phải gánh vát - mới có một cơ quan đặc biệt của Quần Tiên Hội trên địa cầu, mà trách nhiệm của Đấng Cao Cả trông coi Cơ quan ấy là trợ giúp cho mỗi người đàn bà khi sinh sản đau đớn, và đưa đến cho họ một sự giúp đở, tùy theo nghiệp quả riêng của họ. Như chúng tôi đă nói Đức Mẹ  có dưới tay rất đông những vị Thiên Thần, được gởi đến tận nơi để trông nom săn sóc cho người mẹ trong khi lâm bồn. Như vậy Đức Mẹ có thể cùng một lúc hiện diện khắp mọi nơi mọi lúc cùng một lần trên khắp thế gian, xuyên qua các Thiên Thần bên cạnh giường của mỗi sản phụ.

Đức Mẹ luôn luôn muốn rằng mỗi người phụ nữ lâm bồn, nên chọn lấy một nơi sanh trong lành và tốt đẹp. Ngài muốn rằng họ nên nuôi lấy t́nh thương sâu đậm và chơn thật, cùng những tư tưởng thánh thiện cao quư, để cho khi sanh sản họ rút được những ảnh hưởng và ân huệ thanh cao xuống cho đứa hài nhi, và như thế đứa trẻ sinh ra trong một hoàn cảnh thuận lợi cho việc bắt đầu một cuộc đời mới. Nó phải được sanh ra trong bầu không khí đầy từ điển trong sạch, tinh khiết và tốt đẹp nhứt, và người  mẹ  cần  phải  giữ  ǵn cho đúng phép vệ sinh trong từng chi tiết nhỏ nhặt.  Có được như vậy, đứa trẻ sinh ra với một xác thân tốt đẹp và lành mạnh, để dùng làm một khí cụ cho linh hồn tiến hóa””[Trích Chơn sư và Thánh đạo nguyên tác C.W. Leadbeater / Nguyễn Hữu Kiệt dịch].

          Trên thực tế nhiều người mẹ có đức tin mạnh mẽ, khi sanh con đă từng thấy Đức Mẹ hiện đến bên họ, an ủi họ, và nhiều người khác tuy không có hân hạnh được thấy Đức Mẹ, nhưng họ cũng có cảm giác hưởng được ân huệ và sự cứu giúp của Đức Mẹ ban cho họ, như sự an toàn, không bị đau đớn trong lúc sinh nở.

 

QUAN NIỆM SAI LẦM

 VÀ ÍCH KỶ CỦA MỘT SỐ

PHỤ NỮ HIỆN NAY

          Hiện nay có một số quan niệm sai lầm đang phổ biến của phụ nữ nhất là ở Tây phương là thích độc thân, hoặc dù đă có gia đ́nh cũng không muốn sinh con cái, Đức Giám mục C.W. Leadbeater đă phát biểu như sau:

“Do một quan niệm sai lầm và ích kỷ càng ngày càng thịnh hành ở phương Tây, người ta cho rằng ngày nay nam nữ không có đủ phương tiện vật chất đi đến hôn nhân, và tạo nên một gia đ́nh đông con là một gánh nặng quá sức của họ. V́ họ không hiểu cái sứ mạng thiêng liêng của nữ giới khi họ được sinh ra làm đàn bà, nên nhiều phụ nữ ngày nay muốn được tự do khỏi sự ràng buộc gia đ́nh, để bắt chước sống và hành động theo nam giới,  thay  v́ nhận lănh vai tṛ tốt đẹp của họ. Một khuynh hướng tư tưỏng và hành động như thế dĩ nhiên là rất tai hại cho tương lai của giống ṇi, v́ nếu theo cái đà đó, th́ phần nhiều những cặp vợ chồng thuộc về hạng tiến hóa cao về thiên lương, lại không tham gia trong việc duy tŕ ṇi giống, mà lại giao hoàn toàn trách nhiệm đó cho những linh hồn thuộc về hạng bất hảo và chưa tiến hóa trên đường đạo đức.

Tại những xứ sở đang phát triển th́ hoàn cảnh khác hẳn, mỗi người nam nữ đến tuổi trưởng thành đều lập gia đ́nh. Nhưng dầu cho họ ở những giai cấp cao, họ vẫn thường thiếu sự chăm sóc chu đáo, và bởi do đó họ không thể tạo nên những đứa trẻ với những cơ thể trong sạch và lành mạnh. Đó là một vấn đề rất nghiêm trọng mà người học đạo nên để tâm nghiên cứu, và dùng hết khả năng của ḿnh để đem đến một t́nh trạng khả quan hơn.

Thật là một điều rất quư, nếu phụ nữ các nước trên thế giới có thể đoàn kết nhau lại, để truyền bá lẫn cho nhau những sự hiểu biết và những tài liệu xác đáng về vấn đề tối ư quan trọng nầy. Mỗi phụ nữ nên nhận thức lấy những cơ hội vô cùng tốt đẹp mà một kiếp đầu thai làm đàn bà đem đến cho họ.

Mỗi một phụ nữ cần được chỉ dạy về những điều kiện tuyệt đối cần thiết mà họ phải noi theo trước khi, trong khi và sau khi mang thai. Không những thể xác đứa hài nhi phải được giữ ǵn và chăm sóc một cách hoàn toàn kỷ lưỡng, mà nó c̣n phải được bao phủ  trong một bầu không khí trong lành đượm nhuần t́nh thương yêu, hạnh phúc và thánh thiện. Bằng cách đó, công việc của Đức Mẹ sẽ được dễ dàng hơn gấp bội và tương lai của giống ṇi cũng sẽ được bảo đảm.

Vấn đề tạo nên những thể xác thích nghi cho những linh hồn đă tiến hóa cao đầu thai xuống trần, là một vấn đề khó khăn gây lo lắng cho Đức Mẹ  và các vị Thiên Thần phụ tá với Ngài. Hàng ngh́n linh hồn tấn hóa, hiện đang sẵn sàng đầu thai và rất muốn đầu thai xuống trần để giúp đở trong công việc của Đức Chưởng Giáo Di Lạc, nhưng họ gặp phải sự khó khăn rất lớn là t́m những thể xác thích nghi””[Trích Chơn sư và Thánh đạo nguyên tác của C.W. Leadbeater – Nguyễn Hữu Kiệt dịch].

Điều nầy Đức Chí Tôn cũng đă cho biết rằng trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ có rất nhiều thần tiên giáng thế cọng tác với Đức Di Lạc Vương Phật để lo cơ chuyển thế:

    “Bay đến Hồ Dương phụng gáy chiều,

      Thần Tiên giáng thế biết bao nhiêu”.

         Nhưng với t́nh trạng sai lầm và ích kỷ nêu trên, đây là một trở ngại lớn lao cho các chơn linh thần thánh tiên phật giáng trần để phụ trợ cho Đức Di Lạc.

 Quan niệm sai lầm và ích kỷ nghiêm trọng hiện nay là nam nữ thích độc thân, hoặc dù đă có gia đ́nh cũng không muốn sinh con, đang phổ biến trong thế hệ trẻ, nhất là trong giới trí thức phương Tây, họ rất e ngại trách nhiệm, nên đă tránh né vấn đề sinh sản và nuôi con.

Ngay trong những nước v́ muốn giảm dân số, nên đă chủ trương hạn chế sinh đẻ, bắt buộc mỗi gia đ́nh chỉ được sinh từ một đến hai con, nhưng dân chúng th́ vẫn c̣n t́nh trạng trọng nam khinh nữ, nên khi mang thai họ siêu âm thấy bào thai là nữ, là họ sẵn sàng truất bỏ !!!

Theo các nhà thống kê dân số hiện nay đă báo động là sắp có t́nh trạng “thừa nam thiếu nữ”. Để đối phó t́nh trạng nầy, tuy nhiều nước đang cấm t́nh trạng siêu âm để biết giới tính, nhưng v́ lợi nhuận, giới hành nghề chuyên môn về vấn đề nầy cũng  không mấy quam tâm !!!

 

          SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA

ĐỨC MẸ VỚI NỮ PHÁI

Sự tương quan giữa Đức Mẹ (Phật Mẫu) với nữ phái là những người đă đóng vai tṛ bà mẹ h́nh hài của con người tại thế gian, được Đức Phạm Hộ Pháp cho biết rằng:

          “H́nh ảnh bà mẹ h́nh hài của con người tại thế gian là h́nh Phật Mẫu trên thiên cung”

Khi thuyết giảng về Con Đường  Thiêng Liêng Hằng Sống Đức Ngài đă cho biết rằng:

“Phật Mẫu đă biến hóa một cách mầu nhiệm là mỗi chơn hồn khi thoát xác trở về thiêng liêng, nh́n h́nh ảnh của Phật Mẫu giống y như h́nh ảnh bà mẹ đẻ của ḿnh hồi c̣n ở thế gian”.

Bần đạo nói sơ lược quyền năng thế nào, mà khi chúng ta vào kiến diện Đức Phật Mẫu, ta ngó trên mặt Ngài, ta thấy mặt bà mẹ ta, sanh ta, đương như buổi sống, đương lo buổi trở về. Bần đạo tưởng ngó thấy bà mẹ sanh Bần đạo, tưởng cả thảy cũng đều ngó thấy người mẹ của họ vậy. Nếu lấy theo cái trí học tưởng tượng không biết con mắt thiêng liêng có chiếu h́nh mẹ ta chiếu diệu ra không ? Hay là huyền diệu vô biên của Phật Mẫu cho chúng ta thấy như vậy.  Bà  mẹ h́nh hài chúng ta đây là nhơn viên của Đức Phật Mẫu bên phái nữ đó.

. . .

          Có điều trọng hệ là dầu nam nữ cũng vậy, ráng giữ một điều nầy: Coi chừng đừng thất hiếu với cha mẹ. Ngày ḿnh nghĩ thấy h́nh ảnh Đức Phật Mẫu th́ thấy người Mẹ nhơn từ, hiền hậu vô cùng, hạnh phúc ḿnh được hưởng đó, c̣n trái ngược lụng lại, nếu ta thất hiếu, ta ḍm vô h́nh ảnh của Phật Mẫu, ta thấy nét mặt nghiêm nghị và lănh đạm, chúng ta sẽ hết sức đau khổ đó."

Như vậy bà mẹ h́nh hài của chúng ta tại thế gian là nhân viên của Phật Mẫu, bởi vậy chúng ta phải luôn luôn hiếu hạnh với cha mẹ, để khi về thiêng liêng được hạnh phúc nh́n thấy sự vui vẻ của Phật Mẫu đối với chúng ta.

  

SỰ B̀NH ĐẲNG NAM NỮ

Đạo Cao Đài coi trọng sự b́nh đẳng nam nữ trong xă hội, nên đă sớm chủ trương nam nữ b́nh quyền.

Đạo Cao Đài khai sáng năm 1925, ở một nước thuộc địa, lẫn phong kiến, mà chủ trương Nam Nữ b́nh đẳng, là đi trước thời cuộc và xă hội, do đó chính quyền thực dân phong kiến đă cho rằng đạo Cao Đài có màu sắc chính trị [Le Caodaisme (quyển VII) Hà Nội 1934] .

Đức Chí Tôn giáng dạy:

 “Hễ bao nhiêu Nam tức cũng bấy nhiêu Nữ, Nam Nữ vốn như nhau, nên Thầy đến phong cho Nữ phái buổi lập Pháp Chánh Truyền” [Tân Luật, Pháp Chánh Truyền]

Đức Lư Giáo Tông cũng dạy:

         “Nam Nữ vốn đồng quyền... Giáo hữu Nam phái cũng chịu dưới quyền Giáo sư Nữ phái”[Tân Luật, Pháp Chánh Truyền].

Trong khi phụ nữ Hồi giáo không được đến nhà thờ, phụ nữ Thiên Chúa giáo không được làm Linh Mục.

Nhất là Bà Bát Nương, tư tưởng gia của nền Đại Đạo, th́ phát biểu mạnh mẽ rằng :

           "Ôm ấp măi lấy phần nhi nữ,
        Cửa công khanh đoán thử bao người?"

                 [Đàn cơ 2-8-Đinh Hợi 1947]

Hoặc khi Bà giáng cơ thấy vắng mặt Giáo hữu Hương Hồ, v́ cô nầy có kinh nguyệt, không dám hầu đàn, th́ Bà Bát Nương phán rằng :

    “Thể chất phàm phu trược đă đành,

     Đừng v́ nguyệt huyết kỵ anh linh.

     Tương thân nam nữ  hoa triêu bướm,

     Ḥa ái âm dương thủy nhập b́nh.

     Tạo hóa là tay xây đảnh trí,

     Chúng sanh như bột tạo khuôn h́nh

     Thợ Trời nào nở chê đồ tạo,

      Xấu tốt sạch dơ bởi miệng ḿnh.

                  [Thánh giáo Bát Nương]

Quả thật là một cuộc cách mạng to lớn. Dù trong thời kỳ kinh nguyệt, nữ giới vẫn sinh hoạt cả thể chất lẫn tâm linh b́nh thường, miễn là vén khéo giữ vệ sinh sạch sẽ. Trong lúc xă hội c̣n nặng hủ tục, đối với nữ phái th́ “Khuê môn bất xuất”, “Chồng chúa vợ tôi”. Quả thật, giáo lư Cao Đài đă giải phóng phụ nữ trước thời đại, lớn hơn tầm vóc họ đang mong quá nhiều.

Ngay trong cửa Đạo phái nữ cũng đạt được các ngôi vị Thần Thánh Tiên Phật như nam giới. Nhất là trong phạm vi sinh hoạt xă hội, cũng như trong Hành chánh đạo, Cao Đài giáo cho phái nữ ngang hàng với nam giới, cũng có quyền ứng cử phái viên, nghị viên tham dự ba Hội Lập Quyền Vạn Linh đó là Hội Nhơn sanh, Hội Thánh và Thượng hội. Nữ phái cũng có quyền tự do tham gia bầu cử, ứng cử vào các cơ quan Hành chánh đạo, cùng đóng góp ư kiến và kiểm soát các sinh hoạt của đạo từ địa phương đến trung ương, thông qua Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh nêu trên. Đây là một nét đặc trưng của thể chế Cao Đài, khác xa với các tôn giáo và nhiều chế độ khác. Chỉ có nữ phái Cao Đài mới có quyền thể hiện quyền b́nh đẳng và tự do dân chủ trong tôn giáo ḿnh một cách tuyệt đối như vậy.

Tuy nhiên về mặt huyền vi, v́ bản chất âm dương đối nhau, “âm tiêu, dương trưởng”, nên với hai phẩm vị tối cao trong cửa Đạo, đó là ngôi vị Giáo Tông và Chưởng Pháp (dương vị) th́ nữ giới không được giữ. Trong chú giải Pháp Chánh Truyền, Đức Phạm Hộ Pháp khẳng định rằng đây là mệnh lệnh của Thượng Đế, Người đă tuyên bố rằng nam tượng trưng Dương, nữ tượng trưng Âm. Nếu nữ giới nắm những chức vị đó, tức là Âm thịnh Dương suy, nếu nữ giới lên ngôi vị Chưởng Pháp, Giáo Tông th́ Đạo sẽ đi vào sự hủy diệt.

Việc không cho nữ phái lên các phẩm Chưởng Pháp, Giáo Tông cũng c̣n có những lư do v́ Thượng Đế yêu thương nữ phái, không muốn phận nữ nhi phải chịu nhiều trách vụ nặng nề. Bởi lẽ lên phẩm vị càng cao, trách nhiệm công việc càng lớn, đó là một gánh nặng vô cùng mệt mỏi, mà nữ phái th́ làm việc theo xu hướng t́nh cảm, cho nên nếu gánh trách nhiệm nặng nề, th́ dễ dẫn đến những việc không hay có thể xảy ra trong quá tŕnh Hành chánh đạo. C̣n nam giới, làm việc vốn xu hướng theo lư trí, nên khi đối mặt những khó khăn sẽ có thể b́nh tâm, tỉnh trí để xử lư những việc trọng đại sao cho công tâm nhất.

  

      PHẨM CHẤT  CỦA NỮ GIỚI

Với người phụ nữ, sứ mạng cao cả của họ là tạo nên những thể xác cho những chơn linh thần thánh tiên phật giáng trần. Do đó nữ giới cần tu tâm dưỡng tánh cho thuần phát thiên lương, tạo một phẩm chất trong sáng, để thích hợp cho sứ mạng nêu trên. Nên người phụ nữ cần rèn luyện theo các tiêu chí sau đây:

- Khi c̣n nhỏ ở với cha mẹ, th́ lo học hành văn hóa để nâng cao kiến thức, trau dồi công, dung, ngôn, hạnh, để trở thành một người phụ nữ mẫu mực, hiền thục, đảm đang.

- Khi có chồng th́ lo lắng xây dựng giang sơn nhà chồng, giúp chồng thành công trong cuộc sống.

- Khi chồng chết, tiếp tục ǵn giữ cơ nghiệp, nuôi dạy con cái để trở thành người hữu ích cho gia đ́nh và xă hội.

Theo người xưa gọi đó là người phụ nữ giữ đủ “Tam tùng Tứ đức” (1).

                 Tiêu chuẩn tam ṭng tứ đức, không có nghĩa là buộc người phụ nữ lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, chồng con, mà theo quan niệm của đời sống mới, th́ đây là tiêu chí để cho họ trở thành một phụ nữ đảm đang gương mẫu trong gia đ́nh lẫn ngoài xă hội.

____________

                 (1). – Tam tùng là: tại gia Tùng phụ, xuất giá Tùng phu, phu tử Tùng tử (tại nhà  theo cha mẹ, có chồng  theo chồng, chồng chết theo con).

           - Tứ đức là: Công, Dung, Ngôn, Hạnh.

           

ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI

                 PHỤ NỮ TRONG                   

ĐỜI SỐNG NAM GIỚI

          Theo Thánh Kinh Cựu ước, khi tạo dựng con người Đức Chúa Trời đă lấy xương sườn của người đàn ông để tạo ra  người đàn bà, tức là đàn bà là xương sườn của đàn ông. Sự kiện nầy, nay nên hiểu rằng người đàn bà là xương sườn, là lồng ngực che chở cho trái tim và hơi của đàn ông. Nên ảnh hưởng của người phụ nữ trong đời sống nam giới rất là lớn lao.

Thật vậy, bất kể bậc đế vương, hay anh hùng cái thế, đến hạng thất phu dân giả, th́ sau mỗi thành công hay thất bại của họ, đều có bóng dáng người đàn bà:

          - Thầy Mạnh Tử trở nên bậc thánh hiền của Nho gia, cũng nhờ bà mẹ Mạnh Mẫu, đă ba lần chọn xóm nhà, dời chỗ ở, để cho con bà khỏi bị ảnh hưởng xấu của những người hàng xóm chung quanh.

          - Mohamet trở thành nhà tiên tri  khai sáng Hồi giáo, một tôn giáo lớn ở Trung Á, cũng nhờ sự nâng đở khích lệ của một phụ nữ (1)        

          - Socrate trở thành nhà hiền triết Hy Lạp, cũng nhờ người vợ của  ông,  tương  truyền  bà  nầy  rất  hung dữ.  

­­

(1) Bà nầy tên là Hadija một thương gia giàu có, góa chồng, đă 40 tuổi, Mohamet lúc đó 20 tuổi c̣n nghèo, đi làm công cho bà, sau họ cảm mến nhau, nên đă xóa bỏ khoản cách tuổi tác và giai cấp để trở thành vợ chồng.

Nên  ông  có lưu lại câu:  danh ngôn bất hủ rằng:

         “Nếu anh gặp vợ hiền th́ anh hạnh phúc, c̣n gặp vợ dữ anh sẽ trở thành một triết nhân” 

          - Napoléon vua nước Pháp, cũng là vị hoàng đế lừng danh của châu Âu, khi lên ngôi, cũng nhờ một người đàn bà (1).                    

          - Ngày xưa nhiều thiếu phụ chịu hy sinh, khép kín ái ân, lo nông tang, canh cửi, nuôi chồng ăn học, cho đến ngày  vinh  quy  bái  tổ. Nên  đă  đặt điều kiện với chồng: 

 

      (1) Bà tên là Joséphine, một góa phụ  đă 3 con, nhưng c̣n rất đẹp và hấp dẫn, có nhiều ảnh hưởng trong giới quư tộc Pháp, Napoléon đă yêu bà, nên bà đă giúp Napoléon lên ngôi, sau bà trở thành hoàng hậu.       

    “Nếu chưa th́ đổ th́ chưa động pḥng” 

          - Ngô Phù Sai mất nước cũng v́ cái đẹp chim sa, cá lặn của nàng Tây Thi.

          - Trụ Vương, vị vua cuối đời Thành Thang  của  Trung Hoa, tan tành sự  nghiệp cũng v́ tay nàng Đắc Kỷ.

        - Khi Napoleon thất bại, cũng trao thanh kiếm tượng trưng cho sự đầu hàng, vào tay một người đàn bà (1)          

          - U Vương vị vua cuối cùng của

 

              (1) Bà tên là E. B. Desirée là hoàng hậu Thụy Điển, trước đó cũng là người t́nh đầu của Napoléon. Napoléon sau nhiều lần thất bại, bà khuyên ông nên đầu hàng để chấm dứt chiến tranh, ông nghe theo lời khuyên của bà, và trao thanh kiếm tượng trưng cho sự đầu hàng vào tay bà.  Sau đó Napoléon bị lưu đày.

nhà Châu (Trung Quốc), v́ tiếng cười của nàng Bao Tự mà tiêu tan thành tŕ và cho rằng sức mất nước, nên người ta mạnh tiếng cười của phụ nữ có thể làm “khuynh quốc, khuynh thành”.(1)

           - Hàn Tín vị tướng lừng danh của thời chiến quốc Trung Hoa, khi

 

 (1) Bao Tự là phụ nữ rất đẹp, làm cho U Vương say mê, nhưng ít khi cười. Các tiên vương có xây một Lạc đài để khi có loạn th́ đốt lửa lên, làm ám hiệu để chư hầu đem binh đến cứu. Nhưng v́ muốn nghe thấy tiếng cười Bao Tự, U Vương đă phá lệ, đốt Lạc đài, lừa chư hầu đến, để Bao Tự cười.

 Về sau bị Hung nô tấn công, vua cũng đốt lửa cầu cứu, nhưng chư hầu sợ bị lừa, không đến cứu, nên U Vương bị Hung nô giết chết và mất nước.


 

  thất thế cũng chịu chết dưới tay người đàn bà Lă Hậu.

          Các sự kiện nêu trên chứng tỏ sự ảnh hưởng của người nữ rất quan trọng với nam giới, do đó nữ giới cần tu tâm dưỡng tánh cho thuần phát thiên lương, tạo cho ḿnh một phẩm chất trong sáng, để có ảnh hưởng tốt, tạo được sự thành công cho nam giới.

 

PHƯƠNG THỨC GÂY

THIỆN CẢM CỦA PHỤ NỮ VỚI NAM GIỚI

          Thật ra nam giới cũng chỉ là con người, tuy nam giới thiên về lư trí, nhưng họ cũng thường bị t́nh cảm chi phối. Nên những cách ứng xử sau đây, tuy dành cho người phụ nữ đối với nam giới, nhưng đấy cũng là nghệ thuật ứng xử chung của con người, không phân biệt nam hay nữ.

Trên nguyên tắc ứng xử th́ vô cùng phong phú, nhưng chung quy chỉ nằm trong hai tiếng “yêu thương”. Bởi v́ ở một người, khi đă có một con tim tràn đầy yêu thương, luôn lo nghĩ đến người khác, th́ coi như cả trăm phương ngh́n phép, cũng đều nằm trong nguyên tắc đó mà thôi. 

Đối với nghệ thuật ứng xử của nữ giới dành cho nam, có những điểm như sau:

1. Nam giới luôn thích được “an lạc” một cách tầm thường, chứ chẳng mong ǵ một cuộc sống mê ly. Nên người nữ cần phải luôn luôn “vui vẻ và hiểu biết”

Đàn ông dù là bậc anh hùng cái thế, cho đến hạng thất phu tầm thường, đều thích được một cuộc sống an lạc b́nh dị, nên họ chỉ cầu ở người đàn bà “một tánh t́nh vui vẻ”. V́ thế nữ giới muốn gây thiện cảm với đàn ông, dù người đó là chồng con hay chủ hảng, thậm chí những bé trai năm bảy tuổi... cũng phải luôn giữ  tánh t́nh ḿnh cho vui vẻ, hơn là bất cứ sự trang sức mỹ lệ nào. Ở một người nữ dù cho tài nữ công gia chánh, nội trợ của họ  có  kém  cỏi, hoặc  thất  tiết đến đâu đi nữa, mà luôn “tươi cười vui vẻ” cũng sẽ hấp dẫn được nam giới quư trọng họ, hơn là những người có đức hạnh nhưng chua cay đanh đá.

          2. Người nữ phải luôn tỏ ra dễ thích nghi với tính t́nh đàn ông.

            a)- Trong gia đ́nh, người vợ hăy nên để cho chồng hoàn toàn tự do tính toán công việc làm ăn, giữ ư đừng phê phán đến bạn bè, thư kư riêng của chồng, hoặc giờ giấc đi sớm về trể của chồng.

 b)- Trong gia đ́nh khi một người có lỗi, dù lớn hay nhỏ, th́ đương nhiên phải nhắc nhở nhau chú ư sửa chữa, đây chính là một đặc quyền, một nghĩa vụ phải có. Nhưng v́ lỗi lầm nào đó mà trong gia đ́nh xảy ra cải cọ, lải nhải măi không thôi, th́ đó sẽ là một lỗi lầm nghiêm trọng. V́ một việc đă qua mà vẫn nhắc đi nhắc lại, th́ thật là vô đạo đức, sự nói dai lải nhải c̣n khó chịu, và phá hoại hạnh phúc gia đ́nh, gấp ngh́n lần so với các nguyên nhân khác gây nên, nhất là nữ giới thường hay vấp phải khuyết điểm nầy.

          3. Hăy khéo léo nghe chuyện.

Vấn đề ǵ không biết, nên nói là không biết. Khi muốn phản bác, th́ nên lắng nghe ư kiến đối phương, sẽ không bị coi là ngạo mạn.

4. Nên ghi nhớ những ngày đặc biệt.

Bất kỳ nam hay nữ, hăy nên ghi nhớ những ngày đặc biệt như sinh nhật, ngày cưới... của đối phương, hoặc những ngày lễ đặc biệt của cộng đồng như ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, ngày Quốc tế Hạnh phúc gia đ́nh 20 tháng 3, ngày Valentine (ngày lễ t́nh yêu) ngày 14 tháng 2 hằng năm... Để chúc mừng nhau, hoặc tặng quà cho nhau, th́ sẽ làm cho đối phương cảm thấy thân thiện và trân trọng  hơn.

5. Luôn có những nhận xét mới mẻ tích cực về đối phương:

Bất kỳ nam hay nữ, mỗi lần gặp mặt nhau, nên tăng thêm một ít lời khen ngợi mới mẻ chân thành, hay có một vài nhận xét tích cực gần nhất về họ, th́ sẽ thu hút được thiện cảm của đối phương nhiều hơn.

6. Nữ giới nên tranh thủ học hỏi để nâng cao kiến thức:

Nữ giới cũng nên tranh thủ tự học sau trường lớp, như theo dỏi báo chí, đọc sách mới để nâng cao kiến thức, hầu giúp đở đắc lực cho nam giới trong

gia đ́nh cũng như ngoài xă hội.

          7. T́m hiểu công việc của nam giới

          Cố gắng t́m hiểu công việc của nam giới, như chồng con, chủ hảng, để có thể bàn bạc trợ giúp ư kiến, hầu góp phần đắc lực trong sự thành công của họ.

8. T́m một đề tài chung khi thảo luận

Khi tiếp xúc, hăy chọn một đối tượng hoặc một đề tài chung để mở đầu câu chuyện, sẽ làm tăng độ thân mật của hai bên. Người nữ hăy biết hy sinh một số ư kiến không quan trọng, để giữ ǵn sự ḥa hảo, nhất là không nên tranh hơn với nam giới.

9. Nhẫn nại lắng nghe đối phương giải bày

Khi muốn t́m hiểu vấn đề ǵ, hăy
 nhẫn nại lắng nghe đối phương giải bày sẽ làm tăng độ tin cậy của họ về ḿnh.

Những vấn đề ḿnh không biết, nếu thẳng thắn nói là ḿnh không biết. Trước khi muốn phản bác, hăy lắng nghe ư kiến của đối phương, tŕnh bày, như thế sẽ không bị coi là ḿnh có ư chống cự.

Khi muốn phản luận vấn đề ǵ, trước tiên hăy xin ư kiến của đối phương, sẽ không bị coi là ngạo mạn, mà c̣n giảm được sự ác cảm của họ đối với ḿnh.

10. Nên vui rằng ḿnh là đàn bà

Nhiều người nữ than phiền rằng: “Đă sinh làm kiếp đàn bà, thua kém đàn ông”. Như vậy chứng tỏ một tinh thần non nớt, rất có hại cho hạnh phúc gia đ́nh.

Nữ giới nên nhận rằng Trời sinh
ra ḿnh khác với nam giới, có một sứ mạng, một nhiệm vụ đặc biệt trong đời, đó là tiếp nối sự sống của loài người là:

 “Thay Trời tạo thế giữ giềng nhơn luân”(Kinh Hôn phối)  

 Sứ mạng đó nam giới không làm được. Nên người đàn bà phải coi trọng.

          Thật ra cách cư xử giữa  nam nữ th́ vô cùng phong phú, nhưng  những  quy  tắc  chung  nêu trên ít nhất cũng giúp cho nam nữ hiểu nhau hơn, thân ái hợp tác chặc chẽ hơn, điều quan trọng nhất là phải đối xử với nhau một cách công b́nh và biết hy sinh giúp đở lẩn nhau.

          Người có đạo đức, luôn luôn là con người lấy việc giúp đở người khác làm niềm vui, lấy việc làm tổn hại đến người khác làm điều hổ thẹn; lấy việc giúp người lâm nguy, cứu tế người yếu ớt làm vinh dự;  lấy việc lăng nhục ức hiếp người khác làm điều nhục nhă.

Ngày nay trong quan hệ qua lại giữa người và người chúng ta cần nh́n nhau bằng ánh mắt ngay thẳng, đầy hy sinh, và thiện cảm, không nên nh́n việc quan hệ b́nh thường với người khác bằng cặp kính màu sẩm tối, chỉ mưu lợi cho ḿnh.

 

TIỂU KẾT

          Theo quan điểm của Cao Đài giáo th́ quyền năng và sứ mạng của người phụ nữ rất quan trọng đối với nhân loại, đó tạo nên những thể xác cho những linh hồn sẽ đầu thai xuống trần. Đây là sự vinh diệu nhứt của một kiếp làm đàn bà, một cơ hội lớn lao mà chỉ đàn bà mới có, c̣n đàn ông th́ không làm được.

Chính nữ giới mới làm công việc
 to tác nầy, là để giúp đở thế gian trong việc duy tŕ ṇi giống, và họ làm công việc nầy với một sự hy sinh, đau đớn, mà những người bên nam giới không thể nào biết hết được một cách trọn vẹn về sự hy sinh của họ

Để thực hiện đươc sứ mạng cao cả nêu trên, người phụ nữ cần tu tâm dưỡng tánh cho thuần phát thiên lương, tạo một phẩm chất trong sáng, để đón nhận được những chơn linh cao trọng từ cỏi trên đầu thai đến với ḿnh, v́ thế gian có câu:

         “Mẹ hiền th́ sinh con hiền,    

       Mấy đời mẹ cú con tiên bao giờ”

Như vậy chắc chắn họ sẽ sanh được những đứa con thông minh, hiền ngoan và dễ dạy, lớn lên sẽ làm rạng danh cha mẹ và hữu ích cho đời.

                      

  PHẦN II

 TAM TÙNG TỨ ĐỨC

CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ

CAO ĐÀI GIÁO VÀ THEO QUAN NIỆM  HIỆN ĐẠI

        Đại cương                

           Làm người, mặc đầu nam hay nữ, đều phải lấy tu thân làm căn bản cho bậc Nhơn Đạo, nghĩa là trước cần trau dồi thân tâm cho đạt đến Chân Thiện Mỹ, đó là tu thân; rồi sau mới lo phần xử thế là sửa việc nhà, lo việc nước và đóng góp vào công việc ḥa b́nh Thiên hạ, theo tiêu chí và thứ tự của cổ nhân gọi là:

Tu thân, Tề gia, Trị quốc, B́nh  thiên hạ (Đại học/ chương I).

 Người xưa rất coi trọng đạo Tu thân, họ thường khuyên:

“Từ vua đến thứ dân, người nào cũng phải Tu thân trước rồi sau mới làm đến những nghĩa vụ khác”(Tự thiên tử dĩ chí ư thứ dân, nhứt thị giai dĩ tu thân vi bổn - Đại học, Phần dẫn nhập).

Trái lại, nếu thân chẳng tu mà muốn tề gia, trị quốc, b́nh thiên hạ th́ e làm không nên; bởi gốc đă không vun vén để yếu ớt không ra ǵ, mà muốn cho ngọn phát triển sum xuê xanh tốt là điều không bao giờ có được.

Tam cang, Ngũ thường, Tam tùng Tứ đức là đạo làm người, là tiêu chí tu dưỡng cho cả nam nữ; ngay nam giới cũng phải giữ Công Dung Ngôn Hạnh để sửa ḿnh, nhưng nam nặng về Tam cang Ngũ thường; nữ nặng về Tam tùng Tứ đức.

Thời nay, khi đề cập đến Tam tùng và Tứ đức của phụ nữ, không ít người phản đối, nhất là nữ phái, họ cho rằng đă cổ hủ, lỗi thời. V́ đời nay đang ở vào thời đại văn minh, khoa học tiến bộ, tự do dân chủ, nam nữ b́nh quyền, mà đem chuyện Tam tùng, Tứ đức cách đây hàng bao nhiêu thế kỷ, để áp dụng cho phụ nữ là không thức thời. Nhưng trước khi phê phán, chúng ta cũng nên b́nh tâm t́m hiểu một cách rơ ràng cái tinh hoa của Tam tùng, Tứ đức là ǵ? Hay dở thế nào? Để “Khử thô dụng tinh” (bỏ cái dở dùng cái hay), tránh những điều ngộ nhận về đạo lư làm người của cổ nhân, tức là tránh cái “chê một đĩa mà bỏ cả một mâm”, th́ thật là đáng tiếc. Như vậy, liệu Tam tùng, Tứ đức có lạc hậu trong thời đại ngày nay không? Ngày xưa Đức Khổng Phu Tử cũng nói rằng:

"Luân lư pháp luật phải tùy thời mà sửa đổi cho thích nghi với tŕnh độ tấn hóa của nhơn sanh". (Trọng Ni tổ thuật Nghiêu Thuấn, hiến chương Văn Vơ, thượng thuận thiên thời, hạ tập thu thổ" - Trung Dung)

Vậy chúng ta nên lược lại những qui luật cổ truyền, như cái thuyết "Tam tùng, Tứ đức" chẳng hạn, rồi châm chước sửa đổi cho vừa lằn tấn hóa; nghĩa là chúng ta giữ những cái "Hay" hợp thời, bỏ những cái "dở" lạc hậu, để đưa đoàn hậu tấn đến con đường "Thuần phong mỹ tục ".

           V́  trong  cuộc  sống,  chúng ta không thể thiếu cái đẹp, cái đẹp bất biến trường tồn, cái đẹp tiềm ẩn trong con người được biểu hiện qua cách đối nhân xử thế, qua nét cao quư của tâm hồn, qua cái đạo đức trí tuệ. Cái đẹp đó giúp con người xây dựng nhân cách ngày càng hoàn thiện hơn. Cái đẹp đề cập đây, chính là cái đẹp tâm hồn của người phụ nữ, đó là Tam tùng, Tứ Đức.

 

TAM TÙNG TỨ ĐỨC CỦA THẾ ĐẠO

        I. Tam Tùng là ǵ

         Tam Tùng là 3 điều nên theo của phụ nữ là:

             - Tại gia tùng phụ,
- Xuất giá tùng phu,
                    

               - Phu tử tùng tử.

 

       1.1. Tại gia tùng phụ

       Tại nhà (từ thơ ấu đến khi sắp lập gia đ́nh) th́ sống theo cha mẹ.

         Điều nầy rất đúng đắn và tự nhiên, bởi v́ cha mẹ sanh ra ḿnh, nuôi ḿnh lớn lên, dạy cho biết điều hay lẽ thiệt, th́ ḿnh phải vâng lời cha mẹ là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, tùng cha mẹ nhưng phải ư thức là tùng theo lẽ phải và đạo đức, chớ không phải tùng theo một cách mù quáng máy móc.

Phần cha mẹ nên là người hiền lương chơn chất, hết ḷng thương con, lo lắng cho con, dạy dỗ con thành người tốt hữu ích cho gia đ́nh và xă hội.

Trong Nữ Trung Tùng Phận, Bà Đoàn dạy về Tùng Phụ:

       C̣n đương thuở tuổi xanh thơ bé,        

         Rán theo cha học lễ học văn.

 Phép xưa tùng phụ đă hằng,

           Dựa thân cội tử đợi hàng trượngphu.    

          Chỉ khi nào cha mẹ làm điều ǵ trái với với đạo lư, th́ người con cần phải khuyên cha mẹ, nhưng phải bằng tất cả sự thương yêu, hiếu kỉnh, phải hết sức khiêm tốn, nhỏ nhẹ; đề nghị cha mẹ nên xét lại điều đó, nếu cha mẹ không bằng ḷng, dù có bị la rầy đánh đập, ḿnh cũng giữ ḷng tôn kính không oán hận. Đức Khổng Tử dạy rằng;

          “Sự phụ mẫu cơ gián, kiến chi bất ṭng, hựu kính bất vi, lao nhi bất oán” [Thờ cha mẹ, th́ khi cha mẹ có làm điều ǵ lầm lỗi, con phải t́m cách êm đềm, dịu dàng mà can ngăn, thấy cha mẹ không nghe, th́ cũng kính trọng hiếu thảo, không trái lễ, dầu chịu đau đớn khổ nhục cũng không oán giận – Luận ngữ/  Lư nhân, IV )

          Trong Tứ đại điều quy của Đạo cũng đă dạy là:

           “Dưới gián trên đừng thất khiêm cung” (Tân luật)

1. 2. Xuất giá tùng phu

         Theo nghĩa hẹp là Có chồng th́ theo chồng, nhưng nghĩa rộng, ta có thể hiểu đây là nguyên lư âm dương phối hợp – Ta thấy từ một nguyên tử li ti trong cơ cấu vật chất, đến những đại tinh cầu trong không gian đều hiện diện hai phần âm dương và luôn phải ảnh hưởng bởi nguyên lư phối hợp nầy mới tồn tại. V́ “độc âm th́ bất sinh, cô dương th́ bất trưởng”. Âm dương phối hợp mới biến hóa sinh tồn. Nên kinh Hôn phối có câu:

       “Cơ sanh hóa càn khôn đào tạo,

        Do âm dương hiệp đạo biến thiên”

       Nên tùng phu không có nghĩa là lệ thuộc chồng, mà hiểu đúng nghĩa của nó, là người phụ nữ tự nguyện phối hợp với chồng để tạo dựng một gia đ́nh mới, có thể là vợ theo chồng hoặc chồng theo vợ, điều nầy không nhứt thiết, mà tùy hoàn cảnh mỗi người, nhưng đa số th́ người vợ theo về nhà chồng nhiều hơn.

       Sự tùng theo chồng, đó là bổn phận của người phụ nữ, mà cũng là h́nh thức phân chia trách nhiệm giữa vợ và chồng trong gia đ́nh. Người chồng đảm nhận trách nhiệm làm chủ gia đ́nh, lo về kinh tế - làm việc, sanh lợi nuôi sống vợ con; Và ngược lại. Do đó, một cách rất tự nhiên, người vợ luôn đóng vai em, nhường cho chồng quyền làm chủ, c̣n vợ là phụ tá, giữ ǵn gia nghiệp. Mọi việc trong gia đ́nh, người vợ thường đóng góp ư kiến cho chồng giải quyết, nhưng dành cho chồng quyền quyết định sau cùng.

Đó là tùng theo chồng, với điều kiện người chồng phải sáng suốt và tài cán, chứ không phải như thời xưa qui định:

          “Có chồng th́ phải theo chồng,    

     Chồng đi hang rắn hang rồng cũng   

                                                       theo"      

Ngày xưa dù chồng không ra ǵ vợ cũng vẫn tuân theo, như kiểu “chồng chúa vợ tôi”, kiểu đó ngày nay không c̣n hợp thời nữa, mà:

    “Đạo phu thê như đũa nên đôi”   

                    [Nữ Trung Tùng Phận]

      Về Tùng phu, Nữ Trung Tùng Phận có câu:                                               

        Đến lúc đă chung pḥng ḥa hợp,

           Phải tùng phu là phép xưa nay.

           Trong nhân gian cũng có câu :

          “Vai mang khăn gói sang sông,             

       Mẹ kêu, thưa mẹ có chồng con theo"                                    

            Người vợ thuận tùng chồng bao nhiêu th́ càng chỉ huy chồng bấy nhiêu

            Người vợ nên biết rằng sự thuận tùng chồng, đó cũng là một cách chỉ huy chồng khéo léo. Theo Đức Lăo Tử th́ “nhu thắng cang”. Khi người vợ đă nhiệt t́nh vâng lời chồng, th́ trong đó sẽ ẩn tàng một sự chỉ huy chồng khéo léo. Mới nghe th́ có vẻ nghịch lư, nhưng trên thực tế về mặt t́nh cảm, nam giới rất dễ dăi, do đó khi người vợ đă có thiện chí thuận tùng, gây được sự tin yêu với chồng, th́ nói ǵ chồng cũng nghe theo cả...  Nên một tâm lư gia kiêm triết học Tây phương nói rằng:

        − Đàn bà hoàn toàn thấy rơ rằng họ càng vâng lời bao nhiêu, th́ họ càng chỉ huy bấy nhiêu. (Jules Michelet) 

          Đây là một phép xử thế mà ít người hiểu biết và thực hiện được, bí pháp này càng làm tăng cường thêm quyền năng và sứ mạng người phụ nữ mà họ không ngờ. Ngược lại theo khuynh hướng “b́nh quyền b́nh đẳng” hiện nay, nhiều người phản đối, cho rằng quy chế “tùng phu” làm hạ thấp giá trị của người phụ nữ. Đó không những là một nhận định sai lầm nghiêm trọng, mà c̣n làm đảo điên trật tự trong gia đ́nh.

          Phong tục và tập quán trong xă

hội, cũng như luật pháp của đời lẫn đạo thời nay là nam nữ b́nh quyền, nghĩa là hai vợ chồng có quyền hạn và nghĩa vụ ngang nhau, không bên nào khinh, không bên nào trọng.  

Người đàn ông chỉ được có một vợ, và người phụ nữ chỉ được có một chồng, và vợ chồng phải sống ḥa hợp chung thủy với nhau.

         Phương ngôn ta cũng có câu:

                 Vợ chồng là ruột là rà,                           

             Anh em có cửa có nhà anh em.

         1.3. Phu tử tùng tử

          Chồng chết th́ theo con.    

         Tùng theo con, không có nghĩa là lệ thuộc vào con, hay để con chỉ huy; mà ư nói rằng, khi chồng chết th́ người vợ nên ở vậy, thủ tiết thờ chồng, quên
 ḿnh mà lo tạo dựng cho con.

         Thật ra, thời xưa cũng như thời nay, đây không phải là điều bắt buộc, mà chỉ là lời khuyên. Nếu người vợ c̣n trẻ tuổi, luân lư và luật pháp không cấm người vợ tái giá khi măn tang chồng.

           Việc người quả phụ bước thêm bước nữa là việc b́nh thường, và chúng ta cũng thường thấy như thế. Nhưng nếu người phụ nữ ấy thủ tiết, ở vậy thờ chồng nuôi dạy con khôn lớn, th́ đó mới là điều phi thường, đáng tôn trọng; Cái khó khăn mà người ta không làm được, ḿnh làm được th́ mới đáng quí, đáng bậc trung kiên, tiết liệt. V́ nó thể hiện ḷng cứng cỏi bất khuất, chiến thắng dục vọng b́nh thường của người nữ.

Không có chiến công vẻ vang nào
bằng tự thắng được dục vọng của ḿnh. Nên ngày xưa, người góa phụ nào giữ được như thế, vua ban thưởng, phong tặng cho tấm bảng vàng với bốn chữ “
Tiết hạnh khả phong”.

Trong nhân gian, hay trong tôn giáo cũng luôn luôn mong muốn người phụ nữ sống cao thượng, cho nên khuyến khích người phụ nữ, khi chồng chết th́ không nên tái giá; ở vậy thờ chồng nuôi con và xây dựng cho con. Tuy nhiên, đây chỉ là sự chỉ vẽ đường lối có tánh cách khuyến khích, chớ không bắt buộc. Người phụ nữ tùy ư lựa chọn con đường ḿnh đi, muốn ḿnh sống b́nh thường như bao nhiêu phụ nữ khác, hay muốn trở nên bực phi thường, th́ người phụ nữ có toàn quyền tự do lựa chọn và định đoạt cuộc đời ḿnh. Ngày xưa có một câu chuyện hài hướt, nhưng cũng mang nội dung trên, đó là có một cô tên Nguyễn Thị Đào, chồng chết, làm đơn xin quan huyện tái giá, quan phê trong đơn rằng:

             Phê cho cô Nguyễn Thị Đào:   

          Sông sâu ai nở cắm sào chờ ai?

               Chữ rằng: xuân bất tái lai.

           Lấy chồng th́ lấy, lấy ai th́ đừng !!!

           Ư hai câu cuối là khuyên cô Đào không nên tái giá.

                                Trong cửa Đạo cũng khuyên góa phụ nên thủ tiết thờ chồng, sau đây là lời phê của Đức Phạm Hộ Pháp có liên quan đế vấn đề nầy:

         - Phúc tŕnh số 306 đ ngày 4 tháng 4 năm Quí Tỵ,  của Hoà viện và Thánh Vệ vâng lịnh Đức Hộ Pháp minh tra vụ Đặng Văn Nang xin cưới 
 
 
Đoàn Thị Ngàn làm vợ.

LỜI PHÊ CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

Theo Chơn Pháp th́ Hội Thánh chẳng đặng phép phê cho góa phụ tái giá v́ buộc thủ tiết cùng chồng, song Thị Ngàn góa chồng khi c̣n nhỏ tuổi mà con lại đông, phần côi cút, chẳng đủ sức nuôi con, chỉ có một điều khó tính là con của nó đă được Phạm Môn nuôi dưỡng, th́ nó cũng  an  phận   hành  đạo trong  sở Dưỡng Lăo.                                                                                                                      

Sự giải quyết thân phận ca nó cũng gọi là an ổn rồi, th́ cũng không lư do  ǵ cần yếu cho nó tái giá.

 Ấy là v́ t́nh mà Nang và Ngàn muốn gá nghĩa cùng nhau, th́ chúng làm ǵ tùy ư. Hội Thánh chỉ không bắt tội Thị Ngàn là nhiều lắm rồi.       

                                   HỘ PHÁP    

                                 (Ấn Kư)

          Theo bút phê của Đức Hộ Pháp th́ vừa hợp lư, vừa cận nhân t́nh, tuy chơn pháp không cho phép tái giá, và đời sống cô Ngàn đă ổn định, nhưng về t́nh cảm vẫn để cho góa phụ tùy ư quyết định.

          Trong Nữ Trung Tùng Phận, Bà Đoàn Thị Điểm cũng viết về Tùng tử như sau:

          Thôi đành gởi tâm hồn giá tuyết,   
   
   Theo nương con cho hết Tam Tùng.

             Một là tṛn nghĩa thủy chung,

         Hai là chia dạ năo nùng với con.

2. Tứ Đức                                    

Tứ Đức là 4 đức tốt của người phụ nữ gồm: Công, Dung, Ngôn, Hạnh.

        2.1. Công

        Ngày  xưa  Nữ  công  là  lo  về  gia

chánh: biết coi trong ngó ngoài, chăm sóc gia đ́nh, nhà cửa cho sạch sẽ, trật tự, vén khéo; biết nấu nướng các món ăn, biết đường kim mối chỉ, thêu thùa may vá; để cho chồng con được ăn ngon, mặc ấm, ngoài ra c̣n biết lo cho chồng, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

        Nữ  Công  đối  với  người  phụ nữ ngày xưa th́ chỉ ứng dụng trong gia đ́nh, c̣n theo quan điểm hiện đại, th́ Nữ công c̣n nặng nề hơn xưa, đó là:

        “Đảm đang việc gia đ́nh, giỏi dang việc xă hội”.

Nghĩa là vừa làm tốt công việc gia đ́nh, vừa lo chu toàn công tác ngoài xă hội, tức là phải quán xuyến cả việc nhà lẫn việc nước.

        Trong Nữ Trung Tùng Phận, Bà Đoàn Thị Điểm dạy về Công như sau:

     Gặp cơn rảnh nhà lan vắng khách,
      Công chỉ kim, đèn sách học hay.
       Trăm nghề dầu chẳng đủ tài,
 
      Dệt văn Tô Huệ, gỡ đày chinh phu ([1]).

           Trong phần Công, bà Đoàn Thị Điểm c̣n dạy phụ nữ nên dành th́ giờ lo học tập,  trau  giồi  văn  hóa nâng cao kiến thức, để giúp chồng làm vẻ vang ṇi giống:

    Dụng văn hóa trau tria nữ phách,

        Lấy kinh luân thúc thách quần hồng.                  

            Gươm thư giúp sức gươm hùng

          Điểm tô nghiệp cả con Rồng cháu Tiên.

                            [Nữ trung tùng phận]  

Cụ thể Nữ công của người phụ nữ hiện đại là biết sắp xếp công việc gia đ́nh và xă hội sao cho hợp lư, Ngoài ra c̣n phải có nghề nghiệp ổn định và làm tốt nghề của ḿnh. V́ làm tốt nghề nghiệp của ḿnh, ngoài sự giúp chồng con, c̣n giúp người phụ nữ tự tin, khẳng định được khả năng của ḿnh, góp phần vào kinh tế cho gia đ́nh và đóng góp tài năng, trí tuệ  xây dựng xă hội.       

          Ngày nay, tuy có nhiều phụ nữ đă thành công trong cuộc sống, như đảm đang việc nhà, giỏi giang việc nước, sánh vai cùng nam giới trong công cuộc xây dựng xă hội. Nhưng cũng không ít những chị em chểnh mảng coi nhẹ về nữ công, nên chữ Công đang có nguy cơ bị phai mờ, đó là một điều sai lầm nghiêm trọng.

V́ trước hết, do đời sống khá giả, một số chị em không biết đến cái cơ bản nhất là giặt đồ, v́ “nhà đă có sẵn máy giặt”, cho đến nấu ăn cũng là cực h́nh đối với họ. Thậm chí nhiều chị em hiện nay cũng không màng đến công việc nhà, chỉ giao cho người giúp việc, mà chỉ lo chăm lo nhan sắc để t́m một người chồng giàu có. Hơn nữa, dù đă có gia đ́nh, một số chị em cũng không giỏi Nữ công, như không biết hát ru con, không biết kể truyện cổ tích cho con nghe, không biết nấu những món ăn dân tộc cho chồng con thưởng thức. V́ hát ru đă có băng đĩa, ăn uống đă có đồ hộp, những Chúng ta nên khẳng định rằng  người phụ nữ nếu không biết nữ công món ăn liền bán sẵn.

gia chánh, th́ không thể là một người ǵn giữ hạnh phúc cho gia đ́nh được bền lâu.

         2.2. Dung

         Napoléon gọi “Phụ nữ là những bông hoa có linh hồn”. V́ thế, chữ Dung đối với phụ nữ rất quan trọng. Dung là tác phong, vẻ mặt và dáng dấp bên ngoài. Người phụ nữ cần chăm sóc dung nhan cho tươi tắn, tướng đi đứng dịu dàng, cử chỉ từ tốn đoan trang, thân thể sạch sẽ, quần áo tươm tất gọn gàng. Nhiều phụ nữ ngày nay, cao ráo nhờ guốc dép, trắng trẻo nhờ kem dưỡng da, hồng hào nhờ mỹ phẩm, lộng lẫy nhờ thời trang. Những thứ đó cứ có tiền là mua được, song vẻ đẹp trong tâm hồn th́ không tiền nào mua nổi.

           Một số phụ nữ lại rất chăm chú


 

đầu tư về h́nh thức, nhưng họ không biết rằng, đàn ông thích mộc mạc: “Đơn giản là đẹp” (C’est beau et simple), hoặc là “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Nếu một phụ nữ chỉ là người ăn mặc đúng mốt, đúng thời trang, nhưng không có tâm hồn cao thượng, không có trí tuệ minh mẫn th́ thật sự không có vẻ đẹp; Cái đẹp hoàn hảo là cái đẹp cả h́nh thức bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn. Cái đẹp là biết thông cảm với mọi người, sống kính trên nhường dưới,  biết  tôn  trọng  người  khác, biết quảng đại trao ban.

         Trong Nữ Trung Tùng Phận, Bà  Đoàn  Thị  Điểm  dạy  về  Dung như sau:     

Phàm phận gái đứng hàng khuê cát.                      Phải trau tria tướng hạc h́nh mai.          

Chín tầng cửa đóng then gài                
 Ra ngoài nghiêm nghị, trong bày

                                                    đoan trang.

         Dung của người phụ nữ thời nay, không c̣n là nét đẹp “yểu điệu, liễu yếu đào tơ” mà ngày nay, vẻ đẹp phụ nữ rất đa dạng. Có vẻ đẹp kiêu sa, quư phái, năng động, cũng có cả vẻ đẹp “bốc lửa”; nhưng cái đẹp được ưa chuộng nhất là vẻ đẹp khoẻ khoắn, v́ khỏe để làm việc tốt, để giữ ǵn hạnh phúc gia đ́nh và để sinh ra những đứa con thông minh, khỏe mạnh.

Đồng thời, Dung c̣n là nét đẹp nữ tính: gọn gàng, tinh tế trong cách ăn mặc và trang điểm, là vẻ mặt  linh hoạt, luôn tươi cười; là phong thái cởi mở, ḥa nhă, là cử chỉ thân mật, chân thành. Nhất là luôn biết nhu ḥa, khiêm tốn với mọi người. Đức Khổng Tử khuyên:

          “Xuất môn như kiến đại tân,

              Sử nhân như thừa đại tế”.

                       (Luận ngữ/ Nhan Uyên  XII/ II)

        Nghĩa là ra khỏi nhà phải ăn mặc chỉnh tề như tiếp một vị khách quư. Sai bảo người khác làm việc, th́ nghiêm chỉnh cẩn trọng như sắp làm chủ một cuộc tế lễ lớn. Ngày nay nhiều chị em ăn mặc quá cẩu thả, ngay khi ra đường cũng mặc hở hang, áo treo hai dây, mặc quần cụt đến bẹn !!! Ngày xưa Hitler, tuy là nhà độc tài khét tiếng, nhưng luôn ăn mặc tươm tất ngay trong nhà, kể cả khi xuất hiện trước người giúp việc.

         V́ thế, Dung là vẻ đẹp của sự hài ḥa giữa h́nh thức và tâm hồn. Sắc đẹp là diễm phúc của người phụ nữ, nhưng bản thân sắc đẹp không phải là đức tính, mà cái cái đẹp của nết na mới đáng quư, v́:

“Cái nết đánh chết cái đẹp”.

Từ đó ta có  thể nhận định rằng:

Không có phụ nữ nào xấu, mà chỉ có những ngừoi phụ nữ không biết làm cho ḿnh đẹp mà thôi”.

         Cái sai lầm của một số phụ nữ Việt Nam ngày nay là dành ưu tiên cho việc đầu tư ngoại h́nh, để không thua em kém chị. Nhưng cái đáng buồn là nét đẹp bên trong lại tỉ lệ nghịch với cái đẹp bên ngoài. V́ cái đẹp bề ngoài dễ trau chuốt hơn, nên phụ nữ thời nay thích cái dễ, v́ họ đang sống trong thời đại “ḿ ăn liền”.

           2.3. Ngôn

          Ngôn là lời nói phải thành thật, ngay thẳng, dịu dàng, xác đáng, gây được t́nh cảm tốt đẹp trong mọi người; tránh lời thị phi, nói hành, đâm thọc, xảo trá lợi ḿnh hại người.

         Trong Nữ Trung Tùng Phận, Bà Đoàn dạy về Ngôn:

         Đối với khách đồng bàn đồng tuổi,
    
     Nhớ cho hay lời nói giọng cười.
      
      Ngôn từ ngọt dịu thanh tươi,
 
      Tiếng tiêu khải phụng, phục người
      

                                            mới ngoan.          

         Người xưa có câu:

      “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,

 Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”.

         Lời  nói có duyên bao giờ cũng gây được thiện cảm với người nghe.

         Ngôn trong Tứ Đức là lời nói dịu dàng, có duyên. Không thể phủ nhận sức thuyết phục của người phụ nữ mỗi khi lên tiếng khuyên chồng, dạy con ở nhà, dàn xếp công việc, thương lượng trong kinh doanh, Ngôn là lời nói có duyên, sẽ gây được thiện cảm với người nghe, người phụ nữ có lời nói dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng th́ hiệu quả càng lớn khi dạy bảo con cái, khi khuyên nhủ người chồng và cả khi dàn xếp công việc xă hội, thương lượng trong kinh doanh.

Thậm chí hiện nay cũng có nhiều phụ nữ đảm trách việc ngoại giao, tiếp xúc với ngoại bang, họ chỉ dùng ba tất lưỡi ngọt ngào, đă đem lại thành công cho quốc gia đại sự.

         Ngày nay, người phụ nữ không chỉ cần nói năng lịch thiệp, mà c̣n rất cần sự thẳng thắn, chống lại sự bất công trong gia đ́nh và ngoài xă hội. Nên lời nói của người phụ nữ càng dịu dàng, tế nhị, th́ sức thuyết phục và sự thành công càng cao.

            Bất kỳ nam hay nữ ra đời nên lưu


 

ư cách nói chơi giữa đám đông, vô t́nh làm xúc phạm đến người khác, Kinh Sám hối khuyên rằng:

      “Đừng chỗ đông buông tánh quá vui,

             Cợt người ra bộ dễ duôi,

       Sinh điều xích mích đâu nguôi dạ hờn”

            Cách nói chơi cũng là cả một nghệ thuật, đừng bao giờ đem những khuyết điểm của người khác ra diễu cợt, mà nên t́m những ưu điểm của họ để biểu dương, tuy cũng là cách nói chơi, nhưng người ta rất vừa ḷng, hơn là đem cái xấu của người ta ra bêu riếu, để làm tṛ cười, đó là một cách xúc phạm khó tha thứ.

          Khi ra đời, mọi lời nói năng nhỏ nhẹ, đều hiệu quả hơn cách nói oang oang, như lệnh vỡ, hoặc “chửi thề”, phát ngôn bừa băi, thiếu suy nghĩ, chứng tỏ ḿnh là người thiếu hiểu biết.

2.4. Hạnh

          Hạnh là tánh nết hiền lành, ḥa nhă, hiếu thảo, kính trên nhường dưới, khoan dung và đoan chính. Giá trị sự hiền ḥa của người phụ nữ được Napoléon nhận định  rằng:

          “Đàn bà đẹp làm vui mắt, đàn bà hiền làm vui ḷng. Người trước là một thứ nữ trang, c̣n người sau là một kho tàng.

          Trong Nữ Trung Tùng Phận, Bà Đoàn dạy về Hạnh như sau:

          Sửa từ nết, ngày thâu tập tánh,
  
     Trăm hạnh hay bởi tránh điều thô.
           
    Xấu xa rách rưới lơa lồ,
 
    
Đoan trang tánh đức cũng cho gái lành.

Hạnh của người phụ nữ ngày nay, tuy không lệ thuộc chồng con, nhưng đức hạnh muôn đời vẫn là yêu chồng, thương con, giàu ḷng hy sinh, biết nhường nhịn chồng và gia nương(1),

           Chia chồng v́ dạ sắt son (2)

        Nhịn chồng bởi chút sắp con cái nhà”

                [Nữ Trung Tùng Phận ]  

            Đồng thời, chung thủy trong hôn nhân, không đua đ̣i trong cuộc sống, có tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đ́nh và cộng đồng. người phụ nữ cần có ḷng vị tha, độ lượng với mọi người; có ước mơ, hoài băo trong nghề nghiệp và biết nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực. Cần có ḷng nhân, chia ngọt sẻ bùi với nỗi bất hạnh của tha nhân.

_________

1.     Gia đinh nhà chông.

2.     Chia sớt t́nh thương của chồng cho hầu thiếp.

          Người  phụ  nữ  như  vậy, sẽ  xây dựng gia đ́nh thành một tổ ấm cho nhiều thế hệ, là nơi nương náu cho trẻ thơ, là trạm dừng chân nghỉ ngơi cho trai tráng, là thành lũy cuối cùng của tuổi già.

        Đức hạnh của người phụ nữ ngày nay đang bị xói ṃn !!!. V́ một số bạn gái tưởng lầm rằng phải biết uống rượu, đánh  nhau, đi  hoang  qua đêm, bỏ học, chửi thề và yêu nhiều, mới là "người phụ nữ lư tưởng".

Theo nhiều nhà tâm lư học đă  nhận định rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến giảm đức hạnh của các bạn gái là cha mẹ chưa quan tâm con cái đúng mức. Các bạn gái đâu có biết rằng, khi lập gia đ́nh th́ mọi buồn vui, hạnh phúc, đau khổ, thành công hay thất bại đều do cái đức hạnh của người phụ nữ quyết định cả.

       Về trinh tiết, trong đạo vợ chồng vấn đề t́nh dục là điều không thể thiếu, nhưng người phụ nữ phải biết giữ ǵn trinh tiết cho đến khi về nhà chồng. Lớp trẻ ngày nay quan niệm rất hời hợt về chuyện giữ ǵn trinh tiết, cho  yêu  là  hiến dâng, là quan hệ xác thịt, thậm chí khi chưa yêu, chỉ mới quen nhau cũng vẫn quan hệ t́nh dục.

           Ngày nay, có nhiều bạn gái thích sống thử trước hôn nhân. Một số bạn rất ngây thơ trong chuyện này: Ai sẽ là người chịu thiệt tḥi? Nạn nhân chính là người con gái. Con trai vốn ích kỷ, họ chỉ muốn được thỏa măn nhu cầu xác thịt, nhưng khi cưới vợ, họ lại muốn người con gái ấy hoàn toàn trinh nguyên.

Đến một ngày nào đó, bạn sẽ  gặp  một  người  mà  bạn  thật sự yêu thương, liệu bạn có đủ dũng cảm để đối mặt với người ấy và liệu họ có chấp nhận khi bạn không c̣n trong trắng? Hay họ luôn nghi ngờ sự nhẹ dạ của bạn:

        "Rủi để khách tóm thâu tiết hạnh,

         Tránh không qua nhẹ tánh nghi ngờ.
                     
      [
Nữ Trung Tùng Phận]

        V́ thế, người con gái phải tự bảo vệ cái quư giá nhất của đời ḿnh. Sống thử, nếu dính bầu th́ đi phá thôi sao? Đừng v́ một giây phút nông nổi, mà bạn phải ân hận khi mất cái  thiên chức làm mẹ.

Về trinh tiết của người phụ nữ, trong Nữ Trung Tùng Phận bà Đoàn Thị Điểm khuyên như sau:

           Gái mẹ dạy ân cần cho lắm,
  
    Đừng để ḿnh lụy đến sông Tương.
      
    Bông dầu đẹp, khá ǵn hương,
  
   
Quí chi liễu ngơ hoa tường trao duyên.

        Đóng chặt cửa giữ  nguyên trinh tiết,

           Trọng thân danh bền nét đào yêu.

       Các bạn gái Việt Nam trong thời đại ngày nay, đúng là có rất nhiều cám dỗ và cạm bẫy, nhưng các bạn hăy tự bảo vệ chính ḿnh, đừng tự hủy hoại bản thân và cuộc sống sau này. Tiêu chuẩn tối cao của cái đẹp muôn thuở vẫn là sự hài ḥa giữa sắc đẹp thân thể và nhân cách.

                            TIỂU KẾT

Tóm lại nguyên nhân khiến phụ nữ ngày nay không coi  trọng Tứ  Đức, V́ với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, kinh tế và đời sống hưởng thụ đă làm cho Công, Dung, Ngôn, Hạnh đang bị xói ṃn. Một số chị em không c̣n coi trọng “Tứ Đức” của ông cha dạy bảo nữa.  

Chúng ta có thể khẳng định, Tam tùng, Tứ đức của người phụ nữ không thời nào có thể xem nhẹ được. Trong các gia đ́nh ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Tam tùng, Tứ đức của người phụ nữ đang ngày càng được đề cao, mặc dù hai quốc gia này có nền kinh tế rất phát triển. Việt Nam ta gần đây, do măi bận rộn với đời sống kinh tế, mà các gia đ́nh xem nhẹ việc giáo dục Tứ đức cho con gái. V́ thế, xu hướng nam tính trong phụ nữ nước ta gần đây đă tăng lên. Nhiều bạn gái, sống như con trai, và nếu như thế th́ họ không c̣n là phụ nữ nữa. Đó là một điều rất thiệt tḥi cho nữ giới

       Tam tùng Tứ đức măi măi là "khuôn vàng thước ngọc" của người phụ nữ ở mọi thời đại, nhưng phải linh động, thay đổi để phù hợp với sự đổi mới, nghĩa là phải hợp lư và cận nhân t́nh.

Một người đàn ông có được một người vợ đủ Tứ đức, là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với họ. Họ và con cái sẽ có một gia đ́nh ḥa thuận, yên vui. Đặc biệt là việc giáo dục con cái, nếu người mẹ không đủ Tứ đức, không giỏi nữ công gia chánh, th́ con cái sẽ rất thiệt tḥi, nhất là con gái.

 

 TAM TÙNG TỨ ĐỨC THIÊN ĐẠO

SỰ THĂNG HOA VỀ  TAM TÙNG, TỨ ĐỨC  CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ CAO ĐÀI

       Người phụ nữ Cao Đài, đă dăi dầu với cuộc sống, họ đă nếm nhiều đau khổ; khi trẻ th́ lụy v́ ái ân, thề non hẹn biển, khi có gia đ́nh th́ khổ v́ chồng con, sinh đẻ, ghen tương, tranh danh đoạt lợi. Ngoài xă hội th́ khổ v́ mạnh hiếp yếu, dữ lấn hiền, hại nhau chẳng kể ǵ nhân nghĩa !!! Chung cuộc, đời họ được mấy ngày vui, chỉ toàn là sầu thảm,  y như một giấc mộng:

      Ngắm cuộc thế chẳng bằng một giấc

         Kiếp phù sinh đặng thất là bao

           Nhẫng là đeo thảm chác sầu,   

      Tóc xanh cho tới bạc đầu cũng in.   

                      [Nữ Trung Tùng Phận]   

        Nên đă tỉnh ngộ, quyết tâm ĺa bỏ:

     "Đoạn t́nh ái đem quăng bể khổ,

     Dứt hồng duyên, tính bỏ non thề.

                 Nầy bờ tục, nọ bến mê,

    Từ đây ta quyết không về thấy ngươi.

          V́ thấy đó, cả cười lộn khóc,

      Sách của ngươi không học mà say.

          Cửa ngươi, cửa đọa cửa đày,

    Ghét ngươi ta dứt từ ngày bữa ni.

           Lần chuổi hạt từ bi cứu khổ,

     Lấy gió thanh trăng tỏ làm nhà...

                    [Nữ Trung Tùng Phận]

      Nên họ nương ḿnh vào cửa đạo,:

   "Trương thẳng cánh con thuyền   

                                            Bát nhă,  

   Cỡi đau thương, giải quả trừ khiên.  

                    [Nữ Trung Tùng Phận]

        Để quên đau thương, họ công phu, tụng niệm, t́m niềm an vui và t́m phương giải khổ cho ḿnh:

     Những thảng mảng tháng thâu năm lụn,                               
      
Sớm công phu, tối tụng văng sanh.
          
Đă quen cửa Phạm lánh ḿnh,
 
   Nên phương nhờ bởi đoạn t́nh ái yêu.

                  [Nữ Trung Tùng Phận]

        Đó là những nguyên nhân khiến họ tỉnh ngộ, để lần bước từ Nhơn đạo qua Thiên đạo.

Người phụ nữ Cao Đài, muốn bước vào phần Thiên đạo th́ phải thực hiện xong Tam tùng Tứ đức của Nhơn đạo, rồi c̣n phải trau luyện để thăng hoa thành Tam Tùng Tứ Đức của Thiên đạo, trở nên một trong Thánh thể Chí Tôn, để tế độ chúng sanh, mới mong thoát khỏi oan khiên, trở về ngôi vị cũ.

 Ngay bà Đoàn Thị Điểm dù nguyên căn là một nữ tiên, nhưng trong kiếp sanh thiếu công phổ độ, nên khi qua đời vẫn ngồi ở thanh tịnh đại hải, Chờ 178 năm sau khi khai Đạo, Đức Chí Tôn ân xá cho bà về cơ viết tám bài Kinh Thế Đạo và quyển Nữ Trung Tùng Phận để tế độ nữ phái, Bà mới được trở về Diêu Tŕ cung (Theo thuyết đạo của Đức Hộ Pháp 26-10 Tân măo - 1951).

V́ có công phổ độ mới giải được tiền khiên oan trái, nên Đức Chí Tôn dạy rằng:

          “Có công phổ độ giải tiền khiên”

Dù cho một vị Đại La Thiên Tiên xuống trần mà không tu, tức là không có công phổ độ, th́ cũng không thoát khỏi được cửa luân hồi.

        Phần  Tam  tùng,  Tứ  đức  của Thiên đạo được Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ dạy như sau:

           "Tam Tùng,  Tứ Đức  là về  phần Nữ phái”.

          Tam Tùng

      - Tùng phụ: Như người con gái phải giữ trọn tiết trinh, cũng như kẻ tín đồ phải giữ tṛn danh Đạo.

       - Tùng phu: Như bóng với h́nh, tức nhiên phải ví ḿnh như một trong Thánh thể, tùng Hội Thánh.

       - Tùng tử:  là  phải v́  đám  hậu sanh mà quên ḿnh, đặng tạo nên sự nghiệp tương lai cho chúng, tức nhiên là bổn phận của Chức sắc vậy.

         Tứ đức      

             Công, Dung, Ngôn, Hạnh, tức là việc làm cho cho nhơn sanh thoát khổ, lời nói để đưa đường giáo hóa, hành vi cử chỉ để treo gương mặt thế, tức là phải biết nâng cao giá trị của Thánh thể Đức Chí Tôn, nết na đầm thấm, giữ trọn thương yêu, tức nhiên là làm nền móng cho Đại đồng Thế giới." [Thánh ngôn sưu tập]

         Người nữ tín đồ Cao Đài thực hành trọn vẹn phần Nhơn đạo để bước vào Thiên đạo, th́ mới được giải thoát khỏi ṿng luân hồi sanh tử. Nữ Trung Tùng Phận có câu:

      Vẹn nhơn đạo, đi lần nẻo chánh,
     
Đến vô ưu đặng lánh nhơn luân.
      
Thuyền con mệch mệch như rừng,
    
Đon  đường  thánh  đức, hỏi chừng

                                           Như Lai.    

         Sứ mệnh của người phụ nữ Cao Đài  về Tam tùng, Tứ đức của Thiên đạo đại để như sau:

         Tam tùng của Thiên đạo

         -  Tùng phụ: Theo Cha.

         Cha đây là Đấng Cha Trời, là Đại Từ Phụ. Phải tuân theo lời dạy của Ngài, tu hành tinh tấn, làm lành lánh dữ, diệt lục dục, lánh phàm tâm, th́ linh hồn mới trỗi bước lên phẩm vị cao sang, thoát đọa luân hồi. Nữ Trung Tùng Phận có câu:

      Bế ngũ quan, không kiêng tục tánh,
         Diệt lục trần, xa lánh phàm tâm.
            Mệnh thiên giữ vững tay cầm,
   
 Đoạt phương tự diệt giải phần hữu sanh.

         - Tùng phu: Theo chồng

        Chồng thuộc Dương, vợ thuộc Âm, vợ chồng ḥa hợp (cơ ngẫu)  th́ cũng như sự tu luyện làm cho Âm Dương trong cơ thể tương hiệp nhau, tức là đạt được Ngũ khí triều nguơn, Tinh Khí Thần hiệp nhứt, th́ đắc đạo tại thế, Trong Nữ Trung Tùng Phận có câu:

Ngũ Khí thanh diệt trừ quả kiếp,
  Linh quang đầy đặng tiếp hồng ân.
    Xác tại thế đă nên Thần,                     

Ba  mươi  sáu  cơi đặng gần Linh Thiêng.

Khi đắc đạo trở nên một trong Thánh thể, tùng quyền Hội Thánh tế độ nhơn sanh.

- Tùng tử: Theo con

           Sau khi đắc đạo rồi, c̣n phải trở lại d́u dắt những đứa con đang dại khờ ch́m đắm trong ṿng vật dục, để chúng sớm giác ngộ mà quay trở lại con đường Đạo. Nữ Trung Tùng Phận có câu:

Lấy tâm chánh làm cân đong thế,
  Cậy ḷng lành làm kế d́u đời.
  Chông gai vạch bước thảnh thơi,          

Lấy phương cứu khổ độ người trầm luân.

         Tứ đức của Thiên Đạo

- Công

         Từ chỗ chăm lo đời sống đạo đức cho gia đ́nh như khuyên chồng, dạy con, họ c̣n lo cho chúng sanh, truyền bá kinh sách giáo hóa người đời, phụng sự nhơn sanh, để  tạo  công  đức cho ḿnh. Nữ Trung Tùng Phận có câu:                 

       Chừ mới rơ nguồn cơn kiếp sống,
         Tấc thây phàm rất mỏng số căn.
         Ham phương cứu thế độ nhân,

      Giải mê khách tục, cơi trần lánh xa.

- Dung

       Người phụ nữ Cao Đài cần trau dồi vẻ đẹp thể chất lẫn tâm hồn cho hài ḥa, rồi biểu hiện ra bằng t́nh thương bao la, cứu giúp chúng sanh thoát khổ. Nữ Trung Tùng Phận có câu:

           Lấy bác ái làm ḥa vạn vật,
      Đem thiện duyên xây nấc thang hồng. 
          Đoạn căn, đóng chặt Âm cung,
     
Ṭa sen chín phẩm để cùng Phật Tâm.

- Ngôn

       Từ chỗ nói năng đoan chính đem lại ḥa ái cho mọi người, tiến lên nói điều đạo đức, thuyết minh giáo lư, khai mở tâm tánh, thức tỉnh nhơn sanh biết tu hành, tùng lương cải ác, bà Đoàn Thị Điểm dạy như sau:

                                                                    Gót nhân ái đến nhà kẻ bịnh,
           Giọng từ bi thức tỉnh hung tâm.
            Giữa cơn náo loạn trỗi cầm,
       Lấy hơi ḥa nhă dẹp lần bỉ thô.

                         (Nữ Trung Tùng Phận)

- Hạnh

         Từ đức tánh hiền ḥa nhân hậu, lập hạnh từ bi, tiến lên bác  ái  vị  tha, để thay Trời độ thế, d́u đời vào đường đạo đức, cứu vớt chúng sanh đồng thoát khổ, nên Nữ Trung Tùng Phận dạy rằng:

      Trăm tuổi sống chẳng lầm tuổi sống.              
       
Một kiếp sanh chưa trọn  kiếp sanh.
   
      Thay thân Tạo Hóa là ḿnh,                     
Nâng niu sanh chúng mới đành chữ  nhơn                                                     

Cũng có nhiều chị em đă sớm chọn con đường tu chơn, không lập gia đ́nh, tức là vượt qua phần Tùng phu, Tùng tử, của đời người phụ nữ, nhưng cũng phải giữ tṛn Công Dung Ngôn Hạnh của Thế đạo trong đời sống hằng ngày, để tiến lên Tam tùng Tứ đức của Thiên đạo, th́ mới hy vọng thoát đọa luân hồi, trở về ngôi xưa vị cũ.

 

KẾT LUẬN

          Theo quan điểm của Cao Đài giáo th́ quyền năng và sứ mạng của người phụ nữ rất là hệ trọng đối với sự sinh tồn của nhân loại.

Với người phụ nữ, sứ mạng cao cả của họ là để tạo nên những thể xác cho những linh hồn sẽ đầu thai xuống trần. Vậy phụ nữ không nên coi sứ mạng nầy là một việc phiền năo, không nên bàn tới. Trái lại đó là sự vinh diệu nhứt của một kiếp làm đàn bà, một cơ hội lớn lao mà chỉ đàn bà mới có, c̣n đàn ông th́ không làm được, sự huy hoàng của người làm mẹ th́ không phải là của họ.

Chính nữ giới mới làm công việc to tác nầy, để giúp đỡ thế gian trong việc duy tŕ ṇi giống, và họ làm công việc nầy với một sự hy sinh, đau đớn, mà một số nam giới có thể không biết hết được một cách trọn vẹn về sự hy sinh, huyền bí của họ.

Để thực hiện đươc sứ mạng cao cả nêu trên, người phụ nữ cần tu tâm dưỡng tánh cho thuần phát thiên lương, tạo một phẩm chất trong sáng, để đón nhận được những chơn linh cao trọng từ cơi trên đầu thai đến với ḿnh, v́ thế gian có câu:

              “Mẹ hiền th́ sinh con hiền,    

          Mấy đời mẹ cú con tiên bao giờ”.

Như vậy chắc chắn họ sẽ sanh được những đứa con thông minh, hiền ngoan, lớn lên sẽ làm rạng danh cha mẹ và hữu ích cho đạo và đời.

       Tóm lại quyền năng và sứ mạng của người phụ nữ và Tam  tùng  Tứ  đức  của vẫn măi ḥa quyện, kết hợp với nhau và trở thành chuẩn mực nhân cách của người phụ nữ trong thời hiện đại nói chung, phụ nữ Cao Đài nói riêng. Nó không chỉ là nền tảng giá trị của người phụ nữ về mặt Thế đạo, mà c̣n giúp cho nữ lưu bước vào lănh vực Thiên đạo, để dứt sạch nợ trần, trở nên Tiên Thánh.

            Người  phụ  nữ  Cao  Đài,  khi xử  tṛn Nhơn đạo th́ tiến lên Thiên đạọ, là đặt ḿnh trong Thánh thể Chí Tôn để độ đời, cứu thế. Khi đă đắc đạo, sống th́ hiệp với Đấng Hóa Công cầm quyền chuyển thế, khi chết th́ trở về ngôi xưa vị cũ, thoát đọa luân hồi, tiêu dao nơi cơi Thiêng liêng hằng sống.

                        CHUNG

 

 

 

       DANH NGÔN VỀ PHỤ NỮ

          - Với người phụ nữ về phương diện huyền bí, sứ mạng cao cả của họ là để tạo nên những thể xác cho những linh hồn sẽ đầu thai xuống trần. (Giám mục C.W. Leadbeater)

            - Phụ nữ là kiệt tác của vũ trụ     (G. Let Xinh)

         - Đàn bà đẹp làm vui mắt, đàn bà hiền làm vui ḷng. Người trước là một thứ nữ trang, c̣n người sau là một kho tàng (Napoleon)                              

         - Sau mỗi thành công, thất bại cũng như tội lỗi của người đàn ông, đều có bóng dáng người đàn bà. (Dă Trung Tử)                 

         - Phụ nữ là những bông hoa có linh hồn  (Napoleon)                       

         - Phụ nữ như một đóa hoa, chỉ lặng lẽ tỏa hương trong bóng tối. (La Mono)

         - Nếu anh thấy một gia đ́nh hạnh phúc, anh nên tin rằng ở trong gia đ́nh có một người đàn bà biết quên ḿnh (René Bazin).                     

         - Ngọn lửa t́nh yêu không bao giờ tàn trong những chiếc ḷ làm bằng tim, bằng máu (Napoleon)                                                          

          - Để hạnh phúc, hôn nhân đ̣i hỏi một sự trao đổi mồ hôi liên tục.    (Napoleon)  

 - Cả cuộc đời người phụ nữ là biên niên sử của t́nh cảm (W. Irving)    

              - Linh hồn gặp linh hồn trên đôi môi người yêu ( Shelley)                                 

- Sóng mắt người đàn bà đẹp bao giờ cũng có tác dụng như một ly rượu  mạnh,  mà   người   đàn  ông chỉ là một tên bợm rượu (Napoleon)                                        

- Nẻo đường của t́nh yêu chân thật chẳng bao giờ phẳng lặng   (Willam Shakespeare)

- Một người đàn bà xấu mặt nhưng đẹp ḷng là người đàn bà đẹp. Một người đàn bà đẹp mặt, nhưng ḷng dạ không đẹp là người đàn bà xấu. (Jean Rigaux)

-  Người  phụ  nữ  đẹp  là  thiên đàng của cặp mắt,  mà là địa ngục của tâm hồn  (Pope).

- Khi bất ngờ hỏi một cô gái xin anh hăy nhớ: câu trả lời đầu tiên là chính sử, c̣n câu thứ hai là tiểu thuyết (Tống Ái Linh).

         - Tất cả mọi sự bí ẩn của thế giới này đều không thể sánh nổi với sự bí ẩn của người phụ nữ (Vladimir Lobanok).

- Đức tính đầu tiên và quan trọng nhất của phụ nữ là dịu dàng (Jean jacques rousseau)

- Trước con mắt của người yêu, không có người phụ nữ nào xấu cả (Ronsard)

- Phụ nữ làm cho cách xử thế ở đời được trau chuốt và khiến người ta chuộng sự lễ độ. Họ là thầy dạy chân chính về mĩ quan và là người khích lệ mọi hi sinh. Hiếm có người đàn ông nào yêu thương họ mà lại là người man rợ. (G. Legouve)

 - Đẹp và được yêu ấy mới chỉ là phụ nữ. Xấu mà biết cách làm cho ḿnh được yêu ấy là công chúa. (J. Barbey Daurevily)  

- Nàng che dấu một trái tim sắt đá dưới cái h́nh hài mảnh khảnh và duyên dáng (Balzac)

 - Đối với người phụ nữ, yên lặng cũng là một thứ trang sức (Sophocle)

 - Đàn bà hoàn toàn thấy rơ rằng họ càng vâng lời bao nhiêu th́ họ càng chỉ huy bấy nhiêu (Jules Michelet)

- Tính hiền dịu của người phụ nữ đối với cuộc đời là dấu hiệu xác thực của một cuộc sống nội tâm phong phú. (K.Pau-Top-Xki)

 - Phụ  nữ  giống  như túi trà lọc - bạn  không  thể biết sự  mạnh mẽ của họ  đến  đâu,  cho tới khi được đặt vào cốc nước nóng  (Eleanor Roosevelt)
            - Bí quyết hạnh phúc của người phụ nữ là tự t́m cái vui trong bổn phận (Dr. Auton)

- Im lặng đem đến cho người phụ nữ sự kính nể (Sophocle)

- Người phụ nữ cảm và nói theo  trực giác của con tim nên chẳng bao giờ sai lầm. Không ai biết nói những lời sâu sắc và êm ái cho bằng người phụ nữ. Êm ái và sâu sắc, đó chính là con người họ (V. Hugo)   

- Tất cả vẻ đẹp của cuộc sống được tạo nên là nhờ vào sức mạnh của t́nh yêu đối với người phụ nữ (M. Gorki).

- Nam giới bị chi phối bởi trí tuệ, c̣n phụ nữ phụ thuộc vào các cung bậc cảm xúc. ( James Joyce)

 - Phụ nữ bao giờ cũng yêu v́ tài trước khi yêu vẻ bề ngoài (Banzac).

- “Phụ nữ có sở thích đơn giản là được yêu thương con cái và người đàn ông của họ”. (H. L. Mencken)

- Vợ là t́nh nhân của người đàn ông trẻ, bạn đồng hành cho đàn ông trung niên và là điều dưỡng viên của người đàn ông khi về già. (Francis Bacon)

- Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông (Tục ngữ Việt Nam).

- Phụ nữ không muốn nghe những ǵ bạn nghĩ. Phụ nữ muốn nghe những ǵ họ nghĩ với giọng điệu sâu sắc hơn”. (Bill Cosby)

- Phụ nữ thông minh và hấp dẫn không muốn gợi ư, họ sẵn sàng để cho người đàn ông chi phối miễn là họ có tầm ảnh hưởng với người đàn ông”.  (George Bernard Shaw)

- Hầu hết phụ nữ luôn cố gắng thay đổi một người đàn ông nhưng khi họ đă thay đổi, phụ nữ sẽ không c̣n thích nữa”.  (Marlene Dietrich)

- Phụ nữ sẽ không phàn nàn về đàn ông cho đến khi họ bắt đầu quan tâm hơn đến một nửa của ḿnh. ( Bill Maher)

- Đàn ông than khóc v́ những ǵ họ đă mất đi c̣n phụ nữ than văn v́ những ǵ họ không có (Josh Billings).

- Để hiểu được bất kỳ chức năng xă hội nào bạn phải hiểu mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ” ( Angela Davis).

- Những điều phụ nữ cần phải làm, thay v́ lo lắng về những ǵ chúng ta không có là hăy yêu quư những ǵ chúng ta đang sở hữu (Cameron Diaz).

- Khi phụ nữ tỉnh táo, họ sáng tạo hơn và cũng v́ lư do đó, đôi khi, họ cũng trở nên mong manh hơn (Emma Bonino).

- Đàn ông luôn muốn là t́nh yêu đầu tiên của người phụ nữ. Phụ nữ thích được là mối t́nh cuối của một người đàn ông (Oscar Wilde).

- Bất cứ người đàn ông nào nói rằng anh ta có thể thấu hiểu phụ nữ, nghĩa là anh ta đang rất nhầm lẫn (Groucho Marx)

- Phụ nữ có sở thích đơn giản là được yêu thương con cái và người đàn ông của họ (H. L. Mencken)

- Để hiểu được bất kỳ chức năng  xă hội nào, bạn phải hiểu mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ (Angela Davis)

- Phụ nữ khôn ngoan, hôn chứ không yêu. Lắng nghe, nhưng không tin. Và bỏ đi trước khi bị bỏ rơi. (Marilyn Monroe) 

 - Bằng một tiếng thở dài, một người phụ nữ có thể nói nhiều hơn một người đàn ông trong một bài thuyết giảng. (Arnold Haultain)      

- Phụ nữ khôn ngoan hơn nam giới v́ họ biết ít hơn nhưng hiểu nhiều hơn. (James Thurber) 

 - Tôi thà tin vào trực giác của phụ nữ c̣n hơn là lư trí của đàn ông. (Stanley Baldwin) 

− Sức mạnh và phẩm giá là đồ trang sức của phụ nữ. (Unknown)     

− Tắt đèn, đàn bà nào cũng đẹp. (Plutarque) 

 − Đàn ông giết người bằng gươm. Đàn bà giết người bằng ánh mắt. (Carrel)

− Vẻ đẹp tuyệt đỉnh của người đàn bà giết chết cái t́nh dục của kẻ đang thèm muốn nó. (J. P. Sartre)

 − Sắc đẹp làm vui mắt, sự dịu hiền thu hút ḷng người (Voltaire).                

- Người đẹp là ước mơ treo trước mắt mọi người! (Unknown)

 − Khí giới của đàn bà là những giọt nước mắt (W. Shakespeare).

       − Trong đàn bà, t́nh bạn gần với t́nh yêu. (Thomas Moore)

       − Gió thay đổi chiều mỗi ngày, người đàn bà th́ thay đổi mỗi giây. 
(Tục ngữ Tây Ban Nha)       

        − Đàn bà hoàn toàn thấy rơ rằng họ càng vâng lời bao nhiêu th́ họ càng chỉ huy bấy nhiêu (Jules Michelet). 

        − Khi chúng ta không thu hút được người đàn bà th́ đừng đeo đuổi họ nữa. Người đàn bà chỉ bị chinh phục khi người đàn ông đủ sức hấp dẫn họ. Một khi họ thấy bị đeo đuổi, họ sẽ từ khước 
(Krassovsky). 

        − Đối với người đàn bà, không được yêu là một tai họa, nhưng không được yêu nữa mới thực là một cái nhục  (Montesquieu). 

         − Nơi nào có người đàn bà đẹp, th́ nơi đó có người đàn ông thở dài  (Tục Ngữ Hunggary). 

           − Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá, nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ với tấm ḷng thành thật. (Krassovsky) 

           − Khen tặng người đàn bà khác trước mặt người yêu là một sự sỉ nhục không thể tha thứ được. (Bà De Stael)      

         − Ai có thể cai trị được một người đàn bà th́ người ấy có thể cai trị được một nước. (Honoré De Balzac) 

          − Khi một người đàn bà hứa yêu anh, anh không nên luôn luôn tin họ, nhưng khi họ bảo không yêu anh. Ấy, anh cũng không nên tin họ nữa.  (Edouard Bourdet) 

          − Tiền bạc cũng như phụ nữ, muốn giữ nó th́ phải săn sóc nó một chút, bằng không... nó đi tạo hạnh phúc cho kẻ khác. (Edouart Bourdet) 

           − Có hai loại đàn bà: một loại muốn chữa những sai lầm của người đàn ông, c̣n loại kia muốn là một lỗi lầm. (Hy Sheridan) 

           − Hỡi ôi! Được người đàn bà yêu, th́ ai cũng biết là điều thích thú, nhưng dễ sợ lắm... (Lord Byron) 

           − Phụ nữ làm cho cách xử thế ở đời được trau chuốt và khiến cho người ta chuộng sự lễ độ. Họ là thầy dạy chân chính về mỹ quan và là người khích lệ mọi sự hy sinh. Hiếm có người đàn ông nào yêu thương họ mà lại là người man rợ. (Gabriel Legouvé)

          − Người đàn bà nào quư trọng đạo đức của tâm hồn ḿnh hơn sự thông minh và bóng sắc của ḿnh, là hạng người đứng trên đồng loại của ḿnh. Kẻ nào quư trọng bóng sắc của ḿnh hơn tài đức của ḿnh, là hạng đàn bà tầm thường. Nhưng kẻ nào quư trọng địa vị và giai cấp của ḿnh hơn bóng sắc của ḿnh, là hạng người đàn bà đứng ngoài lề đồng loại của họ: Họ không phải là người đàn. (Chamfort)

          − Người đàn bà sẵn sàng tự nhận ḿnh nói quấy khi họ nói phải, hơn là khi họ nói quấy. (Jean Charles) 

           − Bí quyết hạnh phúc của người đàn bà là tự tin cái vui trong bổn phận. (Dr. Auton) 

           − Người đàn bà mà thật thà là lúc họ thấy không cần thiết phải dùng đến sự dối trá vô ích. (Anatole France) 

           − Mê người đàn bà th́ dễ, yêu người đàn bà th́ khó. (Marcel Aymé) 

         − Người đàn bà đẹp là thiên đàng của cặp mắt, mà là địa ngục của tâm hồn. (Pope) 

          − Người đàn bà đẹp khó mà sống được an thân, cũng như ngọc quư là mồi của trộm cướp. (Jean Jacques Rousseau) 

           − Người đàn bà nói thích giản dị là người ít giản dị nhất. Người đàn bà nào nói ít làm dáng chính là người làm dáng nhất đời. Người đàn bà nào nói ít trang sức lại là người khéo trang sức hơn ai hết. (AndréMaurois) 

          - Người phụ nữ biết gương mặt của người đàn ông nàng yêu, như thủy thủ hiểu biển khơi rộng lớn. (Balzac)

            -Phụ nữ có thể ngă khi người đàn ông không có sức mạnh. (William Shakespeare).          

             - Vào tuổi mười lăm, sắc đẹp và tài năng chưa hoàn chỉnh, chỉ có sự hứahẹn về người phụ nữ sắp h́nh thành. (Balzac)

           - Phụ nữ khôn ngoan hơn nam giới v́ họ biết ít hơn nhưng hiểu nhiều hơn. (James Thurber) 

- Người không khát - nh́n thấy người đẹp cũng khát.

 Người không đói - nh́n thấy người đẹp cũng đói. 

Người muốn chết - nh́n thấy người đẹp lại không muốn chết nữa

- Người đẹp là ước mơ treo trước mắt mọi người ( Pascal)

- Người con gái thích được khen dù xấu. V́ thế cho nên người đàn bà nào cũng thường hay chết v́ người đàn ông am tường điều đó ( Pascal )

- Ḷng tự ái làm nên tai họa cho phần đông đàn bà hơn là t́nh yêu (La rochefoucauld)

- Mỗi người đàn bà đều có một nét quyến rũ kỳ bí, nếu họ không kiêu hănh và bướng bỉnh (Joanna baillie)

          - Người đàn bà không bao giờ thấy điều ǵ ḿnh làm cho họ, họ chỉ thấy điều mà ḿnh không làm (G Courteline)

         - Phần đông những người đàn bà đoan chính là những kho tàng bí mật, chỉ được ǵn giữ chắc chắn khi không có ai biết t́m đến (La Rochefoucauld)

- Người đàn bà tha thứ được những sự thiệt hại cho họ, nhưng không bao giờ quên được những sự khinh miệt (Haliburton)

         - Ánh mắt của phụ nữ nói lên với nhiều duyên dáng, một cách rất ân cần cái điều mà miệng họ không dám thốt ra (Maurivaux)

- T́nh yêu thành thật làm cho người đàn bà trở nên kín đáo và ít bộc lộ (Barthe)

- Tham vọng của người đàn bà là chiếm được ḷng yêu của người những kẻ chung quanh và kế cận bên ḿnh, chứ không cần ḷng kính cẩn tôn sùng của những người xa lạ  (Gina Lombroso)

            - Đàn bà luôn luôn sẵn ḷng hy sinh nếu bạn cho họ có cơ hội. Sở trường của họ chính là nhường nhịn  (Somerset Maugham)

- Người đàn bà không sợ chết, không sợ đau khổ, nhưng chỉ lo sợ khi ḿnh chết mà chưa được người ḿnh thương yêu biết đến t́nh yêu của ḿnh. (GinaLombroso)

- Qủa tim của người đàn bà không bao giờ ǵa cỗi, và một khi nó không yêu nữa th́ đó là v́ nó đă ngừng đập (P. Rochepedre)

- Rung động, yêu thương, đau khổ, hy sinh, tất cả sẽ măi măi là những trang t́nh sử của người đàn bà. (Honore De Balzac)

- Một người đàn bà hoặc yêu hay ghét, họ không lưng chừng (Publilius Syrus).

- Có ba thứ làm cho con tim ta mát rượi và quên hết mọi nỗi buồn: đó là nước, hoa và sắc đẹp của đàn bà. (Phạn ngữ)

- Nhà không có đàn bà như thân xác mà thiếu linh hồn (Danh Ngôn Pháp).

- Kẻ nói tốt cho phụ nữ là kẻ chưa biết rỏ phụ nữ, c̣n kẻ nói xấu phụ nữ là kẻ không biết ǵ cả về phụ nữ. (Pigault Lebrun)

- Cái khó khăn chính đối với người đàn bà đức hạnh không phải là chinh phục họ, mà là đưa họ vào một nơi khép kín. Cái đức hạnh của họ làm bằng những cánh cửa nửa mở nửa đóng. (Jean Giradoux)

- Cái lỗi lầm lớn của người đàn bà là luôn luôn t́m cách kết bạn với người đàn ông họ yêu, thay v́ kiếm một người đàn ông yêu họ (La Bruyere)

- Nước mắt chính là tài hùng biện của đàn bà. (Thánh Evremond)

 - Phụ nữ rất thích tiết kiệm... trong sự hoang phí của họ (Friedrich Hebbel)

- Nước mắt đàn bà che giấu nhiều cạm bẩy.(Denys Caton)

- Một bông hoa không mùi thơm cũng chẳng được qúi trọng ǵ hơn một người đàn bà đẹp mà vô duyên. (A.V. Arnault)

- Không phải cái đẹp của người đàn bà đă làm ta ngây dại, mà chính là tính t́nh cao thượng của bà ta. (Euripide)

- Đàn bà đă xấu th́ không ǵ xấu xa hơn, nhưng nếu đă tốt th́ không ǵ tốt bằng. (Euripide)

- Đàn bà rất cay nghiệt với đàn bà. (Tennyson)

- Đàn bà lương thiện mà lại xinh đẹp th́ trở nên lương thiện gấp đôi. (P.J. Stahl)

- Đàn bà chỉ tha thứ sau khi trừng phạt xong. (Bà De Girardin)

          - Đối với đàn bà, im lặng là đồ trang sức đẹp nhất. (Jean Jacques Rousseau)

- Trong đời người đàn bà chỉ có hai lần làm cho họ điên lên, đó là khi họ bắt đầu yêu và khi họ bạc tóc. (Danh ngôn Ba Lan)

- Im lặng là món nữ trang đẹp nhất của người đàn bà, nhưng ít khi họ đeo lắm (Danh Ngôn Anh )

- Đàn bà mà im lặng chính là của trời cho. (Thánh Kinh)

- Người đàn bà lương thiện không thể tự an ủi được về những lỗi lầm mà họ đă làm. (Sacha Guitry)

- Người đàn bà có thể đem hạnh phúc đến cho người này và đem tai họa đến cho kẻ khác.(Tục ngữ Nga)

- Tranh đấu để chống lại trái tim của người đàn bà khó khăn không thua ǵ uống hết một biển nước. (Richard De Fournival)

- Trong chuyện t́nh yêu, người đàn bà luôn luôn cố t́nh chịu thua. (Paul Geraldy)

- Đức tính đầu tiên và quan trọng nhất của phụ nữ là dịu dàng.
(Jean Jacques Rousseau)

- Điều đáng sợ nhất ở người phụ nữ là tính ích kỷ (G. Fêdơ)

        - Người đàn bà mà không biết trang điểm th́ chỉ giống như thửa ruộng khô cằn. (Tục  ngữ  Ấn Độ)

- Sắc đẹp là tặng phẩm của Tạo hóa đă ban cho người đàn bà, và chính sắc đẹp cũng là vật đầu tiên mà Tạo hóa cướp đi trong đời người đàn bà. (Mere)

     - Trên đời có ba thứ nguy hiểm nhất: 
     * Rượu ngon làm ta mất trí. 
      * Tiền nhiều th́ làm ta bất chính
     * Vợ đẹp th́ làm ta đau khổ nhiều nhất.

      V́: 
        * Rượu ngon khiến ta thích uống
        * Tiền nhiều thường làm mờ át lương trị. 

        * Vợ đẹp thường hay phản bộị. 
        Do đó tốt nhất là nên mất cả ba (Jean Paul Sartre)                                                                   

          - Đàn ông không bao giờ bằng được phụ nữ ở tinh thần phụng sự không vụ lợi mà thiên nhiên đă ban tặng cho nàng. (Mahatma Gandhi)

         - Phụ nữ chỉ đẹp thật sự khi nào họ đẹp cho một người đàn ông nào đó. (Michel Deon).

           - Khi mặt đối mặt, người phụ nữ nói to với người đàn ông nàng dửng dưng, nói khẽ khàng với người nàng bắt đầu yêu và giữ yên lặng với người nàng yêu. Đối với người phụ nữ, yên lặng cũng là một thứ trang sức (Sophocle).

         - Người phụ nữ cười khi có thể cười nhưng muốn khóc th́ lúc nào cũng được  (Ngạn ngữ Pháp)

          - Tất cả mọi sự bí ẩn của thế giới này đều không thể sánh nổi với sự bí ẩn của người phụ nữ  (Vladimir Lobanok). 

          - Ta không yêu một người con gái v́ những lời nàng nói. Ta yêu những lời nàng nói v́ ta yêu nàng (A. Maurois).

          - Khuôn mặt đẹp là cái đẹp nhất của tất cả cảnh sắc và nhịp điệu êm ái nhất là giọng nói của người phụ nữ ta yêu (La Bruyere). 

         - Sắc đẹp tự nó đủ thuyết phục đôi mắt của người đàn ông mà chẳng cần nhà hùng biện. Người phụ nữ đẹp là thiên đường của đôi mắt. (Ngạn ngữ Tây phương).

          - Nơi người phụ nữ quyến rũ ḷng người nhất không phải là cái đẹp mà là sự cao quư (Eunpide).

           - Tôi sẽ không nói là phụ nữ không có tính cách, đúng hơn th́ mỗi ngày họ đều có tính cách mới (Heinrich Heine).      

         - Không có ǵ thật cao quư và đáng kính trọng bằng ḷng chung thủy (Cicero).

         - Một người phụ nữ ghen tin tưởng vào mọi thứ do cảm xúc của nàng đưa đến. (Jhon Gay)

- Phụ nữ chỉ nhớ người đàn ông làm cho họ cười. Đàn ông chỉ nhớ người phụ nữ làm cho họ khóc. (De Regnier)

          - Phụ nữ có cái tài không ai bắt chước được trong việc biểu lộ t́nh cảm mà không cần đến những lời nói sôi nổi. Sự hùng biện của họ tập trung đặc biệt ở giọng nói, cử chỉ, tác phong và những cái nh́n (Banzac)

          - Hăy đợi hoàng hôn để thấy cái đẹp của buổi b́nh minh và hăy đợi tuổi già để hiểu thế nào là một người phụ nữ đẹp (Ngạn ngữ Đức) 

      - Phụ nữ luôn sẵn sàng hy sinh, nếu bạn cho họ cơ hội. Sở trường của họ chính là nhường nhịn (W.S.Moom)

        - Cái duyên là khí giới tuyệt đối. Nhưng nếu bạn tưởng rằng bạn là người có duyên th́ chắc chắn là hoàn toàn không có rồi (Lori Liơ)

- Bạn chớ lên án người phụ nữ nào bay từ người đàn ông này đến người đàn ông khác. Cô ta đang t́m người đàn ông chung thủy (Gớt)

- Khi một người phụ nữ từ chối t́nh yêu của bạn và thay vào đó, cô ta đề nghị giữ vững t́nh bạn, bạn chớ nghĩ đó là lời từ biệt - điều đó có nghĩa là cô ta muốn bạn hành động theo thứ tự đă định sẵn. (D Moliere)

           - Đàn ông đau xót với cái họ mất,  c̣n  phụ  nữ  với cái mà họ không thể nhận được  (D.Bilingx)

           - Im lặng đem đến cho người phụ nữ sự kính nể (Sophocle).

           - Phụ nữ bao giờ cũng yêu v́ tài trước khi yêu vẻ bề ngoài (Banzac)

        - Phụ nữ sẽ coi chúng ta là đàn ông thực sự, nếu chúng ta biết nhường nhịn họ trong tất cả mọi thứ (M.Genin)

        - Tôi thích người đàn ông có tương lai và người phụ nữ có quá khứ (O. Uaind)

       - Người phụ nữ dễ tha thứ cho sự xúc phạm. nhưng không bao giờ quên sự coi thường (P.Gordon)

- Người phụ nữ cảm và nói theo trực giác của con tim nên chẳng bao giờ sai lầm. Không ai biết nói những lời sâu sắc và êm ái cho bằng người phụ nữ. Êm ái và sâu sắc, đó chính là con người họ (V. Hugo)

         - Chính tâm hồn tạo nên cái nh́n, mà tâm hồn lại không có nhiều, thành thử những cặp mắt đẹp rất hiếm (L. Mecxiê)             -

           - Tính hiền dịu của phụ nữ với cuộc đời là dấu hiệu xác thực của một cuộc sống nội tâm phong phú (Pautôpxki)

           - T́nh yêu thành thật làm cho người phụ nữ trở nên kín đáo và ít bộc lộ (Barthe)

          - Trước con mắt của người yêu, không có người phụ nữ nào xấu cả (Ronsard)

         - Người phụ nữ trung thành nhất chỉ muốn sống với một người đàn ông, nhưng họ vẫn muốn có nhiều người đàn ông khác chết v́ họ. (Giracdanh)

         - Không có một người phụ nữ nào lại không có một người đàn ông vô danh chiêm ngưỡng, tôn thờ ḿnh. (Giracdanh)

- Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết - ta tin rằng ḿnh đă tỏ t́nh một cách rơ ràng bằng một giọng nói, một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ nhàng. (G. Greene) 

         - Trước phái đẹp và âm nhạc, thời gian sẽ trở thành vô nghĩa (A. Xmit)

           - Mỗi khi bạn cười với một người, đó là một hành động yêu thương, một quà tặng cho người đó, một món quà  đẹp. “An  lạc bắt đầu bằng nụ cười. ” (Mẹ Teresa). 

         - Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm cho ḿnh trở thành quyến rũ mà thôi (Christian Dior)

         - Một người phụ nữ sẽ nghi ngờ tất cả những ǵ bạn nói, trừ phi đó là lời ca ngợi nàng. (Elbert Hubbard).

  - Nếu phụ nữ không hiện hữu, tất cả tiền bạc trên thế giới  đều vô nghĩa. (Aristotle onassis)

 - Không ai yêu một người phụ nữ v́ nàng đẹp hay nàng xấu, ngu ngốc hay thông ḿnh. Chúng ta yêu v́ chúng ta yêu. (Balzac)

- Phụ  nữ  vừa  là  trái táo, vừa là con rắn. (Heinrich Heine)
           - Cả cuộc đời của người phụ nữ là một bài lịch sử về những yêu thương (WashingtonIrving).

- Người phụ nữ chưa từng dối trá là người phụ nữ không có trí tưởng tượng và không có ḷng trắc ẩn. (Agatha Christie)

            - Người phụ nữ có thể tự tạo công việc cho ḿnh là người phụ nữ sẽ có được danh vọng và vận mệnh. (Amelia Earhart)

          - Đối với phụ nữ, đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội khen họ đẹp. (Author Unknown)

          - Phụ nữ có thể ngă khi người đàn ông không có sức mạnh. (William Shakespeare)   

       - Hăy nghe đây, con trai. Hầu hết phụ nữ đều nông cạn và trẻ con. Nhưng tầm phạm vi của họ lớn hơn ta. Người can đảm, can đảm hơn. Người tốt, tốt đẹp hơn - và nếu nói về vấn đề đó, kẻ ác cũng ác độc hơn. (Robert A Heinlein).

        - Con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim của một người là bàn luận về những điều người ấy quan tâm nhất.                                                                                        (Dale Carnegie)

          - Chúa tạo ra đàn ông để thử thách linh hồn phụ nữ (Robert A Heinlein)

          - Không người phụ nữ nào già đi qua tuổi mười tám trong trái tim ḿnh. (Robert A Heinlein)

          - Không ai ngoài người phụ nữ có thể giúp người đàn ông trước nỗi phiền muộn của con tim... (Bram Stoker)      

          - Đằng sau mỗi người đàn ông thành công là một người phụ nữ, đằng sau nàng là vợ của anh ta. (Groucho Marx) 

         - Đàn ông tốt tới mức anh ta phải tốt, c̣n người phụ nữ xấu tới mức nàng dám... (Elbert Hubbard)

             - Các cô gái phải làm sao khi không có người mẹ giúp đỡ họ vượt qua những rắc rối ? (Louisa May Alcott)

             - Tại sao người phụ nữ lại nh́n thấy được từ khoảng cách xa xôi, điều mà đàn ông nh́n gần cũng không thấy được? (Thomas Hardy)

              - Người phụ nữ mạnh mẽ hấp tấp vứt bỏ thế mạnh của ḿnh c̣n kém cỏi hơn người phụ nữ yếu ớt chẳng bao giờ có thế mạnh nào để ném đi. (Thomas Hardy)

            - Tất cả lư trí của đàn ông không  đáng  giá  bằng một cảm xúc của phụ nữ. (Voltaire)

          - Tri thức đúng đắn của nhân loại là phụ nữ. (Henry Brooks Adams)       

            - Sự tưởng tượng của phụ nữ diễn ra rất nhanh chóng; nó nhảy từ thán phục sang t́nh yêu, rồi từ t́nh yêu sang hôn nhân chỉ trong khoảng khắc. (Jane Austen)                

          - Biểu cảm người phụ nữ mang trên gương mặt quan trọng hơn nhiều quần áo nàng mặc trên người. (Dale Carnegie)

         - Khi một người phụ nữ đang nói, hăy nghe điều nàng nói qua đôi mắt của nàng (Victor Hugo).

          - Độ lâu bền của sự đan mê tỉ lệ  thuận  với  sự  kháng cự ban đầu của người phụ nữ. (Balzac)   

         - Trẻ con, những đứa trẻ đáng yêu, có thể an ủi người phụ nữ về sắc đẹp đă tàn phai. (Balzac)

          - Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông (Cullen)

           - Hỡi ôi! T́nh yêu của đàn  bà ai cũng biết là vừa dễ thương vừa đáng sợ (Lord Byron).

          - Hăy đợi hoàng hôn để thấy cái đẹp của buổi b́nh minh và hăy đợi tuổi già để hiểu thế nào là một người phụ nữ đẹp (Ngạn ngữ Đức).

          - Phụ nữ có cái tài không ai bắt chước được trong việc biểu lộ t́nh cảm, mà không cần đến những lời nói sôi nổi. Sự hùng biện của họ tập trung đặc biệt ở giọng nói, cử chỉ, tác phong và những cái nh́n (Banzac)

               - Ghen tuông là căn bệnh, t́nh yêu là sức khỏe. Kẻ non nớt thường nhầm lẫn hai trạng thái này, hoặc cho rằng càng yêu, ghen tuông  càng mạnh - thực ra, chúng không tương thích, cảm xúc này thường không để lại chỗ cho cảm xúc kia. (Robert A Heinlein)

   - Lư trí cho ta biết điều cần phải tránh, chỉ có con tim mới cho ta biết điều nên làm (J. Joubert).

  - Thước đo giá trị  của người phụ nữ, chính là người đàn ông mà nàng yêu (Platon).

        - Trở ngại to nhất của hạnh phúc là trông choqf một hạnh phúc lớn hơn (fontenelle).                                                                                                                                                         

 

DANH NGÔN VỀ T̀NH YÊU

         - Với phân tích cuối cùng, t́nh yêu là cuộc sống. T́nh yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào c̣n có t́nh yêu. (Henry Drummond)                              

- Nếu là đá hăy là đá nam châm, nếu là cây hăy là cây trinh nữ, nếu là người hăy sống yêu thương (Victor Hugo).

         - Không có bầu trời ủ dột, nếu trái tim tỏa sáng (Charles Churchill).

- T́nh yêu chân thật là t́nh yêu không biết mặc cả. Nơi nào có chuyện t́m kiếm một sự trả giá, th́ không thể có t́nh yêu chân thật. (Vivekananda - Tôn giáo là ǵ).  

.- T́nh yêu không cần biết phần thưởng là ǵ. Đừng hỏi điều ǵ báo đáp cho t́nh yêu của bạn, hăy để địa vị của bạn luôn là kẻ cho. Hăy dâng t́nh yêu bạn cho Thượng Đế, đừng đ̣i hỏi điều báo đáp, dầu là từ Ngài (Vivekananda /Tôn giáo là ǵ). 

- Thay v́ chống đối, hăy yêu thương bất cứ ai, chúng ta sẽ có t́nh thân ái vô biên với tất cả (Vivekanand / Tôn giáo là ǵ).

          - Hăy đào hai huyệt mộ khi bước chân vào con đường rửa hận (Cổ ngữ Trung hoa).        

         - Yêu là hành động. (Victor Hugo)

         - Khi không có những thứ ta yêu, th́ hăy yêu những ǵ ta đang có (Roger De Bussy-Rabutin).

        - Chỉ một ngày yêu thương, cả cuộc đời đều biến đổi (R. Browning).          

        - Những nụ hồng t́nh yêu làm đẹp vườn đời. (Lord Byron)

         - Sự ghen tuông, con rồng giết hại t́nh yêu nhân danh ǵn giữ t́nh yêu. (Havelock Ellis)

        - Chớ nên quên rằng sức mạnh quyền uy nhứt trên trái đất là t́nh yêu (Nelson Rockfeller).

          -T́nh yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn. (Robert A Heinlein)

             - T́nh yêu là thiên đường, nhưng  nó  có  thể đau đớn như địa ngục. (Khuyết danh)

          - Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc, mà nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, và hy sinh. (William Arthur Ward)

           - Trái tim đang yêu luôn luôn trẻ trung. (Ngạn ngữ Hy Lạp)

          - T́nh yêu không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.(Thomas Carlyle)

          - T́nh yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so với t́nh yêu mà một người đàn ông già nua dành cho người vợ già của ḿnh. (Will Durant)

           -  Cũng như sự ích kỷ và phàn nàn làm tha hóa tâm hồn, t́nh yêu với những niềm vui của ḿnh làm tầm nh́n trở nên rơ ràng và sắc nét. (Helen Keller) 

          - Triệu chứng mạnh mẽ nhất của t́nh yêu là sự dịu dàng đôi lúc tới mức không chịu nổi. (Victor Hugo)

          - Tại sao yêu lại tốt hơn được yêu? V́ nó chắc chắn hơn. (Sacha Guitry)

       - Chúng ta bảo t́nh yêu là sự sống; nhưng t́nh yêu không có hy  vọng và niềm tin là cái chết đau đớn. (Elbert Hubbard)

         - T́nh yêu giống như chiến tranh, dễ  bắt  đầu, nhưng rất khó để dừng lại. (Henry Louis Mencken)

         - Cuộc sống và t́nh yêu đều vô cùng quư giá khi chúng đang nở rộ. (Louisa May Alcott)

        - T́nh yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo ḿnh khi ra đi, và nó khiến mọi sự kết thúc trở thành dễ dàng. (Louisa May Alcott)

            - T́nh yêu thật sự đă hiếm, t́nh bạn thật sự c̣n hiếm hơn. (LaFontaine)

            - Sự vắng mặt mài sắc t́nh yêu, sự hiện diện gia cố nó. (Thomas Fuller)

            - Hăy xứng đáng với t́nh yêu, và rồi t́nh yêu sẽ đến. (Louisa May Alcot)    

            - Yêu thương mang lại nhiều lạc thú hơn là được yêu. (Thomas Fuller)

          - Yêu thương ai, th́ không nên so sánh người ấy với một ai cả (Bernard Grasset).

          - Với phân tích cuối cùng, t́nh yêu là cuộc sống. T́nh yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào c̣n có t́nh yêu. (Henry Drummond)

           - T́nh yêu chân thực thường được gieo hạt, nhưng hiếm khi nảy mầm trên mặt đất. (Edmund Spenser).

            - T́nh yêu là một đóa hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào, tỏa ra những điều kỳ diệu không thể bị cái lạnh của mùa thu hay băng giá của mùa đông khuất phục, nở rộ và ngát hương quanh năm, ban phúc cho cả những người đem tặng nó đi và những người nhận nó. (Louisa May Alcott)

           - T́nh yêu nơi hai trái tim ḥa nhập tạo nên cùng một ư nguyện. Và tất cả v́ t́nh yêu,  không v́ phần thưởng. (Edmund Spenser) 

          - Thế giới không có t́nh yêu là thế giới đă chết. (Albert Camus)

          - Món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho người khác là món quà của t́nh yêu và sự chấp nhận vô điều kiện. (Brian Tracy)

           - T́nh yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi nghi ngờ bước vào, t́nh yêu rời khỏi. (Alexandre Dumas)

         - T́nh yêu thực sự luôn luôn làm người đàn ông trở nên tốt đẹp hơn, dù nó được người phụ nữ nào mang đến. (Alexandre Dumas)

         - Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, yêu và được yêu. (George Sand)

- Yêu là t́m chính hạnh phúc  của ḿnh trong hạnh phúc của kẻ khác (Leibnitz).                                                                                    

- Nẻo đường của t́nh yêu chân thật chẳng bao giờ phẳng lặng. (Willam Shakespeare).

         - Cuộc sống đồng điệu giữa những người yêu nhau là hạnh phúc lư tưởng. (George Sand)

           - Một trái tim tràn đầy yêu thương không hận thù, không bao giờ bị bệnh tật, dù ở người già một trăm tuổi, vẫn rắn chắc khỏe mạnh như trẻ đôi mươi  (Dă Trung Tử).

- Cái trở ngại to nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác lớn hơn (Fontenelle)

- Hạnh phúc cho mai sau không có. Hạnh phúc là hoặc là ngay tức khắc hoặc là không bao giờ (René Barjavel).                                                                                       

         - Bản thân của cuộc sống chính là hạnh phúc. Cuộc sống không chỉ để sống mà là để sống có hạnh phúc (René Barjavel).

          -Hạnh phúc như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn gianrnhaats, là thứ ít hư hỏng nhất (Cchamfort).

          - Chúng ta bảo t́nh yêu là sự sống, nhưng t́nh yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn (Elbert Hubbard).

          - Thước đo giá trị của người phụ nữ, chính là người đàn ông mà nàng yêu (Platon).

          - Bạn ngắm một v́ sao do hai lẽ: một là v́ nó sáng, hai là nó vượt quá tầm hiểu biết. Bên cạnh bạn có một ánh sáng êm dịu hơn và huyền bí hơn, đó là người phụ nữ (Victor Hugo).

          - T́nh yêu chỉ là một trong nhiều niềm đam mê (Samuel Jonson).

     - Thành công trong cuộc đời không có ǵ liên quan đến bạn đạt được, hay hoàn thành cho chính ḿnh, mà thành công là những ǵ bạn ban răi yêu thương cho người khác (Norman Coe).        

         -  Sức mạnh của t́nh thương luôn điều động phần tâm linh, phần tâm linh lại sai sử các cơ quan vật chất... Nên giá trị con người, được Đế nh́n nhận qua các việc họ đă gieo rắt t́nh thương yêu với thế gian như thế nào... (Betty Eadie – Trở về từ cỏi sáng – Bản dịc Nguyên Phong).

          - Cuộc sống đồng điệu của những người yêu nhau, là hạnh phúc lư tưởng (George Sand).

          - Món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho người khác, là món quà của t́nh yêu, và sự chấp nhận t́nh yêu vô điều kiện (Brian Tracy).

 

                        

          TƯ LIỆU THAM KHẢO

 

         - Kinh Thiên Đạo Thế Đạo.

         - Thánh Ngôn Hiệp Iuyển Q.1 & Q.2

         - Nữ Trung Tùng Phận của Bà Đoàn Thị Điểm giáng cơ đề bút.

         - Các lời phê của Đức Phạm Hộ Pháp.

         -Lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp.

         - Chơn sư và Thánh đạo – Nguyên tác của Đức Giám mục  C.W. Leadbeater, Bản dịch Nguyễn Hữu Kiệt.

         - Giáo lư  của Ngài Tiếp Pháp Trương Văn Tràng

         - Thánh ngôn sưu tập của Hiền tài Nguyễn Văn Hồng

         - Trung dung / Bản dịch Đoàn Trung C̣n.

         - Luận ngữ / Bản dịch Đoàn Trung C̣n.

         - Nho Gia châm ngôn lục / Hàn Tinh sưu tập.

         - Lịch sử thế giới / Nguyễn Hiến Lê & Thanh Giang

         - Từ điển thành ngữ điển tích – Danh nhân từ điển / Trịnh Văn Thanh

         - Một số tài liệu rời sưu tập trên các báo chí và Internet

 

      LỜI TRI ÂN CHÂN THÀNH

 

Chúng tôi xin chân thành tri ân các đạo tâm gần xa đă giúp đở tinh thần, đóng góp ư kiến và tài trợ vật chất (công sức và tiền bạc), để các đầu sách “T́m hiểu về Cao Đài giáo” của soạn giả Dă Trung Tử lần lược được in ấn, góp phần trong việc phổ truyền chơn giáo Cao Đài.

Hầu hết quư đạo tâm giúp đở với tiêu chí “vô kỷ, vô công, vô danh”, nên khuyên chúng tôi không được nêu rơ phương danh của quư vị đă ủng hộ giúp đở.

Vâng theo tôn ư của quư vị, chúng tôi xin không nêu phương danh từng vị một, mà xin gởi lời “Tri ân sâu xa và chân thành” đến quư đạo tâm đă có ḷng trợ giúp cả tinh thần lẫn vật chất, để các đầu sách “T́m hiểu về Cao Đài” được in ấn phát hành, sớm đến tay đồng đạo và quư vị muốn t́m hiểu về đạo Cao Đài.

 

           Thay mặt nhóm ấn tống

                  LÊ THỊ HỒNG

130 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng                                 

 Tel. 0511. 3846687 Mob. 0989.754.420


 

        1. Ngày xưa chồng nàng Tô Huệ bị đày đi lính thú phương xa, cô rất giỏi nữ công, nàng dệt thơ văn trên bức gấm, dâng lên vua, nhà vua mến tài nữ công của cô, nên  cho chồng về với gia đ́nh. Nên Thánh giáo Thất nương cũng có đề cập:

           Thương Tô Huệ hằng ngày dệt gấm,           

              Dâng tâm trung vào tận đền rồng.       

 


Top of Page

      HOME