LỜI NÓI ĐẦU

 

Viện Đại học Cao Đài hiện hữu một thời gian ngắn, bốn năm thôi (1971-1975), rồi biến mất theo vận nước, nhưng âm hưởng và ảnh hưởng của Viện hiện diện 45 năm nay chưa dứt.

Viện đã đào tạo được một số khiêm nhường giáo sư cấp 3, cấp 2 có trình độ và học thức vững chắc. Viện đã cung cấp cho tỉnh Tây Ninh và vùng phụ cận nhiều kỹ sư lành nghề. Đặc biệt trong lãnh vực đạo, Viện may thay, có Hiền Tài Thiên Vân Quách Văn Hòa luôn theo đuổi công việc phát huy những điều dạy bảo của Đấng Chí Tôn, giải thích những chi tiết uẩn áo của thơ văn đạo đến từ nhiều nguồn, từ lời cơ bút đến thơ văn sách vở của Hiền nhơn trong đạo bằng chữ quốc ngữ cũng như bằng chữ Hán.

Bao nhiêu năm nay ông cặm cụi thu thập tài liệu để giúp bổn đạo hiểu hơn về những lời giáo hóa của Đấng Chí Tôn cũng như của Đức Hộ Pháp. Những quyển sách của Hiền Tài Thiên Vân Quách Văn Hòa, đặc biệt bộ sách Góp Nhặt Tinh Hoa Đại Đạo là quyển sách căn bản để hiểu đạo Cao Đài hơn về nhiều vấn đề kể cả văn học, nghĩa lý trong thơ văn của đạo.

Ta sẽ hiểu Cao Đài Tiên Ông là gì, tại sao lại có danh từ nầy. ta tinh tường hơn nghĩa chữ Đại Đạo, chữ luy tiết, vốn thường bị hiểu lầm. Ta cũng hiểu rõ hơn điển tích Lý Trích Tiên,… những nhân vật được đem vào đạo vì tinh thần trong sáng và đời sống đáng ái mộ của những vị nầy.

Quyển sách đáng cho người tín hữu Cao Đài có bên mình để trau dồi kiến thức đạo, vì khi viết, Hiền Tài Thiên Vân Quách Văn Hòa đã khéo léo dung hợp những điều trong sách đạo, trong trong cơ bút, và cả trong thực tế của những kiến trúc ở Tòa thánh. Tôi xúc động khi đọc đoạn ông nhắc về khuôn hình, hình chạm nổi, tích Kỉnh Tâm Thọ Hàm Oan ở Báo Ân Từ. Trong tương lai những xây dựng vật chất có thể mất nhưng chắc chắn những điều được nói trên sẽ lưu truyền lâu dài.

Tôi tâm đắc những câu thơ dạy đạo, những lời kinh nhẹ nhàng nhưng thẩm thấu vào lòng người như mấy câu về nhân quả:

Kẻ lỗ mãng chê bai khinh dể,

Rằng thác rồi còn kể ra chi.

Nhãn tiền trả quả tức thì,

Tội dư con cháu một khi đền bồi.

Bộ sách Góp Nhặt Tinh Hoa Đại Đạo không phải thuần là quyển sách đạo quyến rủ người theo đạo bằng sự dọa nạt răn đe, mà là một quyển sách “bạn đời kế bên ta” để mọi người thấu triệt về đạo Cao Đài, đồng thời hiểu cách sống thế nào để trở thành người tốt trong đời nầy, trong xã hội nầy. Và đặc biệt bất kỳ người theo tôn giáo nào khi đọc Góp Nhặt Tinh Hoa Đại Đạo cũng thấy phảng phất điều dạy của tôn giáo mình trong đó.

Đây là điều nổi trội của người viết mà cũng là điều hay của đạo Cao Đài, một tôn giáo hiền hòa, dung hợp, phát triển nhờ dạy cho tín hữu đời sống thuần lương hơn là những gì khác.

Với những ý nghĩ đó, tôi tán thán công đức của ông Hiền Tài Quách Văn Hòa trong sự nghiệp xiễn dương đạo qua những tác phẩm của ông, đặc biệt là cuốn sách hữu ích nầy.

Trân trọng giới thiệu với người trong đạo cũng như người ngoài đạo.

 

California, Oct, 2020,

Nguyễn Văn Sâm - Giảng Sư

Nguyên Phụ tá Viện Trưởng Viện Đại Học Cao Đài (1971-1975)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN IN PDF

 

Trọn bộ (Q.1 & Q.2 & Q.3) với phần danh mục.

GopNhat-TinhHoa-DaiDao_ThienVan-QuachVanHoa(v2021).pdf (8230KB)

 

Ấn Bản Minh Chương 2020-10-31.

Q. 1: GopNhat-TinhHoa-DaiDao_Q1_ThienVan-QuachVanHoa.pdf (3395KB)

Q. 2: GopNhat-TinhHoa-DaiDao_Q2_ThienVan-QuachVanHoa.pdf (2974KB)

Q. 3: GopNhat-TinhHoa-DaiDao_Q3_ThienVan-QuachVanHoa.pdf (2761KB)

 

Ấn Bản Tầm Nguyên / Kinh Sách Cao-Đài (2021).
https://tusachcaodai.wordpress.com/

Q. 1: gopnhattinhhoadaidao-qi.pdf

Q. 2: gopnhattinhhoadaidao-qii.pdf

Q. 3: gopnhattinhhoadaidao-qiii.pdf

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 

 

 


| A | B | C | CH | D | Đ  | G | H | I | K-KH | L | M |

| N | NG | NH | O | P | Q | R | S | T | TH | TR | U | V | Y |


 

Danh Mục A ... Z

 

A

Âm chất chi điền

Ân xã hội

B

Bá Đào, Giác Ai

Bá Lý Hề

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ

Ba thời kỳ phổ độ

Bạch Ngọc Kinh

Ban Đạo Sử

Ban Kiến Trúc

Bản ngã

Ban phép lành

Ban Thế Đạo

Ban Thuyền Bát Nhã

Báo Ân Từ

Bao Công chẩn bần

Báo Quốc Từ

Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu

Bát Quái Đài

Bảy cái ngai

Bảy dây oan nghiệt

Biệt nghiệp và Cộng nghiệp

Bồ đề dạ

Bộ Nhạc

Bộ Pháp Chánh

C

Các cơ quan Hành Chánh địa phương

Cao Quân dời Phật

Cát ái ly gia

Cầu đảo Chí Tôn

Cây Bồ Đề trước Đền Thánh

Cơ bút

Cơ duyên ngộ đạo của ngài Lê Văn Trung

Cổ Pháp

Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý

Cơ Quan Phổ Tế

Cơ Quan Phước Thiện

Cơ tận độ

Cơ Thánh lâm phàm

Cơ thử thách

Cơ thử thách của bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu

Công dã tràng

Cửa Phạm và Phạm môn

Cứu thế quyết ngưng quyền Địa phủ

Cửu Trùng Đài

CH

Chánh Môn

Chèo thuyền

Chờ con lập đức

Chớ lầm tưởng trong hang vắng tiếng

Chợ Long Hoa

Chơn Pháp

Chủ đích kinh Sám Hối

Chữ Nhẫn của vua Thuấn

Chưởng Pháp

D

Da Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn

Danh hiệu Đấng Cao Đài

Danh vọng tiền tài

Dây Sắc Lịnh

Di Lạc Vương Bồ Tát

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn

Dụng nhân như dụng mộc

Đ

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Đại Hồng Chung

Đại nhơn Đại hiếu Đại Thánh Đại từ

Đại Thánh Đại Nguyện

Đằng Vương Các

Đạo khai tà khởi

Đạo thầy trò trong Cao Đài

Đầu Sư Cửu Trùng Đài nam phái

Đầu Sư Cửu Trùng Đài nữ phái

Đế Thiên Đế Thích

Đèn Thái Cực

Đinh Công Trứ và Minh Thiện Đàn

Đồ lưu hải ngoại

Đoàn Văn Bản và Thánh Thất Cầu Kho

Động đào

Đồng Nhi và Lễ Nhạc

Đốt hương và nguồn gốc bài kinh Niệm Hương

Đức Chí Tôn độ ông bà Nguyễn Ngọc Thơ

Đức Hộ Pháp hành pháp giải bệnh

Đức Quyền Giáo Tông với Bắc Đầu Bội Tinh

G

Gần điều nên lánh lẽ hư

Giáo Hữu Thái Abadie Thanh cuộc diễn thuyết về Đạo Cao Đài tại Hà Nội

Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

H

Hai quan niệm về Cửu Trùng Thiên

Hàn Dũ bị đày

Hành pháp độ hồn

Hiệp Ngũ Chi

Hiệp Thiên Đài

Hiệp Thiên đứng trị vì

Hộ Đàn Pháp Quân

Hộ Pháp hành pháp trị bệnh cho một nhạc viên

Hộ Pháp trục yêu tinh

Hóa dục quần sanh

Hội Long Hoa

Hội Thánh Em

Hội Thánh Phước Thiện

Hữu Phước Lệ Dung

Huyền sử Ông Thầy Không Tên

Huỳnh Kim Khuyết - Bạch Ngọc Kinh

Huỳnh lương mộng

K-KH

Kệ chuông

Khách Đình

Khách Đình không có thờ Cửu Huyền Thất Tổ

Khi tụng dứt bài kinh Cứu Khổ phài niệm câu chú Thầy

Khiển điện

Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn

Khổng Tử và Nho giáo

Kim ngưỡng cổ ngưỡng

Kinh Hôn Phối

Kỉnh Tâm thọ hàm oan

Kỉnh thờ Thần Thánh

Kinh Vô tự

L

Lão Tử và Đạo Đức Kinh

Lão Tử và Đạo Đức Kinh

Lấy ân báo oán

Lê Đạo Long và Vĩnh Nguyên Tự

Lễ Di quan và Hạ huyệt

Lễ Động quan và đánh phá quàn

Lê Văn Bảy và Hội Thánh Ngoại Giáo

Lời Đại nguyện

Long Mã và Ngọc Kỳ Lân

Long Nữ

Lũ truyền bửu kinh dĩ giác thế

Lửa lòng chưa tắt

Luật Thương Yêu

Luy tiết

Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông ĐĐTKPĐ

M

Mão và Đạo phục của Chức sắc Cửu Trùng Đài nam nữ

Mão và Đạo phục của Chức sắc Hiệp Thiên Đài

Minh sanh

N

Nam Bình Phật Tổ

Nam kha mộng

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn

Nội dung bài Thánh Giáo Tâm Kinh

Nội ô Tòa Thánh và mười hai cửa cổng

NG

Ngai Thất Đầu Xà

Ngài Trầm quan lớn

Nghi thức cầu giải bệnh trong Cao Đài

Nghi thức và ý nghĩa Hoán Đàn

Ngó Cực Lạc theo hườn Xá Lợi

Ngô Văn Chiêu và chi phái Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi

Ngọc Hoàng Thượng Đế trong Đạo Cao Đài

Ngũ Chi Đại Đạo

Ngũ Chi Đại Đạo

Ngũ Giới Cấm

Ngu Tế viếng mộ khai mộ

Người tánh linh hơn vật

Nguồn gốc những bài kinh cúng Tứ Thời

Nguồn gốc và ý nghĩa bài kinh Cầu Siêu

Nguồn gốc và ý nghĩa kinh Sám Hối

Nguồn gốc và ý nghĩa kinh Thuyết Pháp

Nguyễn Ngọc Thơ và đàn cơ Tân Định

Nguyễn Văn Ca và chi phái Minh Chơn Lý

Nguyễn Văn Tường - địa điểm và diễn tiến buổi lập tờ Khai Đạo

NH

Nhạc Tấu Huân Thiên

Nhân mùa Vu Lan nói về lòng hiếu hạnh của Thất Nương

Nhân Quả và Luân Hồi

Nhãn thị chủ Tâm

Nhất niệm sân tâm khởi bách vạn chướng môn khai

Nhiên Đăng Cổ Phật

Nhồi Quả

Nhơn Nghĩa trong đạo Cao Đài

Những nghi tiết cần hiểu rõ trong hai bài kinh Thế Đạo

Những sự huyền diệu của cơ bút

Nhựt Nguyệt Mạo

O

Ôm bình bao tóc

Ôm cầu

P

Phạm Môn

Phi Tưởng Đài

Phối Sư Thái Khý Thanh - Bức cẩm nang của Đức Hộ Pháp

Phòng xưa lánh Hớn

Phủ Từ

Phước báo của lòng Háo Sanh

Phước đức và Công đức

Phước Lộc Thọ

Q

Quả Càn Khôn

Quả Càn Khôn và Phối Sư Thái Bính Thanh

Quan Âm Bồ Tát

Quan hệ giữa đạo và người

Quan Hôn Tang Lễ

Quan Thánh Đế Quân

Quốc Đạo

Quyền Đời và quyền Đạo

Quyền Thiêng Liêng định phận

R

Răng cắn lưỡi

S

Sắc bất ba đào dị nịch nhân

Sám hối

Sớ văn

Sống chết

Sống chết là việc trọng đại

Sự hành đạo vất vả và gian nguy của Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung

Sự huyền diệu của cơ bút

Sự mầu nhiệm của Nước Thánh

Sự phân quyền Hành Chánh nam nữ trong đạo Cao Đài

Sừng đội lông mang

T

Tả Hữu Phan Quân

Tại sao người làm phước có khi mắc nạn

Tái thủ quyền hành

Tại sao phải thống nhất nghi thức Tang lễ

Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn

Tam độc

Tam lập

Tam nghiệp

Tam ngươn

Tang thân bằng cố hữu

Táo Quân

Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn

Tết Nguyên Tiêu hay lễ Thượng Ngươn

Tiểu sử và công nghiệp của Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung

Tìm vợ dâng dưa

Tòa Nội Chánh

Tòa Tam Giáo

Tồn điệt phế nhi

Tống Hoằng chí trượng phu

Tu có thể cứu được Cửu Huyền không

Tự Lập

Tự lôi trữ bính linh ư phụng lãnh

Tự lực và tha lực

Tư Mắt Nguyễn Phát Trước

Tuần Cửu

Tượng Thái Tử Sĩ Đạt Ta và Sa Nặc

TH

Thạch Sùng Vương Khải

Thái Công Tướng Phụ Quản Pháp Thiên Tôn

Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn

Tham thì phải thâm

Thành Bình Định Võ Tánh thiêu mình

Thánh cốc

Thánh địa

Thanh Tâm Tài Nữ

Thanh Tịnh Đại Hải Chúng

Thánh Vệ và Bảo Thể

Thảo Xá Hiền Cung

Thất Nương khiêu đuốc đạo đầu

Thất ức niên

Thiên lương

Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư

Thượng Sanh Cao Hoài Sang

Thương yêu và Hòa thuận là lễ hiến cho Thầy

TR

Trần Quang Vinh cuộc truyền bá đạo ở Pháp quốc

Trần Văn Tạ và đàn cơ trị bệnh

Trí Huệ Cung - Thiên Hỷ Động

Trung Dung

Trường Qui Thiện - Trí Giác Cung

Trường sanh bất tử

U

Ứng mộng bảo sanh thùy từ mẫn khổ

V

Vạn Pháp Cung

Vi Hộ Pháp

Vọng Thiên cầu đạo

Vương Quan Kỳ và chi phái Cầu Kho

Y

Ý nghĩa bài kệ chuông U Minh

Ý nghĩa bài kinh Đại tường

Ý nghĩa bản Thiên Nhơn hòa ước

Ý nghĩa cầu hồn khi hấp hối

Ý Nghĩa Chữ Khí

Ý nghĩa chữ Tâm

Ý nghĩa cúng vong trong đạo Cao Đài

Ý nghĩa Dải (thẻ) trong Đạo phục Chức sắc Cửu Trùng Đài

Ý nghĩa Linh vị

Ý nghĩa những bài Kinh Thế Đạo

Ý nghĩa niệm danh hiệu các Đấng Thiêng Liêng

Ý nghĩa sự tế lễ giữa vợ chồng trong đạo Cao Đài

Ý nghĩa Tam Bửu

Ý nghĩa tẩn liệm

Ý nghĩa tang phục

Ý nghĩa thờ Thiên Nhãn

Ý nghĩa tuần Cửu và Tiểu Đại tường

Ý nghĩa về Bí Pháp dâng Tam Bửu

Ý nghĩa về lễ vía các Đấng Thiêng Liêng trong Cao Đài

Ý nghĩa về Tam Tài và Ngũ Khí

Ý nghĩa việc lạy

Yết Ma Nguyễn Văn Luật và đàn cơ Hội Phước Tự

Yết Ma Trần Văn Giống và đàn cơ Lộc Giang

 

 

Cập nhật ngày: 26-02-2021

[ MỤC LỤC ]

Ấn bản (v.2021)

GÓP NHẶT TINH HOA ĐẠI ĐẠO
Soạn giả: Thiên Vân Hiền Tài QUÁCH VĂN HÒA

DOWNLOAD
E-book-PDF